• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pogranicza

  Przeczytaj także...
  Skandynawia – region północnej Europy, obejmujący kraje: Szwecję, Norwegię oraz Danię. Obejmuje część z krajów nordyckich.Dom Kultury 13muz (początkowo Klub Literacko-Artystyczny, później Dom Kultury Środowisk Twórczych Klub „13 Muz”) – szczeciński klub zorganizowany w 1946 r. w celu pobudzania ruchu kulturotwórczego na Pomorzu Zachodnim; miejsce wieczorów autorskich, wystaw, spotkań dyskusyjnych i innych wydarzeń kulturalnych. Patronem klubu jest jeden z jego założycieli, Konstanty Ildefons Gałczyński. Obecnie działa jako samorządowa instytucja kultury pod nazwą Dom Kultury „13muz”.
  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie – jedna z placówek kulturalnych miasta. Terenem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie jest Gmina Miasto Szczecin, na obszarze której rozmieszczone są trzydzieści cztery filie Biblioteki oraz Magazyn Rezerwy Zbiorów Bibliotecznych. Centralną siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie jest budynek znajdujący się przy ulicy Józefa Marii Hoene-Wrońskiego 1.

  „Pogranicza” (właściwie Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny „Pogranicza”) – periodyk o tematyce literacko-kulturalnej, wydawany w latach 1994–2012 przez Dom Kultury „Klub 13 Muz” w Szczecinie. Wydawcą dwóch ostatnich numerów ( 6/2011 i 1/2012) była Miejska Biblioteka Publiczna.

  Krytyka literacka – działalność intelektualna polegająca na dyskusji, ocenianiu i interpretacji dzieł literackich i ogólnie literatury. Krytyka literacka z założenia nie jest wyrazem metody naukowo-badawczej, lecz przekonań ideowo-artystycznych. Za prekursora krytyki literackiej uważa się Arystarcha z Samotraki.Szczecin (niem. Stettin, szw. Stettin, łac. Sedinum lub Stetinum – miasto na prawach powiatu, stolica i największe miasto województwa zachodniopomorskiego, położone nad Odrą oraz jeziorem Dąbie. Szczecin jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni (300,55 km² z czego prawie 24% zajmują grunty pod wodami) i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski. Centrum aglomeracji szczecińskiej. Według danych z 30 czerwca 2012 roku miasto miało 409 211 mieszkańców.

  „Pogranicza” publikowały materiały poświęcone dziejom kulturalnym Szczecina, historii regionu oraz bieżącym wydarzeniom artystycznym w mieście. Zamieszczano w nich także krótkie formy poetyckie i prozatorskie, w tym debiuty, szkice krytycznoliterackie o literaturze współczesnej, omówienia nowości wydawniczych. W periodyku pisano również o zagadnieniach dotyczących sztuki i architektury. Z uwagi na położenie geograficzne Szczecina wiele uwagi poświęcano kontaktom kulturalnym z Niemcami i Skandynawią. Jednym z założycieli, a następnie pierwszym Redaktorem Naczelnym był Mirosław Lalak.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Elżbieta Lipska: Pogranicza znikają na zawsze?. wSzczecinie.pl, 02 lipca 2012. [dostęp 2015-08-10].
  2. strona czasopisma na Facebooku. [dostęp 2015-08-10].
  3. Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku Mirosław Lalak, [Dostęp: 19.03.2018]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.