• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pogórze Przemyskie  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Arłamów – osada w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne, na terenie Pogórza Przemyskiego.Jodła (Abies Miller 1756) – rodzaj zimozielonych drzew z rodziny sosnowatych obejmujący blisko 50 gatunków, które występują na półkuli północnej.

  Pogórze Przemyskie (513.65) jest położonym najdalej na wschód w Polsce mezoregionem pasma pogórzy i jednocześnie Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Jego północną i zachodnią granicę wyznacza rzeka San. Na zachodzie Pogórze Przemyskie graniczy z Pogórzem Dynowskim, na południu z Górami Sanocko-Turczańskimi, na północnym wschodzie z Płaskowyżem Sańsko-Dniestrzańskim. Na wschodzie jego granicę stanowi umownie granica z Ukrainą.

  Masyw Wilczej Jamy – masyw górski we wschodniej części Pogórza Przemyskiego, w całości położony na Ukrainie. Najwyższym szczytem jest góra Wilcza Jama (614 m n.p.m.). Według niektórych podziałów regionalizacyjnych masyw zaliczany jest do Gór Sanocko-Turczańskich.Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) – zachodnia część zewnętrznego łuku Karpat fliszowych, położona na terenie Polski, Słowacji, Czech i Austrii. Najwyższym szczytem jest Babia Góra (1725 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim.

  Południowa granica nie jest jednoznacznie ustalona; istnieje kilka wersji (doliny rzek Wiar, Łomna, Stupnica, Leszczawka, Lachawka i Tyrawka lub Wiar, Krzywiec, Roztoki, Berezka, Lachówka, Tyrawka; występują również inne wersje). W związku z tym teren ograniczony od północy, zachodu i południa przez dolinę Wiaru bywa zaliczany do Pogórza Przemyskiego lub Gór Sanocko-Turczańskich. Zatem za najwyższy szczyt regionu uznaje się, w zależności od przyjętych granic, Suchy Obycz (618 m n.p.m.), Kopystańkę (541 m n.p.m.) lub wzgórze Na Wysokim (586 m n.p.m.). Paweł Wład w publikacji Województwo przemyskie. Zarys geograficzny, Przemyśl 1996, tereny znajdujące się na prawym brzegu Wiaru określa się jako Pogórze Dobromilskie - osobną jednostkę nie należącą ani do Pogórza Przemyskiego, ani do Gór Sanocko-Turczańskich.

  Bachów (ukr.: Бахів) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Krzywcza.Wiar (ukr. Вігор, Wihor) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce i północno-zachodniej Ukrainie, w dorzeczu Wisły. Długość - 70,4 km, z tego 59,1 km w Polsce, 11,3 km na Ukrainie. Prawy dopływ rzeki San. Powierzchnia zlewni - 798,2 km.

  Główne rzeki: Wiar, Stupnica, Jawornik, Cisowa, Olszanka, Jamninka.

  Występują tu głównie lasy mieszane. W niższych terenach Pogórza Przemyskiego rośnie grab, dąb, brzoza i sosna, w wyższych partiach: jodła, świerk i buk. Na całym Pogórzu przeważają lasy jodłowo-bukowe.

  Dużą część Pogórza obejmuje Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Od wielu lat planowane jest utworzenie Turnickiego Parku Narodowego.

  Wapielnica – szczyt o wysokości 394 m n.p.m. w północno-wschodniej części Pogórza Przemyskiego, na południowy zachód od Przemyśla. Jego stoki opadają: na północ – ku Przełęczy pod Wapielnicą oraz dawnej wsi Kruhel Wielki (obecnie w granicach admistracyjnych Przemyśla), zaś na zachód – ku dolinie Leśniego Potoku. Niedaleko wierzchołka znajdują się ruiny fortyfikacji fortu głównego nr VI "Helicha", należącego do przemyskiej twierdzy. Na północnych stokach Wapielnicy, ponad Kruhelem Wielkim znajduje nieczynna kopania wapienia i marmuru oraz resztki wapiennika z XIX wieku. Wapielnica staniowi jeden z przykładów porwaku tektonicznego.Masyw Piaskowej – masyw górski w północno zachodniej części Pogórza Przemyskiego, którego najwyższym szczytem jest góra Piaskowa (470 m n.p.m.).

  Przed II wojną światową Pogórze Przemyskie było gęsto zaludnione. Wskutek wojny, jak również powojennych walk i wysiedleń utraciło około 70% ludności .

  Spis treści

 • 1 Geografia Pogórza Przemyskiego
 • 1.1 Tereny na południe i wschód od doliny Wiaru
 • 2 Zagospodarowanie turystyczne
 • 2.1 Piesze szlaki turystyczne
 • 3 Linki zewnętrzne
 • 4 Bibliografia
 • Kanasin – zalesiony szczyt na terenie Pogórza Przemyskiego, położony w północnej części Masywu Suchego Obycza o wysokości 555 m n.p.m. Jego stoki opadają: na południe - ku dolinie potoku Turnica, zaś na północny zachód - ku dolinie potoku Borysławka i nieistniejącej wsi o tej samej nazwie.Huwniki (w latach 1977-1981 Wiarska Wieś) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Fredropol.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przełęcz Nad Łomną – przełęcz położona na terenie Pogórza Przemyskiego na wysokości 452 m n.p.m., pomiędzy szczytami Kiczerki Nad Łomną (499 m n.p.m.) a Krzemienia (551 m n.p.m.). Przełęcz oddziela Pasmo Krzemienia od Pasma Kiczerki. Według niektórych źródeł oddziela ona Pogórze Przemyskie od Gór Sanocko-Turczańskich.
  Chyrzyna (ukr. Хирина) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Krzywcza.
  Turnica – zalesiony szczyt o wysokości 598 m n.p.m., na Pogórzu Przemyskim w masywie Działu. Szczyt jest zaznaczony na mapie UMP.
  Jureczkowa – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne. Miejscowość leży w pobliżu źródła rzeki Wiar prawego dopływu Sanu.
  Kuźmina (ukr. Кузьмина) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza, na Pogórzu Przemyskim.
  Przełęcz pod Kiczerą − przełęcz na Pogórzu Przemyskim oddzielająca Pasmo Kalwaryjskie i Masyw Suchego Obycza, położona pomiędzy szczytami Kiczery Wysokiej (575 m n.p.m.) a Żytnego (505 m n.p.m.).
  Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański (521.1) – płaskowyż zajmujący w granicach Polski powierzchnię około 100 km². Jest to mały fragment podprowincji Podkarpacie Wschodnie, w ukraińskiej terminologii zwanej Peredkarpattia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.07 sek.