• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pogórze Morawsko-Śląskie

  Przeczytaj także...
  Góry Hostyńskie (513.43*; cz. Hostýnské vrchy) – pasmo górskie w łańcuchu Karpat Słowacko-Morawskich w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Leżą w północnych Morawach na terenie Czech.Śląsk (śl. Ślunsk, Ślůnsk, niem. Schlesien, dś. Schläsing, czes. Slezsko, łac. Silesia) – kraina historyczna położona w Europie Środkowej, na terenie Polski, Czech i Niemiec. Dzieli się na Dolny i Górny Śląsk. Historyczną stolicą Śląska jest Wrocław.
  Beczwa (cz. Bečva; niem. Betschwa, Betsch) - rzeka na Morawach w Czechach, największy lewy dopływ Morawy. Długość - 61,5 km, powierzchnia dorzecza - 1625,7 km².

  Pogórze Morawsko-Śląskie (513.31; cz. Podbeskydská pahorkatina) – mezoregion fizycznogeograficzny w czeskiej części Śląska i na północnych Morawach, skrajny zachodni fragment Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Rozciąga się w przybliżeniu równoleżnikowo na długości niemal 100 km pomiędzy pasmami Gór Hostyńsko-Wsetyńskich i Beskidu Morawsko-Śląskiego na południu a Obniżeniem Górnomorawskim, Bramą Morawską i Kotliną Ostrawską na północy. Wschodnią granicę stanowi dolina Olzy, za którą leży kolejny fragment Pogórza Zachodniobeskidzkiego – Pogórze Śląskie.

  Masyw Czeski (czes. Český masiv, Česká vysočina, niem. Böhmische Masse) – prowincja fizycznogeograficzna i jednocześnie jednostka geologiczna w Europie Środkowej.Skalka, pol. Skałka (964 m n.p.m.) – najwyższy szczyt górski w masywie Ondřejníka na Pogórzu Morawsko-Śląskim. Szczyt znajduje się pomiędzy Frydlantem nad Ostrawicą a Frenštátem pod Radhoštěm na Morawach w Czechach.

  Pogórze Morawsko-Śląskie ma urozmaiconą rzeźbę, przede wszystkim wskutek występowania dobrze wyrażonych skałek wapiennych, w których występują zjawiska krasowe, między innymi jaskinie. Do Pogórza Morawsko-Śląskiego zalicza się również paleozoiczny zrąb masywu Malinika (między Przerowem a Hranicami na północ od Gór Hostyńskich), stanowiący geologicznie część Masywu Czeskiego odciętą doliną Beczwy. Kulminacje dochodzą do 479 m n.p.m. (Malinik), do 529 m n.p.m. (skałki wapienne – Kotouč), a nawet do 964 m n.p.m. (szczyt Skalka we fliszowym masywie Ondřejník).

  Jaskinia – naturalna pusta przestrzeń w skale o rozmiarach umożliwiających jej penetrację przez człowieka. Najliczniejsze są jaskinie krasowe, grawitacyjne, tektoniczne, lodowcowe, wietrzeniowo-erozyjne lub pseudokrasowe. Odkrywanie (eksploracja), dokumentowanie oraz naukowe badanie jaskiń to speleologia.Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne.

  Pogórze Morawsko-Śląskie dzieli się na kilka części:

 • 513.31* Pogórze Podhostyńskie
 • 513.31* Pogórze Podradhoskie
 • 513.31* Pogórze Podłysogórskie
 • Geografia czeska dzieli je inaczej:

 • Kelčská pahorkatina
 • Maleník
 • Příborská pahorkatina
 • Štramberská vrchovina
 • Frenštátská brázda
 • Třinecká brázda
 • Těšínská pahorkatina
 • Bibliografia[]

 • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Czechosłowacja. Skala 1:1000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983
 • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
 • Góry Hostyńsko-Wsetyńskie (513.43; cz. Hostýnsko-vsetínská hornatina) – mezoregion w łańcuchu Karpat Słowacko-Morawskich w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Leżą w środkowych Morawach na terenie Czech, niewielki skrawek na wschodnim skraju należy do Słowacji. Najwyższy szczyt to Vysoká, 1024 m n.p.m.Przerów (czes. Přerov, niem. Prerau) - miasto w Czechach, na Morawach, w kraju ołomunieckim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 5 850 ha, a liczba jego mieszkańców 47 311 osób.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hranice (niem. Mährisch Weißkirchen) - miasto w Czechach, w powiecie Przerów, w kraju ołomunieckim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 4 979 ha, a liczba jego mieszkańców 19 582 osób.
  Beskid Śląsko-Morawski (513.44; czes.: Moravskoslezské Beskydy, słow. Moravskosliezske Beskydy, także Beskid Morawsko-Śląski) – pasmo górskie na pograniczu Czech i Słowacji.
  Jerzy Aleksander Kondracki (ur. 1 listopada 1908 w Warszawie, zm. 13 kwietnia 1998 koło Villach w Austrii) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor najbardziej znanej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski.
  Flisz karpacki – określenie regionalnie występującego fliszu - serii naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych morskiego pochodzenia, składająca się z ławic i warstw na przemian zlepieńców, piaskowców, mułowców i iłowców, rzadziej rogowców i margli. Skały te powstały na dnie mórz wskutek działalności tzw. prądów zawiesinowych, które doprowadziły do charakterystycznego, frakcjonalnego uwarstwienia.
  Olza (cz. Olše, niem. Olsa) – rzeka na Śląsku Cieszyńskim, na granicy Polski i Czech, będąca prawym dopływem Odry.
  Ondřejník (890 m n.p.m.) – masyw i szczyt górski na Pogórzu Morawsko-Śląskim na Morawach w Czechach w pobliżu Frydlantu nad Ostrawicą.
  Mezoregion (wł. mezoregion fizycznogeograficzny) – jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych. W wielostopniowej regionalizacji mezoregion stanowi jednostkę niższego rzędu wchodzącą w skład makroregionu (np. mezoregion Równina Wkrzańska wchodzi w skład makroregionu Pobrzeże Szczecińskie).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.