• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poemat liryczny - liryka

  Przeczytaj także...
  W Szwajcarii – poemat miłosny napisany przez Juliusza Słowackiego w latach 1835-1838. Został wydany w roku 1839 w Paryżu w tomie Trzy poemata. Reprezentuje tzw. nurt poezji egzystencjalnej (Alina Witkowska) w twórczości Słowackiego. Wbrew woli Słowackiego bywał wydany samodzielnie. W II połowie XIX wieku poemat ten stał się bardzo popularny, do dnia dzisiejszego doczekał się kilku adaptacji teatralnych. Był ilustrowany przez Wojciecha Gersona. Tematem poematu jest zawód miłosny podmiotu lirycznego. Autor łączy w nim dwie stylistyki: sentymentalną (wspomnienie miłości) oraz posępną (ból, refleksja), właściwą dla dojrzałego romantyzmu.Liryka (gr. λυρικóς, lyrikos – odnoszący się do liry) – jeden z trzech rodzajów literackich, obok dramatu i epiki.
  Fabuła – układ zdarzeń w świecie przedstawionym utworów epickich i dramaturgicznych, a także filmów i gier komputerowych.

  Poemat liryczny – gatunek liryczny stanowiący dużych rozmiarów utwór poetycki o tematyce osobistej i refleksyjnej.

  Poemat liryczny pisany jest z pozycji subiektywnej, częste są w nim opisy doznań i wrażeń lub ujęte w perspektywie osobistego doświadczenia opisy przyrody. Najczęściej jest całkowicie pozbawiony fabuły, czasem jednak przedstawia pewne ciągi wydarzeń. Kompozycja poematu lirycznego jest swobodna, a dobór środków stylistycznych bardzo szeroki – cechy te służą możliwie wiernemu oddaniu refleksji i przeżyć podmiotu lirycznego.

  Romantyzm (z fr. romantisme, od roman – powieść, opowieść) – epoka w historii sztuki i historii literatury trwająca od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Romantyzm był ruchem ideowym, literackim i artystycznym, który rozwinął się początkowo w Europie i wyrażał się w poezji, malarstwie i muzyce.

  Poemat liryczny był gatunkiem szczególnie popularnym w okresie romantyzmu – przykładem może być poemat W Szwajcarii Juliusza Słowackiego.





  Reklama

  Czas generowania strony: 0.728 sek.