• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podział terytorialny Rosji  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Podział administracyjny (podział terytorialny) – podział terytorium państwa na mniejsze obszary, którego celem jest m.in. usprawnienie realizacji zadań przez organy administracji publicznej.Regiony ekonomiczne Rosji – Rosja podzielona jest na dwanaście ekonomicznych regionów gospodarczych (ros: экономические районы [ekonomiczieskije rajony]).

  Podział administracyjny Rosji – dokonany dla potrzeb usprawnienia wykonywania zadań przez organy administracji publicznej, oraz zapewnienia terytorialnej autonomii mniejszościom narodowym zamieszkującym zwarte obszary, podział terytorium Federacji Rosyjskiej na mniejsze jednostki.

  Zgodnie z konstytucją Federacja Rosyjska dzieli się na:

  Obwody Federacji Rosyjskiej, ros. Области Российской Федерации – jednostki podziału administracyjnego Rosji.Pojęcie autonomia pochodzi od (staro)greckiego αυτονομία, (αὐτονομία) autonomía = możliwość stanowienia norm samemu sobie, samodzielność prawna. Dziś używa się go w zależności od dyscypliny (gospodarka, prawo, polityka) lub kontekstu w znaczeniu suwerenność, niezawisłość, niezależność, samorządność, (całkowita lub częściowa).
 • republiki - 22
 • kraje - 9
 • obwody - 46
 • miasta wydzielone - 3
 • obwody autonomiczne - 1
 • okręgi autonomiczne - 4
 • Jakkolwiek zgodnie z konstytucją i stanem faktycznym liczba wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej republik autonomicznych wynosi 22, a liczba miast wydzielonych - 3, to kwestia ta jest sporna, i zależy od tego, czy uwzględnia się zmiany granic państwowych, związanych z przyłączeniem Krymu do Rosji.

  Krym (ros. Крым, trb. Krym; ukr. Крим, trb. Krym; kr-tat. Къырым, trb. Kyrym; oficjalnie: Republika Krymu; ros. Республика Крым, trb. Riespublika Krym; ukr. Республіка Крим, trb. Respublika Krym; kr-tat. Къырым Джумхуриети, trb. Kyrym Dżumchurieti) – jednostka administracyjna jednostronnie wcielona do Rosji, które znajduje się na terenie Półwyspu Krymskiego, na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Ukraina i większość społeczności międzynarodowej uznaje ją za część Ukrainy. Stolicą republiki jest Symferopol.Republiki Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zwane także republikami związkowymi (ros. союзные республики) – wydzielone na podstawie etnicznej jednostki podziału administracyjnego ZSRR podporządkowane bezpośrednio władzom centralnym. Początkowo ZSRR tworzyły cztery republiki związkowe, które 30 grudnia 1922 zawarły umowę o utworzeniu ZSRR (Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, Zakaukaska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka). W momencie rozpadu ZSRR składał się z piętnastu republik związkowych, które w konsekwencji stały się niepodległymi państwami.

  8 marca 2014 podpisana została umowa między Rosją a Republiką Krymu i miastem wydzielonym Sewastopol o włączeniu Krymu i Sewastopola do Rosji jako nowych podmiotów federacji. Umowa ta weszła w życie z dniem ratyfikacji, co nastąpiło 21 marca 2014 roku. Tego samego dnia dokonano odpowiednich zmian w Konstytucji Rosji dopisując do niej dwa nowe podmioty federacji – Republikę Krymu i miasto federalnego znaczenia Sewastopol, które włączono do nowo utworzonego Krymskiego Okręgu Federalnego.

  Konstytucja Federacji Rosyjskiej została przyjęta w ogólnonarodowym referendum, które odbyło się 12 grudnia 1993 r. Za przyjęciem konstytucji opowiedziało się 54,5% głosujących, przeciw było 45,5%. Frekwencja wyniosła ponad 55%. Obowiązuje od dnia promulgacji z 25 grudnia 1993.Prawo międzynarodowe (dla odróżnienia od prawa prywatnego międzynarodowego zwane też prawem międzynarodowym publicznym) – jedna z gałęzi prawa, obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, organizacjami międzynarodowymi, a także innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Jedna z najstarszych dziedzin prawa, znana i rozwijana już w okresie starożytności. Za "konstytucję" współczesnej społeczności międzynarodowej i najważniejszy dokument prawa międzynarodowego uważa się Kartę Narodów Zjednoczonych powołującą do życia ONZ i proklamującą szereg zasad na których opierają się prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. Zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych (np. zakaz agresji, zakaz grożenia użyciem siły, zakaz mieszania się w sprawy wewnętrzne innych państw, nakaz pokojowego rozwiązywania sporów) mają pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami państw członkowskich ONZ.

  W 2014 r. Sewastopol i Krym de facto weszły w skład Rosji i zgodnie z rosyjskim prawem stanowią części składowe tego państwa (podmioty Federacji Rosyjskiej), jednak z punktu widzenia prawa międzynarodowego de iure Republika Krymu jako Republika Autonomiczna Krymu i miasto o specjalnym statusie - Sewastopol są nadal częściami Ukrainy; stanowisko to popiera zdecydowana większość państw. W tym ujęciu w skład Rosji wchodzą nie 22 republiki, a 21, i nie 3, a 2 miasta wydzielone.

  Sewastopol ukr. i ros. Севастополь, tatarski Aqyar – miasto w południowej części Ukrainy, przy Zatoce Sewastopolskiej na Półwyspie Krymskim, 380,7 tys. mieszkańców (2010). Wielki port wojenny na Morzu Czarnym, baza rosyjskiej Floty Czarnomorskiej (do 2047) na mocy porozumień zawartych między Ukrainą i Rosją po rozpadzie ZSRR.Mniejszość narodowa – grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią.

  W 2000 r. dokonano dodatkowego podziału, tworząc okręgi federalne, na czele których stoją gubernatorzy mianowani przez prezydenta Rosji. Istnieje 8 okręgów federalnych. W latach 2014-2016 – według rosyjskiego prawa – był też dziewiąty okręg złożony z obszaru Krymu i Sewastopola; co oznacza, że według większości interpretacji, w świetle prawa międzynarodowego nie wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej. Okręg ten 28 lipca 2016 prezydent Rosji Władimir Putin na mocy dekretu zlikwidował i włączył w skład Południowego Okręgu Federalnego.

  Republika Autonomiczna Krymu (ukr. Автономна Республіка Крим, ros. Автономная Республика Крым, kr-tat. Къырым Мухтар Джумхуриети) jest autonomiczną republiką znajdującą się na terenie Ukrainy. Znajduje się na leżącym na północnym wybrzeżu Morza Czarnego półwyspie Krym. Stolicą republiki jest Symferopol.Krymski Okręg Federalny (ros. Крымский федеральный округ) – jeden z dziewięciu okręgów federalnych Rosji, utworzony 21 marca 2014 roku przez prezydenta Władimira Putina. Okręg obejmuje inkorporowane tego dnia do Rosji dwie jednostki administracyjne Ukrainy: Republikę Krymu i miasto federalnego znaczenia Sewastopol.

  Ponadto w celach gospodarczych i statystycznych używany jest także podział na 11 regionów ekonomicznych.

  Spis treści

 • 1 Podmioty federalne
 • 2 Okręgi federalne
 • 3 Regiony ekonomiczne
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy
 • 6 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ukraina (ukr. Україна, Ukrajina) – państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy od północy z Białorusią, od zachodu z Polską, Słowacją i Węgrami, od południa z Rumunią i Mołdawią oraz Morzem Czarnym i Morzem Azowskim, od północnego wschodu i wschodu z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, tj. Wspólnoty Niepodległych Państw, OBWE, GUAM i Organizacji Państw Morza Czarnego.
  Okręgi federalne Federacji Rosyjskiej zostały utworzone zgodnie z dekretem prezydenta Rosji nr 849 «О pełnomocnym przedstawicielu prezydenta Federacji Rosyjskiej w Okręgu Federalnym» z 13 maja 2000 r. 19 stycznia 2010 dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej z części Południowego Okręgu Federalnego utworzono Północnokaukaski Okręg Federalny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.