• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podział administracyjny Szczecina  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Golęcino-Gocław – osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Północ, nad Odrą i jeziorem Dąbie.Pomorzany (do 1945 niem. Pommerensdorf) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Zachód, nad Odrą.
  Zmiany granic dzielnic i osiedli[]

  28 listopada 1990 roku Szczecin podzielono administracyjnie na 4 dzielnice i 36 osiedli.

  W 1994 roku dokonano zmian granic pomiędzy dzielnicą Śródmieście i dzielnicą Zachód, przez co odpowiednio zmianie uległy granice osiedli: Nowe Miasto, Turzyn, Gumieńce, Pomorzany. Ponadto dokonano korekt granic osiedli w dzielnicy Śródmieście, Północ i Prawobrzeże. Zmieniono nazwę osiedla Wyspa Pucka na Międzyodrze-Wyspa Pucka.

  Podział administracyjny (podział terytorialny) – podział terytorium państwa na mniejsze obszary, którego celem jest m.in. usprawnienie realizacji zadań przez organy administracji publicznej.Dąbie (niem. Vadam, Altdamm) – część Szczecina, do 1948 r. stanowiąca osobne miasto. Obecnie stanowi osiedle administracyjne, będące jednostką pomocniczą miasta.

  W 1998 roku dokonano korekt granic między dzielnicami Śródmieście i Zachód oraz dzielnicami Śródmieście i Północ. Ponadto dokonano korekt granic osiedli w dzielnicach: Śródmieście, Północ, Zachód.

  W 2003 roku w dzielnicy Prawobrzeże w miejsce dotychczasowego osiedla Majowe-Kijewo utworzono osiedle Majowe i osiedle Kijewo.

  W 2005 roku ustalono nowy przebieg granicy pomiędzy osiedlem Dąbie a osiedlem Majowe w dzielnicy Prawobrzeże.

  Bukowo (do 1945 niem. Buchholz) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Północ, na południowo-wschodniej części Wzgórz Warszewskich.Gumieńce (do 1945 niem. Scheune) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód.

  W 2012 roku zmieniono nazwę osiedli: Wielgowo-Sławociesze na Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo i Załom na Załom-Kasztanowe.

  Zmiany statutowe[]

  W 1990 roku liczbę członków rady osiedla ustalono zgodnie ówczesnym zapisem w ustawie o samorządzie terytorialnym z 1990 r. Rada osiedla składała się z:

 • 15 członków w osiedlach do 4 000 mieszkańców
 • 18 członków w osiedlach do 7 000 mieszkańców
 • 20 członków w osiedlach do 10 000 mieszkańców
 • 24 członków w osiedlach do 20 000 mieszkańców
 • 28 członków w osiedlach do 40 000 mieszkańców.
 • Zarząd osiedla liczył 4–7 osób, a na czele zarządu stoi przewodniczący rady osiedla. Kolejny nowy statut osiedla uchwalono w 1992 roku.

  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Głębokie-Pilchowo – osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w rejonie Zachód.

  W 1995 roku wprowadzono nowy statut osiedli, gdzie ustalono, że podstawową, pomocniczą jednostką podziału terytorialnego miasta jest osiedle. Rada osiedla liczyła od 15 do 28 członków, w zależności od liczby mieszkańców, a zarząd osiedla liczył 5–7 osób. Rada osiedla liczyła:

 • 15 członków w osiedlach do 4 000 mieszkańców
 • 18 członków w osiedlach do 7 000 mieszkańców
 • 20 członków w osiedlach do 10 000 mieszkańców
 • 22 członków w osiedlach do 15 000 mieszkańców
 • 24 członków w osiedlach do 20 000 mieszkańców
 • 28 członków w osiedlach do 40 000 mieszkańców.
 • W 2001 podporządkowano liczbę członków rady osiedla zmienionym przepisom ustawy o samorządzie gminnym. Rada osiedla składa się z 15 członków. Jeżeli osiedle zamieszkuje więcej niż 20 tys. osób, rada osiedla ma 21 członków.

  Prawobrzeże – dzielnica obejmująca południowo-wschodnią część miasta Szczecina, która grupuje 11 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 4 maja 2010 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 84 200 osób. Jako jedyna leży na prawym, wschodnim brzegu rzeki Regalicy.Załom-Kasztanowe (do 2012 roku Załom) – osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta. Położone na północno-wschodnim krańcu dzielnicy Prawobrzeże, na północ i zachód od drogi krajowej nr 3 łączącej Szczecin i osiedle Dąbie z Goleniowem i Świnoujściem, przy stacji kolejowej Szczecin Załom. Graniczy ze wsią Załom (gmina Goleniów).

  Podziały historyczne[]

  Średniowiecze - XIX wiek[]

  Dawny Szczecin dzielił się na 4 kwartały: Passawski, Młyński, Św. Ducha i Chyżyński (Chyżyn). Poza głównym miastem znajdowały się: Wik Dolny, Wik Górny i Łasztownia.

  1954–1976[]

  W latach 1954–1976 istniały dzielnice: Śródmieście, Pogodno, Nad Odrą i Dąbie. Podział nie przyjął się wśród mieszkańców miasta.

  Śródmieście-Zachód – osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w Śródmieściu.Łękno (do 1945 niem. Westend) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w północno-zachodniej części Śródmieścia.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Niebuszewo (do 1945 niem. Zabelsdorf) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Północ.
  Osów (do 1945 niem. Wussow, po 1945 Wąsów) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód.
  Zdroje (do 1945 niem. Finkenwalde) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta. Położone na Prawobrzeżu, przy drodze krajowej nr 10 (w kier. Stargard Szczeciński). Zdroje graniczą z osiedlami: Dąbie na północy, Słoneczne i Bukowe-Klęskowo na wschodzie, Podjuchy na południowym zachodzie i poprzez rzekę Regalicę z Międzyodrzem. Południową granicę z gminą Stare Czarnowo wyznacza autostrada A6.
  Niebuszewo-Bolinko – osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w Śródmieściu.
  Zawadzkiego-Klonowica – osiedle administracyjne w Szczecinie, będące jednostką pomocniczą miasta, położone w dzielnicy Zachód.
  Północ – dzielnica obejmująca północną część miasta Szczecina, która grupuje 7 jednostek pomocniczych miasta – osiedli. Według danych z 4 maja 2010 w dzielnicy zameldowanych na pobyt stały było 53 778 osób.
  Warszewo (do 1945 niem. Warsow) – część miasta i osiedle administracyjne Szczecina, będące jednostką pomocniczą miasta, część miasta położona w rejonie Północ. Warszewo jest położone na Wzgórzach Warszewskich na wysokości 110 m n.p.m. – częściowo na Płaskowzgórzu Warszewskim, o 85 metrów wyżej niż Śródmieście. Administracyjnie do Warszewa należą także sąsiednie osiedla: na południu – Stoki oraz Odolany i na północy – Podbórz. Północno-wschodnia część Warszewa jest niezabudowana. W północnej części osiedla – Puszcza Wkrzańska.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.