• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podział administracyjny Poznania  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Krzyżowniki – część Poznania, w zachodnim obszarze miasta, na osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, która jest dawną podpoznańska wsią występującą już w dokumentach z XIV wieku..Grunwald – dawna dzielnica administracyjna Poznania od 1954 do 1990 roku, obejmująca południowo-zachodnią część miasta.
  Przypisy
  1. Uchwała Nr X/50/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 18 lutego 2003 r. ws. uchwalenia Statutu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 54, poz. 1014, zmiana 2004 r. Nr 187, poz. 4329)
  2. Uchwała Nr XV/147/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 22 czerwca 1999 r.
  3. Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (WJPM) (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Urząd Miasta Poznania. [dostęp 2010-02-21].
  4. (§43. Statutu Miasta Poznania) Uchwała Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r.
  5. Art. 8. (Statutu Osiedla Żegrze) Uchwała Nr LXXVI/1139/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 r., Nr 240, poz. 4484)
  6. Na podstawie danych z bazy Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego (link)
  7. Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIX/941/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 r.
  8. Uchwała Nr LXIX/941/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 r.
  9. (Załącznik nr 2) Uchwała Nr LXIX/941/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 r.
  10. Uchwała Nr LXXIX/1182/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r.
  11. Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIX/1182/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 października 2010 r.
  12. Uchwała Nr XXXV/184/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie trybu powoływania samorządów pomocniczych
  13. Uchwała Nr XLIII/224/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie powołania Osiedla Smochowice
  14. Uchwała Nr XLVI/238/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Umultowo
  15. Uchwała Nr XLVI/239/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Stare Winogrady
  16. Uchwała Nr XLVI/240/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Plewiska
  17. Uchwała Nr XLVI/241/92 Rady Miejskiej Poznania z dnia 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Sołacz
  18. Dane na dzień 1 stycznia 2010 r., na podstawie danych z Urzędu Miasta Poznania (link)
  19. Uchwała nr 666 Prezydium Rządu z dnia 7 października 1954 r. w sprawie podziału na dzielnice miasta Poznania (M.P. z 1954 r. Nr 111, poz. 1547)
  20. Status władz Poznania w latach 1975-1984 w: Kronika Miasta Poznania 2/1985 s. 7-8; on-line: [1]
  21. Uchwała nr 53 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie podziału miasta Poznania na dzielnice (M.P. z 1984 r. Nr 10, poz. 68)
  22. Uchwała Nr XXIII/131/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 23 lutego 1984 r. ws. podziału miasta Poznania na dzielnice
  23. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31 XII 2009 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2010-06-11. ISSN 1734-6118.
  24. (§23. pkt 26.) Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Poznania (Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/405/III/2000 Rady Miasta Poznania z dnia 28 kwietnia 2000 r.)
  25. ZUS II Oddział w Poznaniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. [dostęp 2010-11-09].
  26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 209, poz. 2027, s. 14431)
  27. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 163, poz. 1161)
  28. Komisariaty. Komenda Miejska Policji w Poznaniu. [dostęp 2010-02-22].
  29. Uzasadnienie do Uchwały Nr LXV/478/II/97 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Osiedla Winiary w Poznaniu
  30. Poznań-Nowe Miasto. W: Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju [on-line]. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2010-11-13].

  Linki zewnętrzne[]

 • Samorządy pomocnicze Urząd Miasta Poznania
 • Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Osiedle Warszawskie – willowa dzielnica mieszkalna Poznania, w obrębie osiedla samorządowego Warszawskie-Pomet-Maltańskie. Sąsiaduje z Osiedlem Pomet na zachodzie, Główną na północy, Miłostowem na wschodzie i Czekalskiem na południu (tę ostatnią część często utożsamia się z Osiedlem Warszawskim).


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wilda – dawna dzielnica administracyjna Poznania od 1954 do 1990 roku, obejmująca południowo-centralną część miasta.
  Górczyn – część miasta Poznania i osiedle administracyjne, w jego zachodniej części. Częściami Górczyna są także Górczynek i Osiedle ks. Ignacego Skorupki.
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
  Krzesinki – niewielka południowo-wschodnia część Poznania w obrębie osiedla samorządowego Szczepankowo-Spławie-Krzesinki. Położona jest między Krzesinami a Spławiem.
  Kobylepole (Kobyle Pole) – wschodnia część Poznania położona na terenie osiedla administracyjnego Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.
  Spławie – część Poznania na południowy wschód od centrum miasta, w obrębie osiedla samorządowego Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.
  Nowe Miasto – dawna dzielnica administracyjna Poznania od 1954 do 1990 roku. Była największą z pięciu dawnych dzielnic. Obejmowała cały obszar miasta na wschód od Warty (prawy brzeg) oraz Ostrów Tumski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.068 sek.