• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podział administracyjny Poznania  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Krzyżowniki – część Poznania, w zachodnim obszarze miasta, na osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, która jest dawną podpoznańska wsią występującą już w dokumentach z XIV wieku..Grunwald – dawna dzielnica administracyjna Poznania od 1954 do 1990 roku, obejmująca południowo-zachodnią część miasta.

  Obszar Poznania jest podzielony na 42 jednostki pomocnicze miasta, zwane osiedlami.

  Spis treści

 • 1 Organy osiedli
 • 2 Zadania
 • 3 Mapa podziału na osiedla (od 1 stycznia 2011 r.)
 • 4 Spis jednostek pomocniczych (osiedli) (obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.)
 • 5 Reforma funkcjonalna jednostek pomocniczych 2010
 • 6 Podział administracyjny do 31 grudnia 2010 r.
 • 6.1 Spis osiedli w 2010 r.
 • 7 Podział administracyjny do 1990 r.
 • 7.1 Delegatury po 1990 r.
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Osiedle Warszawskie – willowa dzielnica mieszkalna Poznania, w obrębie osiedla samorządowego Warszawskie-Pomet-Maltańskie. Sąsiaduje z Osiedlem Pomet na zachodzie, Główną na północy, Miłostowem na wschodzie i Czekalskiem na południu (tę ostatnią część często utożsamia się z Osiedlem Warszawskim).

  Organy osiedli[]

  Sesja Rady Osiedla Piątkowo, 2011

  Mieszkańcy każdej jednostki pomocniczej wybierają radę osiedla, która jest organem uchwałodawczym i składa się z 15 członków. W przypadku gdy osiedle zamieszkuje więcej niż 20 tys. mieszkańców, rada osiedla ma 21 członków. Organem wykonawczym jednostek jest zarząd osiedla, którego strukturę ustala każdorazowo rada osiedla. Na czele zarządu stoi przewodniczący zarządu osiedla.

  Wilda – dawna dzielnica administracyjna Poznania od 1954 do 1990 roku, obejmująca południowo-centralną część miasta.Górczyn – część miasta Poznania i osiedle administracyjne, w jego zachodniej części. Częściami Górczyna są także Górczynek i Osiedle ks. Ignacego Skorupki.

  Urząd Miasta Poznania powołał specjalnie Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, który sprawuje nadzór nad ich działalnością oraz współdziała z osiedlami.

  Obsługę administracyjną, finansowo-księgową i prawną organów osiedli zapewnia Prezydent Poznania.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.Krzesinki – niewielka południowo-wschodnia część Poznania w obrębie osiedla samorządowego Szczepankowo-Spławie-Krzesinki. Położona jest między Krzesinami a Spławiem.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kobylepole (Kobyle Pole) – wschodnia część Poznania położona na terenie osiedla administracyjnego Antoninek-Zieliniec-Kobylepole.
  Spławie – część Poznania na południowy wschód od centrum miasta, w obrębie osiedla samorządowego Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.
  Nowe Miasto – dawna dzielnica administracyjna Poznania od 1954 do 1990 roku. Była największą z pięciu dawnych dzielnic. Obejmowała cały obszar miasta na wschód od Warty (prawy brzeg) oraz Ostrów Tumski.
  Piątkowo (niem. Schönherrnhausen) – część miasta Poznania obejmująca dwie jednostki samorządowe: "Osiedle Piątkowo" oraz "Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki", zabudowana głównie blokami mieszkalnymi.
  TERYT, Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju prowadzony przez GUS.
  Ławica – część miasta Poznania i osiedle administracyjne, w jego zachodniej części. Zlokalizowany jest tutaj Port lotniczy Poznań-Ławica oraz samochodowy Tor Poznań.
  Ostrów Tumski w Poznaniu – jedyna pozostała z licznych niegdyś w Poznaniu wysp na Warcie. Otaczają ją dwa ramiona rzeki: szersze, zachodnie, które obecnie stanowi główny nurt Warty, oraz węższe, wschodnie, nazywane Cybiną, podobnie jak rzeczka, przepływająca przez Jezioro Maltańskie i do tego ramienia uchodząca, pełniąca też rolę wschodniego kanału ulgi. Z lądem Ostrów Tumski łączą mosty: Bolesława Chrobrego (z lewym brzegiem) i Mieszka I (z prawym brzegiem). Dnia 7 grudnia 2007 roku został otwarty most biskupa Jordana, który przywrócił historyczne połączenie wyspy ze Śródką. Zespół urbanistyczno-architektoniczny Ostrowa Tumskiego i Śródki od 6 października 1982 roku figuruje w rejestrze zabytków pod numerem A-239.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.057 sek.