• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podział administracyjny Polski - 1950–1957  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Korekty granic Polski od 1945 roku - artykuł obejmuje zmiany granic Polski od 1945 roku, wtedy to ustalono w większości nowe granice kraju po II wojnie światowej.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Podział administracyjny Polski (1950–1957) – podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej obowiązujący w okresie od 1950 do 1957 roku wraz ze szczegółowym podziałem administracyjnym Polski w dniu 1 lipca 1952 roku.

  Spis treści

 • 1 Synteza
 • 2 Zmiany administracyjne
 • 2.1 Zmiany na szczeblu wojewódzkim
 • 2.2 Zmiany na szczeblu powiatowym
 • 2.2.1 Powiaty ziemskie
 • 2.2.2 Powiaty miejskie
 • 3 Podział administracyjny 1 lipca 1952
 • 3.1 Województwo białostockie
 • 3.2 Województwo bydgoskie
 • 3.3 Województwo gdańskie
 • 3.4 Województwo katowickie
 • 3.5 Województwo kieleckie
 • 3.6 Województwo koszalińskie
 • 3.7 Województwo krakowskie
 • 3.8 Województwo lubelskie
 • 3.9 Województwo łódzkie z miastem wydzielonym Łódź
 • 3.10 Województwo olsztyńskie
 • 3.11 Województwo opolskie
 • 3.12 Województwo poznańskie
 • 3.13 Województwo rzeszowskie
 • 3.14 Województwo szczecińskie
 • 3.15 Województwo warszawskie z miastem wydzielonym Warszawa
 • 3.16 Województwo wrocławskie
 • 3.17 Województwo zielonogórskie
 • 4 Zobacz też
 • 5 Uwagi
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • Radzymin – miasto w woj. mazowieckim, w powiecie wołomińskim, miasto położone ok. 10 km od Wołomina i ok. 17 km od granic Warszawy 25 km od jej centrum. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Radzymin. Miasto wchodzi w skład Aglomeracji warszawskiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. warszawskiego.Powiat sulechowski – powiat istniejący na terenie Polski w latach 1951-1975 na obszarze obecnych powiatów zielonogórskiego i nowosolskiego (woj. lubuskie). Jego ośrodkiem administracyjnym był Sulechów. Oprócz Sulechowa na terenie powiatu istniały miasta Babimost i Kargowa oraz gminy Bojadła, Kolsko i Trzebiechów. Powiat wchodził w skład województwa zielonogórskiego.

  Synteza[]

  Okres 1950–1957 charakteryzuje się dużymi zmianami w podziale administracyjnym państwa na wszystkich szczeblach: wojewódzkim, powiatowym i gminnym, głównie w zakresie tworzenia mniejszych jednostek administracyjnych. W ciągu ośmiu lat w Polsce przybyły 3 województwa i aż 89 powiatów (56 ziemskich i 33 miejskie), w tym tzw. powiat miejsko-uzdrowiskowy z podziałem na dzielnice (nie gminy). Zlikwidowano zaledwie 5 powiatów, a 8 powiatów zmieniło przynależność wojewódzką (7 ziemskich i 1 miejski). Dokonano też kilku zmian nazw województw i powiatów.

  Powiat goleniowski – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Goleniów.Województwo zielonogórskie – jedno z 17 województw istniejących w latach 1950-1975. Położone było w zachodniej Polsce.

  Zawarta przez Polskę i ZSRR umowa o zamianie granic w 1951 roku była przyczyną największej w historii powojennej Polski (i jedną z największych w historii powojennej Europy) korekty granicznej (zamiana terenów powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego na nowy powiat ustrzycki).

  Ważnym elementem danego okresu była reforma na najniższym szczeblu hierarchii administracyjnej, czyli utworzenie gromad. Oficjalnym celem tej reformy było zbliżenie organów władzy państwowej do ludności wiejskiej; gminy były zbyt duże i ludne, co spowodowało niedostateczną kontrolę ludności nad działalnością gminnych rad narodowych. Tak więc gromady zostały wprowadzone 29 września 1954 w miejsce gmin jako podstawowe jednostki administracyjne obejmujące kilka wsi. Warto zaznaczyć, że gromady istniały też wcześniej, lecz tylko jako jednostki pomocnicze gmin (na wzór obecnych sołectw); natomiast w 1954 roku nowe, dużo większe gromady (lecz dużo mniejsze od dotychczasowych gmin) całkowicie zastąpiły gminy. Przez cały ciąg istnienia, gromady ulegały częstym i zasadniczym korektom (zmiany granic i siedzib, likwidowanie i tworzenie gromad). Struktura ta utrzymała się do 1 stycznia 1973, kiedy to ponownie wprowadzono gminy, równocześnie likwidując gromady. Reaktywowanie gmin usprawiedliwiano m.in. tworzeniem korzystniejszych warunków dla rozwoju wsi i pogłębianiem demokracji socjalistycznej przez wzmocnienie autorytetu rad narodowych i (paradoksalnie wobec przyczyny likwidacji gmin) usprawnienie ich działalności (ibid.).

  Górny Śląsk (łac. Silesia Superior, śl. Gůrny Ślůnsk, czes. Horní Slezsko, śl-niem. Oberschläsing, niem. Oberschlesien) – kraina historyczna położona na terenie Polski i Czech w dorzeczu górnej Odry oraz początkowego biegu Wisły, południowo-wschodnia część Śląska.Pabianice – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim. Drugie co do liczby mieszkańców miasto aglomeracji łódzkiej. Pabianice należą do Związku Miast Polskich. Pod względem liczby ludności są trzecim (po Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim) miastem w województwie łódzkim a 59. w Polsce. Pod względem powierzchni miasto znajduje się na 9. pozycji w województwie łódzkim a 150. w Polsce. Były miastem duchownym.

  Inną nowością było wprowadzenie wzorem radzieckim nowej kategorii jednostek administracyjnych, jakimi były osiedla typu miejskiego. Status osiedli był pośredni między wsią a miastem i otrzymywały go głównie tzw. miejscowości robotnicze, uzdrowiskowe i rybackie (posiadające pewne cechy miejskie, a którym nie zdecydowano się na nadanie praw miejskich). Pierwsze osiedla utworzono 13 listopada 1954 roku a ostatnie 30 czerwca 1963 roku. W sumie (lecz nie jednocześnie) istniały w Polsce 162 osiedla (160 powstało w latach 50.), głównie na Górnym i Dolnym Śląsku. Liczba osiedli stale się zmieniała; rokrocznie przybywały nowe, podczas gdy inne znoszono. Likwidacja była głównie następstwem nadania osiedlom praw miejskich lub przyłączeniem ich do sąsiednich miast, a tylko wyjątkowo zaliczeniem do rzędu wsi. Ostatecznie koncepcję osiedli porzucono 1 stycznia 1973 roku.

  Podział administracyjny (podział terytorialny) – podział terytorium państwa na mniejsze obszary, którego celem jest m.in. usprawnienie realizacji zadań przez organy administracji publicznej.Powiat ostrzeszowski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrzeszów.

  W latach 1950–1957 41 miejscowości otrzymało prawa miejskie, głównie (ww) rozwijające się osiedla przemysłowe. Odbieranie miastom praw miejskich w latach powojennych było (i jest) na ogół niepraktykowane. Przeważająca liczba utrat praw miejskich (szczególnie w latach 70.) była powiązana z tendencją masowego łączenia ośrodków miejskich. Niemniej jednak kilka miast utraciło prawa miejskie bez manewru łączenia: Dąbrowa Białostocka*, Kleszczele*, Krynki, Sokoły, Suchowola*, Tykocin* (1950), Prusice* (1951), a w późniejszych latach także Boleszkowice (1972), Sulmierzyce*, Miasteczko Krajeńskie i Lędyczek (1973).

  Nowy Bytom (niem. Beuthener Schwarzwald później Friedenshütte, dialekt śl. Frynsztad, Fryncita, Fryna – dzielnica Rudy Śląskiej.Powiat miejsko-uzdrowiskowy Otwock – dawny eksperymentalny powiat ze stolicą w Otwocku, istniejący w latach 1952-1957 na terenie obecnego powiatu otwockiego oraz częściowo powiatu mińskiego (Sulejówek i Halinów) i miasta Warszawy (dzielnica Wesoła) w woj. mazowieckim.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat poddębicki – powiat w Polsce (województwo łódzkie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Poddębice.
  Powiat zambrowski – powiat w Polsce (województwo podlaskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zambrów.
  Powiat żuromiński – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Żuromin.
  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Powiat katowicki – dawny powiat ziemski ze stolicą w Katowicach, istniejący w latach 1873−1951 na obrzeżach ówczesnych Katowic i Chorzowa. Obecnie gminy byłego powiatu są dzielnicami Katowic, Chorzowa, Mysłowic, Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic (w województwie śląskim).
  Powiat tyski – dawny powiat istniejący w latach 1954–1975 w woj. katowickim (początkowo jako stalinogrodzkie) i 1999-2001 w woj. śląskim - samo miasto Tychy nie wchodziło wtedy w skład powiatu. Jego ośrodkiem administracyjnym były Tychy. 1 stycznia 2002 roku siedziba powiatu została przeniesiona do Bierunia, a sam powiat zmienił nazwę na powiat bieruńsko-lędziński.
  Poniższa lista przedstawia wszystkie powiaty w Polsce uszeregowane alfabetycznie. Najpierw miasta na prawach powiatu, później wszystkie powiaty ziemskie. Każdy powiat oznaczono dwuliterowym skrótem województwa (zobacz tabelę skrótów obok). Ponadto obok każdego powiatu ziemskiego wymieniono miasto będące siedzibą władz powiatowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.