• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podział administracyjny Katowic

  Przeczytaj także...
  Alfabet (nazwa pochodzi od starogreckich nazw pierwszych liter alfabetu: alfa i beta) – najpopularniejszy system zapisywania mowy. Terminu używany w trzech głównych, powiązanych ze sobą i niekiedy mylonych znaczeniach, co jest źródłem licznych nieporozumień w dziedzinie historii i teorii pisma, oraz w jednym znaczeniu pochodnym. Piąty sens obejmuje użycie niepoprawne, czyli nazywanie "alfabetami" systemów nie będących nimi (pseudoalfabetów).Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Dzielnice Katowic

  Miasto Katowice podzielone jest od 29 września 1997 na 22 dzielnice, zgrupowane w pięciu zespołach dzielnic:

  Kolonia – w polskim prawie jednostka osadnicza powstała w wyniku ekspansji miejscowości na terenach oddalonych od wcześniej istniejącej zabudowy, w szczególności kolonia miasta lub wsi. Na Warmii, Mazurach i Pomorzu często określana mianem wybudowanie (powstawały głównie po separacji gruntów wiejskich).Katowice (niem. Kattowitz, śl. Katowicy, czes. Katovice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, dawniej województwa katowickiego, główny ośrodek Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Z liczbą 307 233 mieszkańców jest 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 11. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².

  Alfabetyczna lista dzielnic i ich dane statystyczne[]

 • Nazwy dzielnic po reformie administracyjnej z 29 września 1997 roku
 • Powierzchnia w km²
 • Ludność w tysiącach; stan na 2002 rok
 • Części miasta niezależnie od ich statusu administracyjnego[]

  Mapa historycznych osad Katowic

  Oprócz oficjalnego podziału administracyjnego na dzielnice i zespoły dzielnic widocznego powyżej, silnie ugruntowany jest zarys historycznych części miasta. Poniżej znajduje się pełna, alfabetyczna lista wszystkich dzielnic, osiedli i kolonii Katowic, niezależnie od oficjalnego podziału administracyjnego.

 • Zależnie od źródła podany jest rok albo wiek pierwszej wzmianki, albo założenia.
 • Informuje, na terenie jakiej albo jakich dzisiejszych dzielnic dana część miasta leży.
 • Pierwsza wzmianka o Kuźnicy Boguckiej, zalążka dzisiejszego centrum Katowic. Pojawiła się w tekstcie wyroku sądu kurii biskupiej w Krakowie.
 • Przypisy

  1. Rada Miasta Katowic: Uchwała NR XLVI/449/97 (pol.). 1997-09-29. [dostęp 2010-02-07].pdf.

  Bibliografia[]

 • Joanna Tofilska, Antoni Steuer: Osady i osiedla. W: Antoni Barciak, Ewa Chojecka, Sylwester Fertacz (red.): Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo. T. 2. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2012, s. 662-682.
 • Lech Szaraniec: Osady i osiedla Katowic. Katowice: "Śląsk", 1980. ISBN 83-216-0147-2.
 • Lech Szaraniec: Osady i osiedla Katowic. Katowice: Oficyna "Artur", 1996. ISBN 83-905115-0-9.
 • Jerzy Moskal: ... Bogucice, Załęże et nova villa Katowice - Rozwój w czasie i przestrzeni. Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1993. ISBN 83-85831-35-5. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.