• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podział administracyjny Kanady

  Przeczytaj także...
  Antigua i Barbuda (ang. Antigua and Barbuda) – wyspiarskie państwo na Morzu Karaibskim, w archipelagu Małych Antyli (Ameryka Środkowa). Głową państwa jest królowa brytyjska, reprezentowana na wyspach przez gubernatora generalnego. Podstawą gospodarki jest turystyka. Do lat 70. XX wieku w gospodarce dominowało rolnictwo przemysłowe. Podział administracyjny jest nietypowy. Antigua, zamieszkana przez 98% ludności, jest podzielona na 6 okręgów, natomiast pozostałe wyspy są dependencjami.Prowincja — w Kanadzie to (obok terytorium) podstawowa jednostka administracyjna i polityczna w federacyjnej strukturze administracyjnej i politycznej Kanady.
  Dominika (Dominica, Wspólnota Dominiki – Commonwealth of Dominica) – państwo na wyspie o nazwie Dominika na Morzu Karaibskim w grupie Wysp Zawietrznych (Małe Antyle), pomiędzy Gwadelupą i Martyniką.
  Terytoria i prowincje Kanady
  Census divisions/divisions de recensement w 2001

  Kanadafederacja składająca się z 10 prowincji i 3 terytoriów dzielących się na tzw. census divisions/division de recensement. Są to drugorzędne jednostki podziału administracyjnego, wyznaczane na podstawie przeprowadzanego co 5 lat spisu ludności. Mogą służyć jako samorząd i wtedy nazywane są (podana nazwa angielska i francuska, w nawiasach propozycje tłumaczeń):

  Federacja (łac. fœderatio – sprzymierzenie) – państwo składające się z mniejszych, obdarzonych autonomią państw związkowych (np. stanów, krajów, prowincji, kantonów, landów), ale posiadających wspólny (federalny) rząd.Parafia (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).
 • county/comté (hrabstwo)
 • regional county municipality/municipalité régionale de comté (regionalna gmina hrabstwa)
 • regional district/district régional (regionalny dystrykt)
 • district municipality/municipalité de district (dystrykt gminny)
 • regional district municipality/municipalité régionale de district (regionalny dystrykt gminny)
 • Nazewnictwo zależy od prowincji lub terytorium. Jeśli "census divisions" nie działa jako jednostka samorządu, wtedy nazywana jest district (dystrykt) lub division (okręg). Większość z "census divisions" dzieli się na trzeciorzędne jednostki administracyjne tzw. municipalities/municipalités (gminy) mające szerokie uprawnienia samorządowe. Mogą one być nazywane:

  Kanada (ang. i fr. Canada) – państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, Frankofonii, NATO, G8, APEC.Terytorium – w Kanadzie obok prowincji podstawowa jednostka administracyjna, obejmujące tereny północnej Kanady. Te bardzo rozległe i słabo zaludnione obszary podzielone są na trzy terytoria:
 • city/cité (miasto)
 • town/ville (miasto)
 • township/canton (kanton)
 • village/village (wioska)
 • parish/paroisse (parafia)
 • Z ekonomicznych lub geograficznych powodów, różne "municipalities" mogą łączyć się w census agglomerations/agglomérations de recensement (aglomeracje) lub census metropolitan areas/régions métropolitaines de recensement (strefy miejskie). Ich granice mogą, ale nie muszą pokrywać się z granicami "census divisions". Nie funkcjonują one normalnie jako poziom samorządu, ale w niektórych "census metropolitan areas", np. Greater Toronto Area, władze "municipalities" spotykają się i koordynują takie działania jak np. planowanie infrastruktury transportowej w regionie.

  ]

  ]

  Przypisy

  1. nazwy jednostek podziału terytorialnego w Kanadzie są niemożliwe do przetłumaczenia na j. polski, co widać na przykładzie propozycji tłumaczeń w tym artykule. Brzmią one nieładnie i po polsku nie mają większego sensu. W przypadku "census divisions" zaś należy wziąć pod uwagę, że "census" to po ang. "spis ludności", a "division" to "jednostka podziału administracyjnego". "Census division" znaczy więc tyle, co "jednostka podziału administracyjnego, której granice są wyznaczane na podstawie przeprowadzanego co pięć lat spisu ludności".
  2. nazwa ta nie ma nic wspólnego z Kościołem, jest jedynie nazwą jednej z podstawowych jednostek podziału administracyjnego. W takich krajach jak Andora, Antigua i Barbuda czy Dominika parafia to także nazwa podstawowej jednostki podziału terytorialnego państwa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.