• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podział administracyjny Gdańska

  Przeczytaj także...
  Aniołki (niem. Aller Gottes Engeln, Gottes Engeln, Aller Engel) – osiedle administracyjne Gdańska położone na północ od dzielnicy Śródmieście.Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Wrzeszcz – część miasta Gdańska, znajdująca się na północ od Śródmieścia, nad strugą Strzyżą. Od 2010 roku jej terytorium jest podzielone pomiędzy dwie dzielnice: Wrzeszcz Dolny i Wrzeszcz Górny.

  Gdańsk, decyzją Rady Miasta, podzielony jest na 34 jednostki pomocnicze zwane dzielnicami. Ich mieszkańcy mają prawo powoływać w wyborach kolegialne organy reprezentacji - rady dzielnic.

  Rys historyczny[]

  Do 2010 roku w Gdańsku działało 10 rad osiedli. Utworzono je w dzielnicach Brzeźno, Kokoszki, Krakowiec-Górki Zachodnie, Letnica, Młyniska, Olszynka, Osowa, Rudniki, Strzyża oraz Wyspa Sobieszewska.

  Olszynka (niem. Walddorf, Bürgerwalde) – osiedle administracyjne Gdańska, położone w południowo-wschodniej części miasta.Gdańsk Południe – część Gdańska położona na południowym zachodzie miasta. Obszar ten do 2011 stanowił dzielnicę Chełm i Gdańsk Południe. Obecnie jest podzielony na trzy jednostki pomocnicze Chełm, Jasień i Ujeścisko-Łostowice.

  W 2010 roku Rada Miasta Gdańska wprowadziła zmianę podziału administracyjnego uchwałą nr LIII/1550/10 z 28 października 2010. Na mocy tej uchwały dokonano podziałów dotychczasowych dzielnic:

 • Wrzeszcz na Wrzeszcz Dolny i Wrzeszcz Górny,
 • Chełm i Gdańsk Południe na Chełm, Ujeścisko-Łostowice i Jasień,
 • Stogi z Przeróbką na Stogi i Przeróbkę.
 • W roku 2011 odbyły się wybory, w wyniku których powstało 5 rad dzielnic i 23 rady osiedli.

  W 2014 roku dokonano ujednolicenia nazw, w związku z czym wszystkie jednostki pomocnicze w Gdańsku noszą nazwę dzielnicy.

  Przeróbka (dawniej Zawiśle, Przerabka, Trojan, niem. Troyl) – osiedle administracyjne Gdańska o charakterze przemysłowo-mieszkaniowym, położone we wschodniej części miasta na Wyspie Portowej.Strzyża (kaszb.Strzëżô, niem. Striess, Strūss) – jedno z osiedli Gdańska, położone przy głównym ciągu komunikacyjnym miasta.

  W 2015 roku wybory doprowadziły do wyłonienia rad w dwóch kolejnych dzielnicach, w których wcześniej takich rad nie było: Aniołki i Przymorze Małe. Kolejne wybory, w 2016 roku, wyłoniły rady dzielnic Przymorze Wielkie i Matarnia.

  Widok na dzielnice Młyniska i Śródmieście z pobliskiego wzniesienia. Widoczne także zabudowania dzielnic Przeróbka, Stogi i Wrzeszcz Dolny
  Widok na dzielnice Młyniska i Śródmieście z pobliskiego wzniesienia. Widoczne także zabudowania dzielnic Przeróbka, Stogi i Wrzeszcz Dolny

  Wykaz dzielnic[]

 • Ludność: stan na 31 grudnia 2013, na podstawie danych ze strony internetowej miasta.
 • Wykaz rad dzielnic: stan na 15 czerwca 2016.
 • Zobacz też[]

 • Jednostki morfogenetyczne Gdańska
 • Linki zewnętrzne[]

 • Podział administracyjny Gdańska

 • Matarnia (dawniej Maternia lub Materna, kaszb. Matarniô, niem. Mattern) – osiedle administracyjne Gdańska, położone w zachodniej części miasta.Rudniki (dawniej: niem. Bürgerwiesen) – osiedle administracyjne Gdańska, położone we wschodniej części miasta, nad Martwą Wisłą. Ma charakter przemysłowo-mieszkaniowy.

  Przypisy

  Ujeścisko-Łostowice – osiedle Gdańska położona w południowej części miasta, złożona z osiedli Ujeścisko i Łostowice, zamieszkana przez 17 797 mieszkańców. Do dzielnicy należą również: Zakoniczyn, Zabornia. Osiedla położone na południe od ul. Świętokrzyskiej oraz Orunia Górna należą do dzielnicy Chełm.Wrzeszcz Dolny – dzielnica Gdańska położona w północno-środkowej części miasta nad Strzyżą. Jest to północno-wschodnia część Wrzeszcza.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).
  Letnica (Lewen Thal, Lowenthal, Lówenthal, niem. Lauenthal, błędnie nazywana: Letniewem) – osiedle administracyjne Gdańska o charakterze mieszkaniowo-przemysłowym, położone w północnej części miasta nad Martwą Wisłą.
  Młyniska (dawniej Szelmeja, kaszb. Szelmeja, niem. Schellmühl) – osiedle przemysłowo-mieszkaniowe Gdańska, położone w centralnej części miasta, nad Martwą Wisłą.
  Stogi z Przeróbką – była nadmorska dzielnica administracyjna Gdańska, położona na wschodzie Gdańska na Wyspie Portowej. Graniczyła z Krakowcem-Górkami Zachodnimi, otoczona przez wody Martwej Wisły i Kanału Kaszubskiego.
  Brzeźno (kaszb. Brzézno lub Brzezno, niem. Brösen) – nadmorskie osiedle administracyjne Gdańska położone w północnej części miasta, z 2 letnimi kąpieliskami morskimi.
  Krakowiec-Górki Zachodnie – osiedle administracyjne Gdańska, położone we wschodniej części miasta, na wschodzie Wyspy Portowej. Otoczone od północy wodami Zatoki Gdańskiej, od wschodu Wisły Śmiałej i od południa Martwą Wisłą. Graniczy od zachodu z osiedlem administracyjnym Stogi.
  Osowa (dawniej Osowa Góra, kaszb. Òsowô, niem. Espenkrug) – osiedle administracyjne w Gdańsku, położone w północno-zachodniej części miasta.

  Reklama