• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podział administracyjny Bydgoszczy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Bocianowo - osiedle w Bydgoszczy położone na tzw. Dolnym Tarasie. Sąsiaduje z osiedlami: Jachcice, Rynkowo, Zawisza, Leśnym, Bielawy oraz Śródmieściem.Wyspa Młyńska – zabytkowa wyspa rzeczna w rejonie staromiejskim Bydgoszczy, o powierzchni ok. 6,5 ha, mieszcząca obiekty kulturalne i rekreacyjne, otoczona bulwarami i urządzeniami hydrotechnicznymi.
  Rekonstrukcja planu Bydgoszczy z XVI-XVII wieku
  Plan Lindnera z 1800 r.
  Bydgoszcz i okolica w 1857 r.
  Bydgoszcz w 1939 r.
  Rozwój terytorialny Bydgoszczy

  Podział administracyjny Bydgoszczy – podział miasta na jednostki urbanistyczne, nawiązujące do historii i fizjografii miasta oraz granic dawnych folwarków i gmin.

  Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy – istniejące w latach 1948-2014 w Bydgoszczy zakłady branży wielkiej syntezy chemicznej.Jezioro Jezuickie – jezioro wytopiskowe, położone w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim i gminie Nowa Wieś Wielka, ok. 3,5 km na południowy wschód od miejscowości Brzoza i 10 km na południe od granic miasta Bydgoszczy. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej.

  Podział ten stał się podstawą określenia obowiązującego podziału administracyjnego miasta poprzez wyznaczenie jednostek pomocniczych (w miastach: dzielnic i osiedli). Aktualny podział administracyjny Bydgoszczy na 29 dzielnic określa Statut Miasta i uchwały Rady Miasta.

  Wyżyny – dzielnica Bydgoszczy znajdująca się na południowym wschodzie miasta, między aleją Jana Pawła II, ulicami Glinki, Szpitalną i Bełzy. Osiedle Wyżyny zamieszkuje 29.780 osób. Jest to trzecia największa dzielnica Bydgoszczy pod względem liczby mieszkańców. Graniczy z Kapuściskami, Wzgórzem Wolności, Glinkami i Babią Wsią.Zawisza – osiedle położone w granicach miasta Bydgoszczy, w jego północnej części. Jego granicami są od zachodu i północy: linie kolejowe nr 18 i 131, od wschodu ulica Gdańska, a od południa ul. Kamienna.

  Spis treści

 • 1 Rozwój terytorialny miasta
 • 1.1 Okres staropolski
 • 1.2 I okres pruski 1772-1851
 • 1.3 II okres pruski 1851-1920
 • 1.4 Okres międzywojenny
 • 1.5 Okres okupacji hitlerowskiej
 • 1.6 Okres powojenny
 • 1.7 Terytorium miasta Bydgoszczy na przestrzeni stuleci [ha]
 • 1.8 Kalendarium zmian terytorium Bydgoszczy
 • 2 Podział na jednostki urbanistyczne
 • 2.1 Przedmieścia Bydgoszczy
 • 3 Inne podziały administracyjne miasta Bydgoszczy
 • 3.1 Podział miasta na osiedla – jednostki pomocnicze, które posiadają własne Rady Osiedli
 • 3.2 Podział miasta na obszary działania policji, wynikające z lokalizacji komisariatów (komisariaty posiadają nazwy od dzielnic, w których są zlokalizowane)
 • 4 Przypisy
 • 5 Bibliografia
 • Flisy - jednostka urbanistyczna (osiedle) miasta Bydgoszczy, w jego zachodniej części, między Flisem, a Kanałem Bydgoskim.Kaliningrad (ros. Калининград, do 4 czerwca 1946 Królewiec (do XVI w. także Królówgród), ros. Кёнигсберг, niem. Königsberg, łac. Regiomontium, prus. Kunnegsgarbs, lit. Karaliaučius) – stolica obwodu kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Liczba ludności Kaliningradu w 2006 wynosiła 434,9 tys.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bielawy – osiedle w Bydgoszczy położone na Dolnym Tarasie. Sąsiaduje ze Śródmieściem i osiedlami: Leśnym, Skrzetusko i Bartodzieje.
  Osiedle Leśne – bydgoskie osiedle położone na północnym skraju miasta obok Zawiszy, Bocianowa, Bielaw, Bartodziejów oraz Myślęcinka.
  Przyłęki – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Białe Błota.
  Jachcice (niem: Jachschirz – 1879, Jadgschütz – 1860) – bydgoska jednostka urbanistyczna (osiedle) położona w północno-zachodniej części miasta, nad lewym brzegiem Brdy. Północna granica Jachcic stanowi granicę miasta Bydgoszczy.
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Północny Pas Rekreacyjny - bydgoska dzielnica wypoczynkowo-rekreacyjna, licząca niecałe 700 mieszkańców. Obejmuje ona 830-hektarowy Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" z licznymi atrakcjami, część Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego oraz znaczne obszary lasów o zróżnicowanej strukturze.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.086 sek.