• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne

  Przeczytaj także...
  Nagłe zatrzymanie krążenia, w skrócie nzk (po ang. cardiac arrest) – nagły stan chorobowy, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie występuje wtórne zatrzymanie oddechu, i w konsekwencji dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Właściwym postępowaniem po rozpoznaniu nzk jest rozpoczęcie resuscytacji.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO – zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie własnej czynności układu krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie.
  Pierwsza pomoc — zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).
  Uciskanie klatki piersiowej

  Podstawowe zabiegi resuscytacyjne − zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa szansę przeżycia trzykrotnie, dlatego algorytm BLS został stworzony dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są świadkami zdarzenia i w sposób znaczący mogą wpłynąć na zminimalizowanie ryzyka zgonu osoby poszkodowanej. Istotą BLS jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

  Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, ALS (ang. Advanced Life Support) – zespół czynności stosowanych przez personel medyczny u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia. W skład ALS wchodzą: resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), defibrylacja, farmakoterapia oraz inne zabiegi, mające na celu przywrócenie spontanicznej akcji serca lub spontanicznego oddychania. Wykonywanie czynności podczas ALS jest ściśle związane z zasadami BLS i RKO, których pełna znajomość jest konieczna do prawidłowego postępowania.

  Podstawowe zabiegi resuscytacyjne mają kluczowe znaczenie w ratowaniu życia osobom poszkodowanym z NZK. Warto rozpoczynać BLS bez obaw przed brakiem doświadczenia, ponieważ udowodniono, że kilka tych prostych czynności znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo zgonu.

  Algorytm postępowania[]

  Algorytm BLS
  1. Sprawdź czy miejsce podjęcia resuscytacji jest bezpieczne
  2. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje
  3. Głośno wołaj o pomoc
  4. Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech - lekko odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę
  5. Sprawdź, czy oddycha prawidłowo
  6. Zadzwoń pod numer 999 lub 112
  7. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej
  8. Wykonaj 2 oddechy
  9. Kontynuuj resuscytację, aż do przyjazdu pogotowia lub do momentu kiedy poszkodowany odzyska przytomność

  Sytuacje szczególne[]

   Zobacz więcej w artykule Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, w sekcji Sytuacje szczególne.

  Zobacz też[]

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
 • Pierwsza pomoc
 • Przypisy

  1. prof. dr hab. Janusz Andres (red.), Rudolph W. Koster: Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Polską Radą Resuscytacji, 2010, s. 2-21. ISBN 83-89610-10-2.
  2. prof. dr hab. Janusz Andres (red.), Rudolph W. Koster: Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Polską Radą Resuscytacji, 2010, s. 2-21. ISBN 83-89610-10-2.

  Bibliografia[]

 • prof. dr hab. Janusz Andres (red.), Rudolph W. Koster: Wytyczne resuscytacji 2010. Kraków: 2010. ISBN 83-89610-10-2.
 • Wojciech Noszczyk (red.): Chirurgia, tom I. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, s. 77. ISBN 83-200-3983-2. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.