• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podstawa chmur

  Przeczytaj także...
  Laser półprzewodnikowy – nazywany również laserem diodowym lub diodą laserową - laser, którego obszarem czynnym jest półprzewodnik. Najczęściej laser półprzewodnikowy ma postać złącza p-n w którym obszar czynny jest pompowany przez przepływający przez złącze prąd elektryczny. Są to najbardziej perspektywiczne lasery z punktu widzenia ich zastosowań w fotonice ze względu na małe wymiary, dość wysokie moce, łatwość modulacji prądem sterującym o wysokiej częstotliwości (rzędu gigaherców) i możliwość uzyskania promieniowania od pasma bliskiej podczerwieni (diody laserowe dla telekomunikacji światłowodowej) do skraju fioletowego pasma widzialnego.Chmury – obserwowane w atmosferze skupiska kondensatów substancji występującej w postaci pary. W atmosferze ziemskiej jest to para wodna. Ochładzanie zmniejsza zdolność powietrza do zatrzymywania pary wodnej. Ochładzanie do temperatury punktu rosy powoduje nasycenie pary wodnej (saturację), dalsze ochładzanie wywołuje przesycenie i kondensację. Kondensacja i parowanie (w przypadku chmur wodnych) oraz depozycja i sublimacja (w przypadku chmur lodowych) zachodzą w atmosferze na chmurowych lub lodowych jądrach (zarodkach) nukleacji.
  IFR (ang. Instrumental Flight Rules) – lot IFR oznacza lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów. Różni się on od VFR (Visual Flight Rules) tym, że polega się tylko na informacjach odczytywanych z przyrządów samolotu, bez używania zewnętrznych referencji wizualnych (np. obserwowanego położenia horyzontu).

  Podstawa chmur – najniższa wysokość widzialnej części chmury. Podstawa chmur jest podawana w metrach, stopach (ponad powierzchnią ziemi), lub podawane jest ciśnienie, na którym znajduje się podstawa chmury.

  Pomiary[]

  Pomiary podstawy chmur można dokonać na kilka sposobów. Jednym z nich jest obecnie ceilometr, który wysyła impuls promieniowania elektromagnetycznego z lasera (zwykle podczerwień np dioda laserowa), które odbija się od podstawy chmur (kropli wody i/lub kryształków lodu) i powraca do detektora. Inne instrumenty zazwyczaj używają technik pasywnej teledetekcji jak obrazowanie trójwymiarowe (dalmierz). Czasami podstawa chmur jest oceniana przez synoptyka.

  Ceilometr to instrument meteorologiczny do mierzenia dolnej podstawy chmur. Używany jest powszechnie na lotniskach i pomaga w ciągłej ocenie wysokości chmur nad powierzchnią ziemi. Do konstrukcji ceilometrów używa się laserów półprzewodnikowych dzięki którym, na podstawie czasu jaki zajmuje światłu przejście od powierzchni ziemi do kropli wody i z powrotem, można ocenić odległość.VFR (ang. Visual Flight Rules) – zasady lotu z widocznością to zestaw zasad w lotnictwie, w zgodności z którymi pilot statku powietrznego może odbywać lot w warunkach pozwalających na kontrolę położenia statku za pomocą zewnętrznych punktów odniesienia.

  Pogoda i klimat[]

  Podstawa chmur dolnych jest często dobrze zdefiniowana przez rozkład temperatury i ciśnienia z wysokością podczas gdy wierzchołki chmur zależą też od lokalnej konwekcji.

  Chmury wpływają na promieniowanie cieplne w atmosferze przez bardzo silną absorpcję i wypromieniowanie w tych długościach fal. Wobec tego podstawa chmur wpływa na bilans energetyczny ziemi i atmosfery ponieważ wypromieniowanie następuje w lokalnej temperaturze na danej wysokości: czym niższa jest podstawa chmur tym większa emisja promieniowania bo temperatura podstawy chmur jest wtedy wyższa.

  Wierzchołek chmury – najwyższa widoczna część chmury. Zazwyczaj jego wysokość jest podawana w metrach lub stopach ponad powierzchnią Ziemi, lub podawane jest ciśnienie na jakim znajdują się wierzchołki chmur.

  Podstawa chmur jest ważnym parametrem w meteorologii lotniczej i określa czy lot jest (może być) dokonywany z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów czy lotów z przepisami VFR.

  Zobacz też[]

 • wierzchołek chmury
 • Linki zewnętrzne[]

 • Cloud base Measuring instruments (en) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.