• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podsadzka  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Żwir – okruchowa skała osadowa o luźnej postaci, złożona z różnych skał i minerałów o średnicy większej niż 2 mm, do nawet kilku centymetrów.Staszic − kopalnia węgla kamiennego, znajdująca się w Katowicach, w dzielnicy Giszowiec. Aktualnie kopalnia należy do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i położona jest w samym centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 1 stycznia 2010 kopalnia „Staszic” została połączona z KWK „Murcki” i otrzymała nazwę KWK „Murcki-Staszic”.
  Zalety podsadzania wyrobisk[ | edytuj kod]

  Likwidacja zrobów poprzez podsadzanie może przynieść następujące korzyści:

 • opanowywanie pracy stropów
 • zmniejszenie wielości deformacji górotworu
 • zmniejszenie strat eksploatacyjnych
 • likwidacja pożarów kopalnianych przy zastosowaniu podsadzki hydraulicznej
 • ochrona środowiska poprzez wykorzystanie odpadów jako materiału
 • likwidacja niedostępnych zrobów mogących powodować nieciągłe deformacje powierzchni i pożaru endogeniczne pokładów
 • zmniejszenie ilości wydzielanych gazów kopalnianych.
 • Podsadzka w Polsce[ | edytuj kod]

  Most podsadzkowy przy szybie Zbigniew, KWK Bobrek-Piekary, ruch Bobrek (2019)
  Most podsadzkowy przy szybie Witczak, KWK Centrum, Bytom (2016)

  Podsadzka z wykorzystaniem skały płonnej składowanej na hałdach została wprowadzona na ziemiach polskich w 1893 roku.

  Popiół – stała pozostałość po spaleniu substancji organicznej, np. paliw stałych lub ciekłych, czy masy organizmów żywych. Popiół jest produktem wtórnym, otrzymywanym przez działanie wysokiej temperatury na substancje mineralne zawarte w materiale. Zawiera większość pierwiastków, które się w nim znajdowały, choć wchodzą one po spopieleniu w skład innych związków chemicznych. Część reakcji zachodzących podczas spalania może prowadzić do powstania substancji lotnych, te nie wchodzą więc w skład popiołu.Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.

  Kopalnie piasku podsadzkowego[ | edytuj kod]

  Kopalnie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w latach 80. były zaopatrywane w piasek podsadzkowy głównie z kopalni piasku w Szczakowej (rejon Pustyni Błędowskiej), Kotlarni, Gołonogu. Piasek był transportowany koleją czterema magistralami: wschodnią, zachodnią, północną i południową oraz linią biegnącą do Rybnickiego Okręgu Węglowego. Materiał był ładowany w samowyładowcze wagony podsadzkowe, które wjeżdżały na samowyładowcze mosty podsadzkowe.

  Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek-Centrum - dwuruchowa kopalnia węgla kamiennego z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76.Okręg Damodar - położony nad rzeką Damodar na pograniczu stanów Bengal Zachodni i Bihar największy okręg górniczo-przemysłowy Indii. Nazywany niekiedy indyjskim Zagłębiem Ruhry, rozwój zawdzięcza złożom węgla kamiennego, rud żelaza i metali uszlachetniających oraz miedzi, miki i boksytów. Skupia większość zakładów indyjskiej karbochemii i produkcji żelaza i stali, a także przemysłu metalowego, obrabiarkowego i środków transportu.

  Współczesność[ | edytuj kod]

  Obecnie w polskich kopalniach stosuje się podsadzkę hydrauliczną. Taki sposób zabezpieczania wyrobisk stanowił zaledwie 2% w 2009 roku (w przeciwieństwie do ok. 50% w przeszłości) i był stosowany w kopalniach: KWK Bobrek-Centrum (zakończenie podsadzki przed 2011 rokiem), KWK Wujek (zakończenie podsadzki w połowie 2015 roku), KWK Wieczorek (planowane zakończenie podsadzki pod koniec 2016 roku), KWK Staszic, a także w KWK Mysłowice-Wesoła, reszta kopalń wybierała głównie na zawał.

  Kotlarnia (dodatkowa nazwa w j. niem. Jakobswalde) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa.Zawał – ruch grawitacyjny górotworu objawiający się obrywaniem się skał. Według definicji WUG zawał to niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie się mas skalnych lub kopaliny ze stropu albo ociosu w stopniu powodującym niemożność przywrócenia pierwotnej funkcji wyrobiska w czasie krótszym niż 8 godzin lub niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie się mas skalnych na skutek opadu skał stropowych na wysokość równą lub większą od długości kotwi obudowy podstawowej, powodującym całkowitą lub częściową utratę funkcjonalności lub bezpieczeństwa użytkowania wyrobiska.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Szczakowa – dzielnica Jaworzna. W latach 1933-1956 była samodzielnym miastem a w latach 1934-1954 także siedzibą wiejskiej gminy Szczakowa.
  Skała płonna – skała uważana za nieużyteczną (w odniesieniu do eksploatowanej kopaliny). Jest ona urabiana w trakcie eksploatacji złoża wraz z kopaliną użyteczną np. w celu udostępnienia właściwego złoża, ze względów technologicznych, ze względu na uwarunkowania złoża (niewielką miąższość). W przypadku złóż pokładowych jest to skała otaczająca, przerosty lub nadkład, który w trakcie eksploatacji dostaje się do urobku. W przypadku złóż metali, kiedy mineralizacja kruszcowa występuje w obrębie skał goszczących, za skałę płonną uznaje się skałę, w obrębie której koncentracja rozproszonego pierwiastka lub pierwiastków (w przypadku złóż polimetalicznych) spada poniżej arbitralnie wyznaczonej zawartości brzegowej.
  Piasek – skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren waha się od 0,0625 do 2 mm, gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi około 2,62 g/cm.
  Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła, Centrum Wydobywcze KWK Mysłowice-Wesoła – kopalnia w Mysłowicach. Powstała 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia KWK "Mysłowice" i KWK "Wesoła". Należy do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
  Wyrobisko podziemne - pusta przestrzeń w górotworze powstała wskutek usunięcia skał w ramach robót górniczych. Aby przestrzeń ta zachowała swą funkcjonalność, najczęściej niezbędne jest jej zabezpieczenie zwane obudową górniczą.
  Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) – największy okręg przemysłowy Polski. Obejmuje jednostki przemysłowe w środkowo-wschodniej części województwa śląskiego. Wbrew swojej nazwie obejmuje tereny zarówno części Górnego Śląska, jak i Małopolski.
  Rybnicki Okręg Węglowy (ROW) – duży okręg przemysłowy w Polsce w południowej części województwa śląskiego. Obejmuje takie miasta jak Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Racibórz, Wodzisław Śląski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.591 sek.