Podsadzka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szyb podsadzkowy wraz z linociągiem do transportu piasku rzecznego, kopalnia węgla w zagłębiu Jharia, Okręg Damodar, Indie

Podsadzka - materiał nietoksyczny i niepalny, dostarczony z powierzchni lub wyrobisk drążonych w kamieniu, wypełniający pustki poeksploatacyjne.

Popiół – stała pozostałość po spaleniu substancji organicznej, np. paliw stałych lub ciekłych, czy masy organizmów żywych. Popiół jest produktem wtórnym, otrzymywanym przez działanie wysokiej temperatury na substancje mineralne zawarte w materiale. Zawiera większość pierwiastków, które się w nim znajdowały, choć wchodzą one po spopieleniu w skład innych związków chemicznych. Część reakcji zachodzących podczas spalania może prowadzić do powstania substancji lotnych, te nie wchodzą więc w skład popiołu.Pustynia Błędowska – największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej.

Materiałem podsadzkowym może być piasek lub odpady przemysłowe: skała płonna, żwir, żużel, popiół granulowany, a także mieszanina piasku z odpadami i inne substancje spełniające określone wymogi ministerstwa ochrony środowiska.

Rodzaje podsadzek[ | edytuj kod]

 • podsadzka sucha:
 • układana ręcznie
 • miotana
 • pneumatyczna (dmuchana);
 • podsadzka hydrauliczna – polega na tłoczeniu do wyrobisk kopalnianych pod ciśnieniem nawodnionego piasku lub rzadziej skały płonnej celem zniwelowania ubytku masy spowodowanego eksploatacją górotworu. Osiadanie terenu wynosi zaledwie 10-15% miąższości pokładu.
 • Podsadzka sucha i podsadzka hydrauliczna może być:

  Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek-Centrum - dwuruchowa kopalnia węgla kamiennego z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76.Okręg Damodar - położony nad rzeką Damodar na pograniczu stanów Bengal Zachodni i Bihar największy okręg górniczo-przemysłowy Indii. Nazywany niekiedy indyjskim Zagłębiem Ruhry, rozwój zawdzięcza złożom węgla kamiennego, rud żelaza i metali uszlachetniających oraz miedzi, miki i boksytów. Skupia większość zakładów indyjskiej karbochemii i produkcji żelaza i stali, a także przemysłu metalowego, obrabiarkowego i środków transportu.
 • pełna
 • częściowa.


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kotlarnia (dodatkowa nazwa w j. niem. Jakobswalde) – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa.
  Zawał – ruch grawitacyjny górotworu objawiający się obrywaniem się skał. Według definicji WUG zawał to niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie się mas skalnych lub kopaliny ze stropu albo ociosu w stopniu powodującym niemożność przywrócenia pierwotnej funkcji wyrobiska w czasie krótszym niż 8 godzin lub niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie się mas skalnych na skutek opadu skał stropowych na wysokość równą lub większą od długości kotwi obudowy podstawowej, powodującym całkowitą lub częściową utratę funkcjonalności lub bezpieczeństwa użytkowania wyrobiska.
  Szczakowa – dzielnica Jaworzna. W latach 1933-1956 była samodzielnym miastem a w latach 1934-1954 także siedzibą wiejskiej gminy Szczakowa.
  Skała płonna – skała uważana za nieużyteczną (w odniesieniu do eksploatowanej kopaliny). Jest ona urabiana w trakcie eksploatacji złoża wraz z kopaliną użyteczną np. w celu udostępnienia właściwego złoża, ze względów technologicznych, ze względu na uwarunkowania złoża (niewielką miąższość). W przypadku złóż pokładowych jest to skała otaczająca, przerosty lub nadkład, który w trakcie eksploatacji dostaje się do urobku. W przypadku złóż metali, kiedy mineralizacja kruszcowa występuje w obrębie skał goszczących, za skałę płonną uznaje się skałę, w obrębie której koncentracja rozproszonego pierwiastka lub pierwiastków (w przypadku złóż polimetalicznych) spada poniżej arbitralnie wyznaczonej zawartości brzegowej.
  Piasek – skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren waha się od 0,0625 do 2 mm, gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi około 2,62 g/cm.
  Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła, Centrum Wydobywcze KWK Mysłowice-Wesoła – kopalnia w Mysłowicach. Powstała 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia KWK "Mysłowice" i KWK "Wesoła". Należy do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
  Wyrobisko podziemne - pusta przestrzeń w górotworze powstała wskutek usunięcia skał w ramach robót górniczych. Aby przestrzeń ta zachowała swą funkcjonalność, najczęściej niezbędne jest jej zabezpieczenie zwane obudową górniczą.

  Reklama