• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podregion

  Przeczytaj także...
  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, NTS – klasyfikacja jednostek terytorialnych wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów. Odpowiada ona Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), obowiązującej w krajach Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (WE).Powiat – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego II stopnia w Polsce. Jednostką nadrzędną jest województwo, podrzędną gmina. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511).
  Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, NUTS (fr. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics) – standard geokodowania rozwinięty w Unii Europejskiej na potrzeby identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych (zobacz: Europejski Urząd Statystyczny, Eurostat).
  Unia Europejska z wyznaczonymi jednostkami NUTS 3, a w Polsce zaznaczone podregiony
  Jednostki NUTS 3 (podregiony) istniejące w Polsce od 1 stycznia 2008 roku

  Podregion (subregion, NUTS 3) – pojęcie z nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych w Polsce, związane z klasyfikacją NUTS. Jest to jednostka na poziomie regionalnym, których w Polsce od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2014 było 66. W wersji NUTS 2013, obowiązującej od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku, zwiększono liczbę podregionów do 72, natomiast w wersji NUTS 2016, obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku, zwiększono ich liczbę do 73.

  Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.

  Każde z województw grupuje kilka podregionów, a podregion grupuje kilka niższych jednostek tj. powiatów.

  Pojęcie zostało wprowadzone w Polsce w 2000 r., kiedy wprowadzono Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) – wytyczono ich wówczas 44. W latach 2002–2007 stosowano 45 podregionów.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.788 sek.