• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podpora

  Przeczytaj także...
  Przemieszczenie to jedno z podstawowych pojęć teorii sprężystości. Jest to zmiana położenia ciała (punktu ciała).Węzeł konstrukcyjny - jest to fragment konstrukcji prętowej łączący końce prętów albo ze sobą albo z jej fundamentami. W konstrukcjach stalowych łączenie to najczęściej wykonywane jest za pomocą spawania, rzadziej nitowania. W konstrukcjach żelbetowych węzły tworzy się przez odpowiednie ukształtowanie zbrojenia. Na schematach statycznych konstrukcji węzły są punktami końcowymi poszczególnych prętów.
  Reakcja (węzła) – Siła powstała po uwolnieniu ciała od więzów w miejscu styku z podporą. Leży na linii działania wypadkowej sił czynnych przyłożonych do węzła, ma ten sam kierunek i wartość, ale przeciwny zwrot. Reakcję węzła wyraża się jako sumę wszystkich reakcji składowych na osiach X,Y,Z powstałych od sił czynnych działających na osiach X,Y,Z.
  Ruchoma podpora mostowa

  Podpora – wyróżnione miejsce konstrukcji (najczęściej jej węzeł), w którym znane jest jej przemieszczenie (najczęściej zerowe), bądź też zależność pomiędzy przemieszczeniem a reakcją (podpora podatna).

  Rodzaje podpór i reakcji w układzie płaskim[ | edytuj kod]

  1. Podpora ruchoma (przegubowo przesuwna) – występuje jedna reakcja R prostopadła do podłoża, po którym podpora się ślizga.
  2. Podpora stała (przegubowo nieprzesuwna, obrotowa) – reakcja występuje w postaci ukośnej siły skupionej R o dwóch składowych X i Y równoległych do osi przyjętego układu współrzędnych.
  3. Łożysko czołowe (przesuwne poprzecznie) – jedna reakcja R działa równolegle do osi pręta.
  4. Utwierdzenie (podpora sztywna) – ukośna reakcja R o dwóch składowych X i Y równoległych do osi układu współrzędnych. Dodatkowo występuje jeszcze reakcja w postaci momentu utwierdzenia M.
  5. Utwierdzenie przesuwne wzdłużnie – reakcja R prostopadła do osi pręta i moment utwierdzenia M.
  6. Utwierdzenie przesuwne poprzecznie – reakcja R równoległa do osi pręta i moment utwierdzenia M.

  Podpora przegubowo przesuwna-schemat.svg

  Rodzaje podpór i reakcji w układzie przestrzennym[ | edytuj kod]

  W tym przypadku istnieje duża różnorodność typów podpór. Najprostszymi z nich są:

  1. Podpora ruchoma (przesuw po płaszczyźnie) - w podporze tej tak jak w układzie płaskim reakcja R jest prostopadła do płaszczyzny na której podpora się znajduje.
  2. Podpora stała (przegub kulisty) - w podporze tej reakcja R występuje w postaci trzech reakcji składowych X, Y i Z równoległych do osi układu współrzędnych.
  3. Pełne utwierdzenie – sześć reakcji: trzy siły skupione i trzy momenty.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. B.Olszowski, M.Radwańska, Mechanika budowli, Kraków 2010, Wyd. Politechniki Krakowskiej


  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.