• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podoteka

  Przeczytaj także...
  Pióro (łac. penna) – twory nabłonkowe pokrywające ciała ptaków , a w czasach prehistorycznych niektórych dinozaurów, przede wszystkim z grupy teropodów, zwłaszcza celurozaurów. Podobnie jak łuski u gadów, pióra zachodzą na siebie dachówkowato. Wyrastają z brodawek skórnych zbudowanych z komórek mezodermalnych, w których formują się najpierw pióra embrionalne (puchowe), a następnie pióra ostateczne (penna).Łuski (gr. lapid, łac. squama) – kostne lub rogowe płytki pokrywające ciała wielu zwierząt i pełniące zazwyczaj funkcje obronne. Występują u ryb, gadów, ptaków (tzw. podoteka) i niektórych bezkręgowców (np. u motyli). U kręgowców są częścią powłok wspólnych organizmu. Wielokrotnie ewoluowały niezależnie.
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
  Podoteka widoczna na nogach bielika olbrzymiego

  Podotekałuski rogowe pokrywające częściowo lub w całości skok i palce ptaków. Są rozmaitych kształtów i rozmiarów i układają się rozmaicie w różnych częściach tej samej stopy. Największe znajdują się na przedniej stronie skoku (akrotarsium) i na grzbietowej stronie palców (akropodium). Łuski, które tworzą akrotarsium mogą zlewać się w jedną rogową płytkę (np. u drozdów albo krasek). Czasem sposób ułożenia i wielkość łusek podoteki jest podstawą do wyróżniania poszczególnych taksonów, zwłaszcza na poziomie gatunkowym. Niektóre ptaki, których skok i palce są w całości pokryte piórami nie posiadają podoteki w ogóle.

  Skok – nieumięśniona część kończyny dolnej ptaków, której szkielet tworzy silnie wydłużona kość skokowa. Jest to odcinek nogi ptaka znajdujący się pomiędzy piętą (skierowanym do tyłu stawem skokowym) a śródstopiem zakończonym palcami. Inaczej niż u ludzi, u ptaków długość kości skokowej tworzącej skok ma znaczny wpływ na całkowitą długość kończyny. Skok zazwyczaj pokryty jest podoteką (łuskami rogowymi), rzadziej piórami, a wyjątkowo także skórą (np. u zimorodków). Pomiaru skoku dokonuje się licząc cyrklem długość kości skokowej od stawu skokowego do końca ostatniej łuski u nasady palców.Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:

  Bibliografia[]

 • Mały słownik zoologiczny. Ptaki T.II. Przemysław Busse. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991, s. 105. ISBN 83-214-0043-4.
 • Takson – jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych. Takson obejmuje wszystkie zawarte w nim taksony niższego poziomu. Kryterium pokrewieństwa stosowane jest w systemach filogenetycznych, mimo że taksonem w zasadzie może być dowolna grupa organizmów.Kraski (Coraciidae) – rodzina ptaków z rzędu kraskowych (Coraciiformes). Tak jak inne kraskowe są kolorowo ubarwione, a ich palce są zrośnięte, z tym że u krasek zrośnięte są jedynie dwa wewnętrzne palce, a dwa zewnętrzne są wolne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bielik olbrzymi (Haliaeetus pelagicus) – gatunek ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae). Największy ze wszystkich gatunków bielików – osiąga rozpiętość skrzydeł do 2,5 m. Występuje na północnopacyficznym wybrzeżu Azji.
  Drozdy, drozdowate (Turdidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.043 sek.