• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podlesie - Katowice  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Klasa okręgowa (lub liga okręgowa) (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa i klasa okręgowa) – szósta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa to szósty poziom rozgrywek ligowych, natomiast klasa okręgowa to siódmy poziom). Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą polską, a klasą A (w województwie zachodniopomorskim między ligą okręgową, a Klasą A, natomiast liga okręgowa to pośredni poziom rozgrywkowy między IV ligą, a klasą okręgową) będąc jednocześnie drugim szczeblem regionalnym (VI poziom ligowy) (w województwie zachodniopomorskim drugim i trzecim szczeblem regionalnym) (VI i VII poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich, grających w grupach okręgowych (swym zasięgiem obejmują one kilka leżących obok siebie powiatów danego województwa). Zwycięzcy każdej z grup klasy okręgowej uzyskują awans do IV ligi polskiej (w województwie zachodniopomorskim zwycięzcy grup ligi okręgowej awansują do IV ligi, a klasy okręgowej do ligi okręgowej), zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klas A (w województwie zachodniopomorskim najsłabsze drużyny grup ligi okręgowej spadają do klasy okręgowej, a najsłabsze zespoły klasy okręgowej spadają do Klasy A). Zarządzana przez – działające w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Okręgowe Związki Piłki Nożnej.Klub sportowy – podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w zakresie kultury fizycznej. Organizacja sportowa posiadająca osobowość prawną działająca, jako osoba prawna (w formie sportowej spółki akcyjnej lub stowarzyszenia kultury fizycznej) bądź, jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, której głównym - i najczęściej jedynym - celem jest udział w rozgrywkach sportowych, organizowanych pod egidą konkretnej federacji (krajowej, bądź kontynentalnej - rzadziej światowej) w stosownej kategorii wiekowej, płci i statusie zrzeszonych w nim osób.

  Podlesie (niem. Podlesche) – południowa dzielnica Katowic, położona nad rzeką Mleczna. Powierzchnia dzielnicy to 8,28 km, liczbę mieszkańców to 5240 w roku 2007. Podlesie od strony północno-wschodniej graniczy z Kostuchną, od północy z Zarzeczem, od południa z Tychami, a od zachodu z Mikołowem.

  Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.Wojny husyckie – wojny religijne toczone pomiędzy husytami a Luksemburgami w Królestwie Czech w latach 1419-1436. Były one prowadzone przez czeskich husytów (głównie taborytów i Sierotki) przeciwko krucjatom organizowanym przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego przy poparciu papiestwa.

  Historia[ | edytuj kod]

  Herb z około 1930 roku
  Katowice-Podlesie: Kościół wybudowany w 1920 roku
  Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu przy ulicy Uniczowskiej 64
  Panorama dzielnicy Podlesie

  Początki dzielnicy sięgają XII wieku, kiedy to na obszarze dzisiejszego Podlesia, Piotrowic i Zarzecza istniała wieś Uniczowy. W XV wieku Uniczowy rozpadły się na trzy samodzielne wsie. W 1468 roku Podlesie jest wzmiankowane jako odrębna wieś o nazwie: Uniczowy-Podlesie. Bezpośrednio po wojnach husyckich w osadzie były tylko dwa gospodarstwa leżące odłogiem, tzw. pustki. W dokumencie sprzedaży dóbr pszczyńskich wystawionym przez Kazimierza II cieszyńskiego w języku czeskim we Frysztacie w dniu 21 lutego 1517 roku wieś została wymieniona jako Podlesy Vnicziowy. W 1572 roku w Podlesiu gospodarowało dziesięciu kmieci. 16 lipca 1698 roku kwaterowały we wsi wojska saskie króla polskiego Augusta II. W czerwcu 1734 roku, w czasie wojny o sukcesję polską, na terenie dzisiejszej Dąbrowy utworzono obóz szpitalny dla wojsk króla Augusta III. Teren obozu był ograniczony przez rzekę Dupinę oraz otoczony zasiekami z obawy przed napaścią wojsk króla Stanisława Leszczyńskiego. Pod koniec sierpnia 1734 roku wojska saskie zlikwidowały obóz i pozostawiły cmentarz zmarłych żołnierzy.

  Ulica generała Stefana Grota-Roweckiego w Katowicach − jedna z głównych ulic w katowickiej dzielnicy Zarzecze. Rozpoczyna swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Uniczowską. Następnie krzyżuje się z ul. Hortensji, ul. Słonecznikową, ul. Kamieńską, ul. Kanałową, ul. Szarotek, ul. Pawła Stellera, ul. Karasiową, ul. Węgorzy, ul. Kopaniny Lewe, ul. Leszczy. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. Jana Świderskiego, na granicy miasta z Mikołowem. Jej przedłużeniem w Mikołowie jest ulica Podleska.Zarzecze (niem. Zarzetsche) – dzielnica Katowic w południowym zespole dzielnic. Zarzecze zostało włączone administracyjnie do Katowic w 1975 roku, do tego czasu było wsią w gminie Kostuchna, co do dzisiaj rzutuje na typowo wiejski charakter dzielnicy. Dzielnica ta graniczy z Podlesiem, Kostuchną, Piotrowicami oraz miastem Mikołów. W dzielnicy znajduje się kościół MB Wspomożenia Wiernych, dom kultury, niedaleko – Osiedle Kopaniny Lewe oraz Kopalnia Doświadczalna "Barbara".

  Pierwsza szkoła w Podlesiu powstała w 1825. W roku 1830 w Podlesie zamieszkiwało: ośmiu kmieci, dwóch zagrodników i szesnastu chłopów. Mieścił się tu folwark należący do klucza wyrskiego hrabiego Promnitza. W roku 1843 wieś liczyła już 479 mieszkańców. Posiadała wówczas 44 domy, młyn, karczmę oraz trzy warsztaty rzemieślnicze i dwa kramy. W 1850 roku przeprowadzono uwłaszczenie chłopów w powiecie pszczyńskim. W drugiej połowie XIX wieku ludność wsi została zdziesiątkowana przez szerzące się liczne epidemie, spowodowane m.in. nieurodzajem. 24 czerwca 1870 roku oddano do użytku linię kolejową z Szopienic do Tychów i Pszczyny przez Murcki, Kostuchnę. Podczas budowy nasypu kolejowego w Podlesiu natrafiono na cmentarz żołnierzy saskich z 1734 roku. Zwłoki wywieziono taczkami na wzgórze koło kapliczki, gdzie je grzebano. W 1874 roku na tyfus umierał co dziesiąty mieszkaniec osady. Na początku XX wieku w Podlesiu mieszkało około 900 osób, a miejscowość należała do powiatu pszczyńskiego (Landkreis Pless).

  Koźle (cz. Kozlí, niem. Cosel) – dawne miasto, od 1975 część miasta Kędzierzyna-Koźla (województwo opolskie), nad Odrą, w pobliżu ujścia Kanału Gliwickiego i Kłodnicy do Odry, na Górnym Śląsku. Koźle prawa miejskie otrzymało w 1281 (lokowane było na prawie magdeburskim) i należy do najstarszych miejscowości śląskich. Było stolicą księstwa piastowskiego. Obecnie część miasta Kędzierzyn-Koźle, wyraźnie odrębna terytorialnie.Wyry (niem. Wyrow) – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, w gminie Wyry, której jest siedzibą.

  Wraz z rozwojem przemysłu okoliczne miejscowości zaczęli zasiedlać robotnicy. Wielu chłopów podejmowało pracę w pobliskich kopalniach. Na południowo-wschodnich krańcach gminy powstała w 1903 roku kopalnia "Böer" (później nosiła nazwę "Boże Dary"), a wokół niej kolonia robotnicza Boże Dary. W 1912 roku przeprowadzono przez Podlesie jedenastokilometrowy odcinek linii kolejowej z Tychów do Ligoty. Pierwsze gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" powstało na przełomie 1918 i 1919 roku. W tym też czasie założono komórkę Polskiej Organizacji Wojskowej, na czele której stał Maciej Jargoń. W latach 1919—1921 mieszkańcy Podlesia aktywnie uczestniczyli w powstaniach śląskich (w czasie plebiscytu opcja polska zwyciężyła w stosunku 1082 do 79). Podlesianie walczyli w szeregach 1 batalionu pułku pszczyńskiego w wielu bitwach na linii od Katowic po Koźle.

  Ulica Armii Krajowej w Katowicach − jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych w katowickich dzielnicach Ligota-Panewniki, Piotrowice-Ochojec, Kostuchna i Podlesie. Ulica posiada przebieg o kierunku zbliżonym do południkowego. Znajdują się przy niej historyczne obiekty, świadczące o ważnej funkcji, jaką było połączenie drogowe dawnych wsi − dzisiejszych dzielnic miasta.Kmieć (łac. cmetos, cmetonis, kmetho) – w czasach nowożytnych pojęcie to oznacza zamożnego gospodarza - używane potocznie jako synonim chłopa,

  Do 1942 na rogu ulic Saskiej i Chabrowej istniała kapliczka, pochodząca z 1808.

  W 1933 roku gmina Podlesie zajmowała powierzchnię 12 km², a zamieszkiwały ją 902 osoby. Na terenie miejscowości znajdowało się 105 budynków. W listopadzie 1945 roku połączono Podlesie z Zarzeczem, tworząc jedną gminę Podlesie. W styczniu 1973 roku Podlesie włączono do gminy i miasta Kostuchna. W roku 1970 Podlesie zamieszkiwało 3902 osób i było ono jedną z najbardziej zaludnionych osad podmiejskich (347,6 osób na km²). Na początku lat 70. XX wieku zbudowano w Podlesiu Miejski Ośrodek Zdrowia. Po kolejnej reorganizacji administracji terenowej, w 1975 roku, przyłączono Podlesie wraz z gminą i miastem Kostuchna do Katowic. W latach 80. na części wolnych terenów Podlesia oraz sąsiedniej Kostuchny i Zarzecza zaplanowano budowę osiedla mieszkaniowego „Południe", przeznaczonego dla 100 tysięcy osób.

  Katowice Podlesie − przystanek kolejowy w Katowicach Podlesiu, w województwie śląskim, w Polsce. Przystanek obsługuje połączenia Szybkiej Kolei Regionalnej.Ludwik Musioł (ur. 19 grudnia 1892 r. w Mikołowie - zm. 28 marca 1970 r. w Katowicach) – nauczyciel, wizytator, archiwista, historyk górnośląski, prekursor krajoznawstwa, historyk kultury oraz Kościoła katolickiego, lingwista, etnograf. Autor ponad 300 prac naukowych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Ulica Uniczowska w Katowicach − jedna z głównych ulic w katowickiej dzielnicy Podlesie. Rozpoczyna swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej. Następnie krzyżuje się ul. Barwinków, ul. Cyklamenów, ul. Piotra Michałowskiego, ul. Kaskady, ul. Marcina Trojoka, ul. Goździków. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. Hortensji i ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, która jest przedłużeniem drogi do dzielnicy Zarzecze.
  Linia kolejowa nr 142 – łącząca stację Katowice Ligota ze stacją Tychy. Linia została otwarta w 1868 roku, a w 1961 linię zelektryfikowano. W 1994 roku zawieszono kursowanie pociagów do Tych.
  Mleczna (dawniej nazywana Dupiną) − rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Przepływa przez miasta: Katowice, Tychy i Bieruń.
  Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej.
  August II Mocny, niem. August II der Starke (ur. 12 maja 1670 w Dreźnie (według kalendarza juliańskiego), zm. 1 lutego 1733 w Warszawie) – król Polski w latach 1697-1706 i 1709-1733, elektor Saksonii 1694-1733 jako Fryderyk August I (Friedrich August I.). Pierwszy władca Polski z dynastii saskiej Wettynów. Jego przydomek jest zazwyczaj wiązany z jego nieprzeciętną siłą.
  Mikołów (śl. Mikołůw, niem. Nikolai / Nicolai, czes. i słow.: Mikulov) – miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest siedzibą powiatu mikołowskiego. Graniczy bezpośrednio ze stolicą województwa - Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami, Wyrami. Patronem miasta jest święty Wojciech.
  Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – pionierska organizacja wychowania fizycznego i sportu w Polsce. Najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Sokół działał aktywnie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym XX w. Zdelegalizowany przez komunistów w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.