• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podklasztor - część Krasnobrodu

  Przeczytaj także...
  Ordynacja Zamojska – jedna z pierwszych ordynacji magnackich w Rzeczypospolitej, powołana na prośbę hetmana wielkiego i kanclerza koronnego Jana Sariusza Zamoyskiego ustawą sejmową z dnia 8 lipca 1589, została zlikwidowana po II wojnie światowej w ramach reformy rolnej.Powiat zamojski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zamość.
  Gmina Krasnobród (hist. przejściowo gmina Podklasztor) – gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.

  Podklasztor – dawna wieś położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim - obecnie wschodnia część miasta Krasnobród.

  Pierwotnie obszar zajmowany przez osiedle Podklasztor należał do Ordynacji Zamojskiej. Od 1868 r. istniała gmina Podklasztor. Miejscowość była przejściowo siedzibą gminy Krasnobród (do lat 90. XX w.). W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zamojskiego.

  Krasnobród – miasto w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim nad Wieprzem, na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego; liczy 3136 mieszkańców (2010, BDL GUS). Prawa miejskie posiadał w latach 1576-1869, przywrócone 30 grudnia 1994 r.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Znajduje się tu kościół parafialny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wybudowany w latach 1690-1699 wraz z dawnym klasztorem dominikanów. Zabytkowa aleja łączy świątynię z "Kaplicą na Wodzie", gdzie występują źródła wywierzyskowe. Przy alei stoją zabytkowe kaplice: św. Onufrego (murowana z XVII w.), św. Anny (drewniana z XIX w.), św. Antoniego (drewniana z XIX w.). Za budynkami kościelnymi na wzgórzu Chełmowa Góra (przez miejscową ludność zwanym Księżą Górą) znajduje się wyciąg narciarski.

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Wywierzysko, reokren – typ źródła o silnym wypływie. Najczęściej występuje w regionach górskich. Jest to przeważnie źródło typu wokluzyjskiego (od Vaucluse – miasto we Francji) – nazwa źródła, w którym wypływają na powierzchnię wody podziemne na obszarach krasowych. Wydajność takiego źródła może być znaczna, jeśli jest mniejsza od ilości wody wpływającej do ponoru (wchłonu) jest to ujemny bilans zlewni.

  Bibliografia[]

  Józef Niedźwiedź: Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003, s. 387-388, ISBN 83-906745-7-2.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
  Województwo zamojskie - istniało w latach 1975-1998 z siedzibą w Zamościu, które było położone na terenie obecnego województwa lubelskiego w południowo-wschodniej Polsce.
  Gmina Podklasztor (inaczej gmina Krasnobród) – dawna gmina wiejska występująca pod tą nazwą przejściowo w końcu XIX wieku na Lubelszczyźnie. Siedzibą władz gminy był Podklasztor.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.