• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podkarpacka Chorągiew Harcerek ZHR

  Przeczytaj także...
  Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.
  Podkarpacka Chorągiew Harcerzy ZHR - jednostka terytorialna Organizacji Harcerzy ZHR. Zrzesza hufce i związki drużyn działające na terenie województwa podkarpackiego.

  Podkarpacka Chorągiew Harcerek ZHR – jednostka terytorialna Organizacji Harcerek ZHR. Zrzesza hufce działające na terenie województwa podkarpackiego.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.

  Komendantki Chorągwi[]

 • phm. Barbara Szarek
 • hm. Renata Dzieszko HR
 • hm. Urszula Stefańska HR (2001-2005)
 • hm. Beata Draus (Rój) HR (2005-2008)
 • hm. Renata Dzieszko HR (2008-2012)
 • phm. Beata Lichota HR (2012)
 • hm. Anna Piera HR (2013-2015)
 • Hufce[]

 • Stalowowolsko – Rozwadowski Związek Drużyn Zuchów i Harcerek "Tarnina"
 • Mielecki Hufiec Harcerek i Zuchów "Akacja"
 • Zabroniecki Związek Drużyn Harcerek "Quo vadis"
 • Rzeszowski Związek Drużyn Harcerek "Źródło"
 • Południowo-Wschodni Związek Drużyn Harcerek "Jarzębina"
 • Zobacz też[]

 • Podkarpacka Chorągiew Harcerzy ZHR
 • Okręg Podkarpacki ZHR • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.034 sek.