• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podgrodzie - Olsztyn

  Przeczytaj także...
  Remiza Straży Pożarnej w Olsztynie - wybudowana na początku XX wieku, położona na terenie Podgrodzia, przy alei Niepodległości 16 w Olsztynie. 13 października 1989 wpisana do Rejestru Zabytków.Aleja Obrońców Tobruku – jedna z głównych arterii komunikacyjnych Olsztyna, wchodząca w skład drogi krajowej nr 16 i drogi krajowej nr 51. Rozciąga się od skrzyżowania z al. Sikorskiego do skrzyżowania z al. Warszawską i ul. Armii Krajowej.
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.

  Podgrodzie – osiedle (jednostka pomocnicza gminy), będące częścią oficjalnego podziału administracyjnego Olsztyna, zabudowane głównie przez wielkopłytowce budowane w późnych latach 70. i wczesnych 80., w dwóch miejscach zabudowa wieżowcami (po około 5-6 sztuk).

  Ulica Tuwima – część śródmiejskiej obwodnicy Olsztyna oddana do użytku w 2006 roku. Przejazd ulicą zalecany jest kierowcom udającym się z przejścia granicznego w Bezledach oraz Mazur w kierunku południa Polski. Ułatwia ona także mieszkańcom Olsztyna przemieszczanie się z osiedli Jaroty i Nagórki do Kortowa oraz w kierunku Warszawy.Ważną rolę w funkcjonowaniu Uczelni spełnia Senat, którego członkowie wybierani są z grona pracowników Uczelni: profesorów, doktorów i pozostałych pracowników. W Senacie swoich przedstawicieli ma również założyciel uczelni. Zgodnie ze Statutem Uczelni przewodniczącym Senatu jest rektor, którego powołuje i odwołuje Założyciel, po zasięgnięciu opinii Senatu.

  Osiedlu Podgrodzie administracyjnie podlega Osiedle Mleczna.

  Granice osiedla[]

 • od północy: granica przebiega południowym brzegiem rzeki Łyny i graniczy z południową stroną osiedla Śródmieście.
 • od wschodu: granica przebiega zachodnim brzegiem rzeki Łyny do ul. Obrońców Tobruku i graniczy z zachodnią stroną osiedla Kościuszki i dalej od ul. Obrońców Tobruku wschodnim brzegiem rzeki Łyny biegnie do ul. J. Tuwima i graniczy z zachodnią stroną osiedla Brzeziny.
 • od południa: granica przebiega od rzeki Łyny w kierunku zachodnim południowym skrajem ul. Tuwima do al. Warszawskiej. Tu załamuje się w kierunku północnym i zachodnim skrajem al. Warszawskiej dąży do rzeki Łyny do punktu wyjścia i graniczy z południowym skrajem osiedli Kortowo i Grunwaldzkie.
 • Ważniejsze obiekty[]

 • Szpital Miejski Zespolony
 • Dom Kultury Alternatywa
 • Punkt Przedszkolny "Jak u Mamy"
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego
 • Wojewódzka Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 Państwowej Straży Pożarnej z zabytkową remizą z początku XX wieku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, rektorat oraz wydział Informatyki i Ekonomii
 • Komunikacja[]

 • Komunikacja miejska
 • Na terenie osiedla znajdują się obecnie dwie pętle autobusowe (Knosały i Gotowca). Do końca 2015 przez teren osiedla przebiegały trasy 15 linii dziennych oraz dwóch nocnych: 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 28, 35, 84 oraz 100 i 101.

  Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie (dawn. Szpital Mariacki) – szpital w Olsztynie położony przy ulicy Niepodległości 44, Mariańskiej 4 oraz al. Wojska Polskiego 30. Szpital ma 14 oddziałów, na których znajduje się 307 łóżek oraz 15-łóżkowy komercyjny oddział leczenia otyłości. W skład szpitala wchodzi również 14 poradni specjalistycznych.Śródmieście - osiedle (jednostka pomocnicza gminy), będące częścią oficjalnego podziału administracyjnego Olsztyna. Osiedlu Śródmieście administracyjnie podlega Stare Miasto.

  Zobacz też[]

 • Ulice i place osiedla Podgrodzie w Olsztynie
 • Przypisy

  1. Instytut Badań i Analiz, Grupa OSB Olsztyńska Szkoła Biznesu: Raport o stanie miasta Olsztyn za lata 2010, 2011 Źródło

  Linki zewnętrzne[]

 • Galeria zdjęć osiedla Podgrodzie
 • Zdjęcia przedstawiające osiedle Podgrodzie
 • Osiedle Mleczna – część dzielnicy administracyjnej Podgrodzie w Olsztynie. Położone w południowej części miasta; liczy ok. 5000 mieszkańców. Dużą część z nich stanowią studenci, co wynika z bliskiego położenia osiedla względem uniwersytetu. Zabudowana głównie blokami z lat 80., a także nowymi zabudowaniami – lata 90. i z początku XXI wieku. Położone na zachodnim brzegu rzeki Łyny, od wschodu graniczy z Kortowem (oddzielone osuszonym jeziorem Płocidugi), od północy granicę stanowi Al. Obrońców Tobruku, od południa jest ograniczone Al. Tuwima. Osiedle jest położone na wysokości 100-108 m n.p.m., częściowo w dolinie zalewowej rz. Łyny. Na terenie tej jednostki znajduje się kościół parafialny pw. św. Wojciecha zbudowany w 1997, poczta, szkoła podstawowa nr 29 im Jana Liszewskiego w Olsztynie, budynek dydaktyczny WSIiE w Olsztynie. Mimo małego obszaru osiedla, znajduje się tu dużo sklepów (np. Biedronka i Lidl )Łyna (ros. Лава, Ława, niem. Alle, prus. Alna) – rzeka w północno-wschodniej Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) i Rosji (Obwód kaliningradzki). Lewy dopływ Pregoły. Płynie przez Pojezierze Olsztyńskie i Nizinę Sępopolską.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wieżowiec (drapacz chmur) to bardzo wysoki, wielokondygnacyjny budynek zdolny (w przeciwieństwie do innych konstrukcji, takich jak wieże i maszty) tworzyć warunki do życia i zamieszkania. Wprawdzie nie istnieją żadne ogólne oficjalne regulacje, ale oprócz wysokości, również inne kryteria, takie jak kształt, wygląd, lokalizacja i obecność innych budynków, mogą wpłynąć na sklasyfikowanie budynku jako wieżowca. W Stanach Zjednoczonych istnieje niepisana reguła, według której za wieżowiec uznawany jest budynek o wysokości przekraczającej 150 m. W innych rejonach świata niższy budynek również może zostać uznany za drapacz chmur, zwłaszcza jeśli dominuje nad otoczeniem. Wieżowce przekraczające 300 m (1000 stóp) są czasami określane mianem superwysokich. Wieżowca nie powinno mylić się z nieco ogólniej sformułowanym terminem wysokościowiec. Według definicji Emporis Data Committee, wysokościowiec to budynek mający przynajmniej 35 m (115 stóp) wysokości, podzielony regularnie na piętra. Wszystkie wieżowce są wysokościowcami, lecz tylko najwyższe wysokościowce są wieżowcami. Za miejsce narodzin drapaczy chmur powszechnie uznaje się Chicago.
  Osiedle Grunwaldzkie – położone w centralnej części Olsztyna. Główną ulicą, od której osiedle bierze nazwę, jest ul. Grunwaldzka.
  Państwowa Straż Pożarna (PSP) – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec Ministra Spraw Wewnętrznych.
  Wielka płyta – prefabrykowany element konstrukcyjny używany do modułowej budowy bloków mieszkalnych i innych budynków.
  Kortowo (dawniej niem. Kortau) – osiedle (jednostka pomocnicza gminy) w Olsztynie, stanowiące część oficjalnego podziału administracyjnego miasta, usytuowane w południowej jego części (na jego obrzeżach), nad Jeziorem Kortowskim. Kortowo tworzy wyraźnie wyodrębnioną od pozostałej części miasta dzielnicę – miasteczko uniwersyteckie (kampus), na terenie którego siedzibę ma większość instytucji uniwersyteckich lub związanych z Uniwersytetem (radio UWM FM, kluby studenckie itp.). Na terenie osiedla znajdują się jeziora Stary Dwór i Modrzewiowe.
  Aleja Warszawska – jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych Olsztyna. Rozciąga się od skrzyżowania z ulicami Śliwy, Barczewskiego, Polną i Kazimierza Jagiellończyka, do granicy administracyjnej miasta. Część alei, od skrzyżowania z ulicą Juliana Tuwima i ulicą prof. Prawocheńskiego do granicy miasta, jest częścią drogi krajowej nr 51.
  Osiedle Kościuszki – osiedle (jednostka pomocnicza gminy), stanowiące część oficjalnego podziału administracyjnego Olsztyna, położone w centralnej części miasta. Osiedle pełni funkcje usługowo-mieszkaniową; zabudowana głównie przez przedwojenne kamienice oraz wybudowane w latach 50. i 60. XX wieku budynki mieszkalne i użyteczności publicznej.

  Reklama