• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podejmowanie decyzji

  Przeczytaj także...
  Decydent to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające podmiot procesu decyzyjnego, czyli podmiot dokonujący wyboru ostatecznego wariantu decyzji.

  Podejmowanie decyzji – proces polegający na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o przyszłym działaniu (według A. K. Koźmińskiego).

  Jest to jedna z funkcji zarządzania. Pozostałe to:

 • planowanie
 • organizowanie
 • motywowanie.
 • Pojęcia związane z podejmowaniem decyzji[ | edytuj kod]

  Decyzja (według A. K. Koźmińskiego) - świadomy, nielosowy wybór jednego z rozpoznawanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania.

  Mechanizmy podejmowania decyzji w organizacji - zasady, procedury, i praktyka podejmowania decyzji, czyli dokonywania wyboru przyszłego działania

  Decydent - osoba lub grupa osób, które uczestniczą w procesie podejmowania decyzji i w różny sposób są obarczone odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

  Kategorie decyzji[ | edytuj kod]

  według roli w procesie zarządzania

 • operacyjne
 • taktyczne
 • strategiczne
 • według stopnia ryzyka

 • decyzje podejmowane w warunkach pewności (możemy bezbłędnie przewidzieć efekty)
 • decyzje podejmowane w warunkach ryzyka (można określić zbiór konsekwencji i przyporządkować im pewne prawdopodobieństwo wystąpienia)
 • decyzje podejmowane w warunkach niepewności (nie możemy wyliczyć wszystkich konsekwencji ani też określić z jakim prawdopodobieństwem wystąpią)
 • według stopni innowacyjności:

 • rutynowe
 • adaptacyjne
 • innowacyjne
 • regresywne
 • według stopnia programowalności:

 • programowane
 • nieprogramowalne
 • Trzy modele podejmowania decyzji[ | edytuj kod]

 • formalny model racjonalny - poszukiwanie decyzji optymalnej
 • racjonalność decyzji-racjonalność formalna, czyli podjęcie decyzji zgodnie z procedurą
 • decyzja podejmowana jest fazowo:problem → faza przygotowawcza → ustalenie kryterium decyzyjnego i uporządkowanie wariantów decyzyjnych według tego kryterium → faza podjęcia decyzji → faza realizacji i kontroli
 • model ograniczonej racjonalności - poszukiwanie pierwszej decyzji zadowalającej
 • decyzja zadowalająca - gdy istnieje kryterium określające minimum warunków zadowalającego w sferach uznanych przez decydentów za ważne oraz gdy któryś z uznanych wariantów decyzji odpowiada przyjętemu kryterium lub jest od niego lepszy.
 • Ograniczenia racjonalności

 • subiektywne
 • obiektywne
 • strukturalne
 • poznawcze
 • motywacyjne
 • kompetencyjne
 • model kosza na śmieci
 • Sekwencyjność podejmowania decyzji odrzucona. Czasami dopasowujemy problem do znalezionego wcześniej rozwiązania.

  W ocenie decyzji podjętej według tego modelu najważniejsza jest racjonalność rzeczowa działania.

  Na elementy procesu decyzyjnego składają się:

 • warunki
 • decydent
 • cele
 • alternatywy
 • kryterium wyboru
 • relacje między alternatywami
 • wybór.
 • SGM[ | edytuj kod]

  Syndrom Grupowego Myślenia w grupowym podejmowaniu decyzji jest to syndrom zniekształceń, który może wystąpić w sytuacji, kiedy grupa podejmująca decyzję przedkłada osiągnięcie konsensusu nad podjęcie jak najlepszej decyzji.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Zarządzanie. Teoria i praktyka - A. K. Koźmiński, W. Piotrowski; PWN Warszawa 2002
 • Podstawy organizacji i zarządzania - M. Kostera; WSPiZ Warszawa 2001 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.