• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podejście normatywne

  Przeczytaj także...
  Literatura to wszystkie "sensowne twory słowne" (wg definicji Stefanii Skwarczyńskiej), czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim)
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Podejście normatywne – jedno z podejść metodologicznych polityki gospodarczej. Główną cechą tego podejścia jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak powinno być.

  Podejście normatywne ma zalety i wady.

  Zalety:

 • w literaturze prezentowane są różne modele polityki gospodarczej optymalnej z punktu widzenia określonych kryteriów,
 • rozważania mają charakter generalny,
 • modele i zalecenia są formułowane dla określonego rodzaju polityki gospodarczej, postulaty polityki gospodarczej są adresowane do konkretnego państwa w określonym czasie (w literaturze).
 • Podejście normatywne ma wielu zwolenników wśród ekonomistów.

  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

  Wady:

 • zwolennicy tego podejścia podporządkowują swoje podejścia określonej doktrynie gospodarczej,
 • reprezentanci określonego podejścia swoje wywody opierają głównie na przyjętych założeniach, które często mają niewiele wspólnego z rzeczywistością,
 • najpierw buduje się model gospodarki, a dopiero potem próbuje się rzeczywistość dopasować do przyjętego modelu.
 • Bibliografia[]

  Jan Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.