• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podatek przychodowy

  Przeczytaj także...
  Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych.Podmiot gospodarczy – obecnie termin kolokwialny wywodzący się z przepisów prawa wynikających z ustawy o działalności gospodarczej z 1988 roku. Ma za zadanie określać każdego uczestnika działalności gospodarczej, jak m.in. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz spółki osobowe bądź kapitałowe.
  Podatek bezpośredni – podatek obciążający bezpośrednio podatnika (podmiot podatku), stanowiący jego koszt. Podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku do organu podatkowego.

  Podatek przychodowypodatek od przychodu, podatek bezpośredni, pobierany jest od przychodów podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Podstawą opodatkowania jest przychód. Zgodnie z klasyfikacją podatków polskich do podatków przychodowych zaliczamy dwa podatki: podatek rolny i podatek leśny.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rafał Rosiński: Podatek i jego klasyfikacja w polskim systemie podatkowym. [dostęp 2017-05-10].
  2. Buczek, Dzwonkowski: Prawo podatkowe. 2006. s. 63-66. [dostęp 2017-05-10].Sprawdź autora:1 oraz 2.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.65 sek.