• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podatek degresywny

  Przeczytaj także...
  Podatek liniowy (również: podatek płaski) (ang. flat tax) – jest metodą obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania.Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje inwestycji, czyli podejmuje takie działania gospodarcze, w których efekty pojawiają się raczej w przyszłości niż natychmiast. - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która posiada środki finansowe na realizację określonej inwestycji budowlanej, organizuje proces jej powstawania, ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz jako jedyna jest upoważniona do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
  Podatek progresywny – metoda obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku rośnie szybciej niż proporcjonalnie w stosunku do wielkości podstawy opodatkowania.

  Podatek regresywny – typ podatku proporcjonalnego, w ramach którego w miarę wzrostu dochodów stawki podatkowe maleją. Stanowi przeciwieństwo podatku progresywnego.

  Podatek pogłówny jest formą podatku osobistego, zgodnie z którą każdy podatnik płaci nominalnie określoną kwotę podatku. W przeciwieństwie np. do podatku dochodowego przedmiotem opodatkowania jest sama osoba podatnika, a nie jego dochód.

  Tego typu podatki były stosowane w XIX-wiecznej Europie i USA, a współcześnie m.in. w niektórych kantonach szwajcarskich. W założeniach ogólnych podatek taki aktywizować ma społeczeństwo do bogacenia się, zaś inwestorów ma skłaniać do inwestowania.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Podatek liniowy
 • Podatek pogłówny
 • Podatek progresywny
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.