• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poczta

  Przeczytaj także...
  Generalna Dyrekcja Poczt i Telegrafów – urząd, powołany do sprawowania administracji pocztowo - telekomunikacyjnej, istniejący w latach 1924-1927.Poczta Lotnicza (ang.: Air Mail, fra.: Par avion) – poczta przetransportowana samolotem. Przeważnie dochodzi o wiele szybciej od poczty naziemnej i jej nadanie jest droższe. Poczta lotnicza może być jedynym wyjściem w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli chodzi o wyspy i inne kontynenty. Transport takiego listu statkiem trwałby niekiedy tygodnie.
  Poczta pneumatyczna – system przesyłania listów, dokumentów i różnych przedmiotów za pomocą rur poprzez wykorzystanie sprężonego powietrza.
  Budynek poczty w Strzelinie

  Poczta – ogólnie dostępna instytucja, przeważnie państwowa, zajmująca się obrotem przesyłek, a także wykonywaniem niektórych usług na rzecz telekomunikacji oraz usług pieniężno-bankowych. Od połowy XIX wieku usługi w zakresie łączności dzielono na pocztowe i telekomunikacyjne, a od połowy XX wieku zaczęto pocztę nazywać łącznością pocztową.

  Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.Poczta Główna w Bydgoszczy – zespół zabytkowych budynków pocztowych, mieszczących główny urząd Poczty Polskiej w Bydgoszczy.

  Usługi telekomunikacyjne pod koniec XX wieku stały się na tyle szeroką dziedziną gospodarki, że w wielu krajach oddzieliły się od tradycyjnej poczty. W Polsce na przykład przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", założone w roku 1928 podzielone zostało w 1991 na Telekomunikację Polską i państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Pocztę Polską.

  List – gatunek literatury stosowanej, pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę (nadawcę) do drugiej (adresata). Sztuka pisania listów (zgodnie z panującymi obyczajami) to epistolografia.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  Terminu poczta używa się również na określenie sposobu transportu przesyłek (np. poczta konna, poczta lotnicza, przesyłki konduktorskie) lub ich charakteru (np. poczta dyplomatyczna, poczta uniwersytecka, poczta wojskowa).

  Szczególnym rodzajem poczty jest poczta polowa — instytucja wojskowa, zapewniająca w czasie wojny jednostkom wojskowym i żołnierzom wymianę korespondencji z ludnością cywilną i między żołnierzami.

  Terminem "poczta" określa się też przesyłki pocztowe (zwłaszcza korespondencję), budynek, w którym mieści się poczta, a dawniej także pojazdy pocztowe.

  Wojna (ang. war, fr. guerre, niem. Krieg, hiszp. guerra, łac. bellum) – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi.Grupa Kapitałowa Orange Polska (dawniej Grupa TP) – grupa kapitałowa powiązana z Telekomunikacją Polską, kontrolowana przez francuski Orange S.A., wykorzystująca globalną markę Orange na podstawie licencji pozyskanej od Orange Brand Services Ltd.

  Termin "poczta" wywodzi się od łacińskiej nazwy stacji wymiany koni (stworzonej w czasie Cesarstwa Rzymskiego) – mutatio postia. W wieku XVI zostaje zapożyczony do języka polskiego wyraz posta, który po polonizacji występuje w postaci poszta. Pierwsza w Polsce linia pocztowa utworzona w roku 1558 biegła do Włoch (z Krakowa przez Wiedeń), nadzór nad nią sprawował Prospero Provana. Później dostała się w ręce Montelupich.

  Ministerstwo Poczt i Telegrafów (MPiT) swoim zakresem obejmowało sprawy poczty, telegrafu i telefonu. W latach II Rzeczypospolitej funkcjonowało w latach 1919-1924 oraz od roku 1927 do zaprzestania działalności we wrześniu 1939 r. W roku 1944 powołano przez PKWN nowe ministerstwo pod nazwą Resort Komunikacji, Poczt i Telegrafu lecz tegoż samego roku powrócono do przedwojennej nazwy Ministerstwo Poczt i Telegrafów, które 11 marca 1955 r. decyzją Bieruta przekształcono w Ministerstwo Łączności.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

  Bibliografia[]

 • Giera J., Żak A.: Państwowe przedsiębiorstwo Polska Poczta, Telegraf i Telefon 1928-1991, Monografia. Warszawa, wyd. Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" Centrum Badawczo-Szkoleniowe w Warszawie Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Normalizacyjnej, 1993
 • Zobacz też[]

 • dyliżans
 • poczta elektroniczna
 • Poczta Kwiatowa
 • poczta pneumatyczna
 • poczta pantoflowa
 • Ministerstwo Poczt i Telegrafów
 • Generalna Dyrekcja Poczt i Telegrafów
 • poczta kapitańska
 • Japoński znak poczty
 • Przypisy

  1. Praca zbiorowa, 2006, Wielka Historia Świata, t.10, Polskie Media Amer.Com, ss. 282, ISBN 83-7425-365-7

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona Poczty Polskiej
 • Historia Poczty w Polsce
 • Poczta dyplomatyczna - to wszelaka korespondencja odnosząca się do misji dyplomatycznej i jej funkcji (korespondencja urzędowa). Nie może być otwierana ani zatrzymywana, wolna jest od rewizji celnej i innej (zgodnie z artykułem 27 Konwencji Wiedeńskiej z 1961 korespondencja urzędowa misji jest nietykalna niezależnie od miejsca i czasu). Przesyłki poczty dyplomatycznej powinny zawierać wyraźne znaki zewnętrzne określające jej charakter (muszą być odciśnięte na niej urzędowe pieczęcie misji dyplomatycznych, urzędu konsularnego lub ministerstwa spraw zagranicznych, musi jej towarzyszyć dokument urzędowy, zwany potocznie "listem kurierskim") i mogą zawierać jedynie dokumenty dyplomatyczne lub przedmioty przeznaczone do użytku urzędowego. Niektóre państwa zastrzegły sobie, że jeśli istnieje podejrzenie, że w poczcie dyplomatycznej są rzeczy, które nie powinny być przekazywane tą drogą, może zostać ona odesłana na adres nadawcy.Dyliżans (fr. diligence – skwapliwość, pośpiech, z łac. diligentia - dokładność, sumienność) – duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Japoński znak poczty (, ,; jap. 郵便マーク, Yūbin māku - dosłownie znak poczty) - znak towarowy japońskiej poczty. Używany również w japońskim systemie kodów pocztowych (przed numerem kodu). Jest to stylizowany znak sylaby „te“ (テ) z sylabariusza katakana. Sądzi się też, iż może mieć związek ze słowem „teishin“ (逓信 komunikacja).
  Strzelin (pol. hist. Strzelno, niem. Strehlen, czes. Střelín) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie strzelińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Strzelin. Historycznie leży na Dolnym Śląsku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. wrocławskiego.
  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.
  Państwowe przedsiębiorstwo „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” (PPTT albo PPTiT) – przedsiębiorstwo państwowe, utworzone w 1928. W 1987 roku przekształcone w państwową jednostkę organizacyjną. Działało do roku 1991. Jego zadaniem była eksploatacja wszystkich urządzeń pocztowych, telegraficznych i telekomunikacyjnych.
  Przesyłka pocztowa – korespondencja lub paczka opatrzona adresem, przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi (zgodnie z Art. 3 pkt 16 Ustawy Prawo pocztowe Dz.U.2003.130.1188 z późn.zm.). Przesyłką jest zarówno list, jak i paczka, natomiast druk bezadresowy już nie.
  Poczta Polska Spółka Akcyjna – jednoosobowa spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (doręczanie przesyłek, przekazów pocztowych, druków bezadresowych itp.), usług pieniężnych (wpłaty na rachunki, operacje oszczędnościowo-czekowe itp.), usług bankowych (na rzecz Banku Pocztowego SA), usług ubezpieczeniowych i usług kurierskich (Pocztex).
  Prosper Provana (zm. 1584) – Piemontczyk z pochodzenia, pierwszy dyrektor poczty królewskiej w Polsce, kursującej pomiędzy Krakowem a Wenecją, zorganizowanej w 1558 roku na zlecenie króla Zygmunta Augusta. Stosownego przywileju na prowadzenie poczty król udzielił Prowanie dn. 18 października 1558 r. Poczta miała kursować za pomocą rozstawnych koni. Mogły z niej również korzystać osoby prywatne, mimo że koszty jej utrzymania ponosił monarcha. Prowana szybko jednak wszedł w konflikt z rodziną Thurn-Taxisów, która kontrolowała połączenia pocztowe w Austrii, na Węgrzech i we Włoszech. Doprowadziło to do cofnięcia po czterech latach nadanego mu przywileju pocztowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.