• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Po Prostu - czasopismo

  Przeczytaj także...
  Plac Gabriela Narutowicza – plac w warszawskiej dzielnicy Ochota wytyczony w 1923 roku, jego układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Witold Wirpsza (ur. 4 grudnia 1918 w Odessie - zm. 16 września 1985 w Berlinie) – polski poeta, prozaik, krytyk, tłumacz literatury niemieckiej.
  Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) – (czasem można spotkać się z mylną nazwą Zmechanizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej lub Zorganizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej) oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych (dsł.: "likwidacji zbiorowych naruszeń porządku publicznego"), a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych.

  Po prostu – polskie pismo społeczno-literackie wydawane w Warszawie od 1 lipca 1947 do 2 października 1957, najpierw jako dwutygodnik, a od 1949 tygodnik. „Po prostu” było początkowo organem Akademickiego Związku Walki Młodych „Życie”. W latach 1948–1950 było pismem Zarządu Głównego Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej, a następnie Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej (ZMP). Reaktywowane w 1990, wydawane od 15 lutego 1990 do 18 kwietnia 1991 było ponownie tytułem niezależnym.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Akademicki Związek Walki Młodych "Życie" - organizacja akademicka założona w 1945 roku, stanowiąca część Związku Walki Młodych, organizacji młodzieżowej Polskiej Partii Robotniczej. Jej celem było uzyskanie poparcia dla PPR wśród studentów oraz realizacja polityki partii. Organizacja organizowała min. kursy dla robotników i chłopów chcących rozpocząć studia. W lipcu 1948 roku połączyła się ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, ludową organizacją studencką ZWM RP "Wici" tworząc Związek Akademicki Młodzieży Polskiej.

  Opis[ | edytuj kod]

  Od 1955 „Po prostu” ukazywało się jako „Tygodnik studentów i młodej inteligencji”, angażując się w ruch na rzecz reform ustrojowych (redaktorem naczelnym był wtedy Eligiusz Lasota) i stało się jednym z symboli przemian polskiego października. Zostało prowokacyjnie zlikwidowane przez władze we wrześniu 1957, co na początku października wywołało w Warszawie trwające pięć dni rozruchy studenckie i zamieszki uliczne, stłumione przez Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO). Demonstracje odbyły się m.in. przed domem studenckim na placu Narutowicza, w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej i w Alejach Jerozolimskich. Wcześniej, już w kwietniu 1957, inne czasopisma dostały zakaz przedruków z tygodnika; Główny Urząd Kontroli Prasy w uzasadnieniu dotyczącego wstrzymania kolejnej edycji „Po prostu”, napisał: „wrześniowy numer w sposób wysoce agresywny i podburzający neguje politykę partii i rządu”. Zespół redakcyjny oskarżono m.in. o jałową negację komunistycznej rzeczywistości, przedstawianie w fałszywym świetle rzeczywistości kraju, zwątpienie w sens rozwoju socjalizmu w Polsce oraz głoszenie burżuazyjnych koncepcji.

  Dom Studencki Politechniki Warszawskiej „Akademik” – centralny budynek najstarszego kompleksu domów studenckich w Polsce, wzniesionego w latach dwudziestych XX w. Usytuowany w Warszawie, przy ul. Akademickiej 5, na południowej pierzei pl. Narutowicza. Początkowo znany jako Dom Techników im. Gabriela Narutowicza. Napis ten widnieje jeszcze na budynku od strony ul. Mochnackiego. Od jego nazwy powszechnie stosuje się w języku polskim wyraz akademik, określający miejsce zbiorowego zamieszkania studentów. Jan Ferdynand Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930 w Warszawie) – polski polityk, adwokat i publicysta. Kawaler Orderu Orła Białego.

  W skład redakcji wchodziło wielu znanych dziennikarzy i działaczy społecznych, którzy publikowali swoje teksty na łamach gazety, m.in. Jerzy Ambroziewicz, Stefan Bratkowski, Czesław Czapów, Włodzimierz Godek, Marek Hłasko, Stanisław Manturzewski, Jan Olszewski, Lech Emfazy Stefański, Jerzy Strzałkowski, Ryszard Turski, Jerzy Urban, Jerzy Vaulin, Witold Wirpsza czy Agnieszka Osiecka.

  Stefan Tadeusz Aleksander Bratkowski (ur. 22 listopada 1934 we Wrocławiu) – polski prawnik, dziennikarz, publicysta i pisarz; w latach 1980–1990 prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w latach 1991–1992 prezes Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”.Związek Młodzieży Polskiej (ZMP) – młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna, działająca w Polsce w latach 1948-1957 i wzorowana na radzieckim Komsomole. Powołana została przez rządzących krajem komunistów do realizowania polityki ich partii wobec młodzieży, służyła indoktrynacji młodych, kształceniu nowych kadr dla władzy oraz pomocy w przebudowie społeczeństwa na modłę komunistyczną. Stanowiła jeden z symboli polskiego stalinizmu.

  Pismo zostało wznowione 15 lutego 1990 przez Ryszarda Turskiego wraz z częścią zespołu, ale nie zdobyło już uznania rynku.18 kwietnia 1991 ukazał się ostatni numer tygodnika.

  Nazwę „Po prostu” nosił także pierwszy polski dyskusyjny klub filmowy, którego powstanie zostało zainicjowane przez tygodnik. Pierwsza projekcja, Dyktator Charliego Chaplina, odbyła się 8 listopada 1955 w sali kina „Wiedza” warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. Po zamknięciu tygodnika DKF musiał zmienić nazwę. Nawiązując do poprzedniej, wybrano nazwę „Zygzakiem”. Klub został zamknięty w 1989 w związku z kłopotami finansowymi.

  Dyskusyjny klub filmowy (DKF, ang. film society, fr. ciné club) to zrzeszenie miłośników sztuki filmowej, mające na celu pogłębianie wiedzy członków klubu na temat tej sztuki oraz jej popularyzację. Głównym sposobem realizacji tych celów są projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych. Jednak z założenia DKF nie ogranicza się tylko do takiej formy, uzupełniając projekcje o prelekcje, dyskusje, spotkania z twórcami, publikacje.Periodyk (fr. périodique) – czasopismo o regularnej częstotliwości ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Ze względu na to, że część czasopism wydawana jest regularnie, periodyk jest w praktyce synonimem czasopisma.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rafał Jabłoński: Historie warszawskie. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2012, s. 192. ISBN 978-83-7436-314-3.
  2. „Po prostu” zamknięte za niewiarę w socjalizm. Polskie Radio, 2013-10-02. [dostęp 2017-10-01].
  3. Dominika Rafalska, Likwidacja „Po prostu”.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • N. Davies, Boże Igrzysko. Historia Polski, Wydawnictwo „ZNAK”, Kraków 1999. ​ISBN 83-7006-911-8​.
 • B. N. Łopieńska, Ewa Szymańska, Stare numery, ANEKS, Londyn 1986.
 • „Po Prostu”, [hasło w:] Popularna Encyklopedia Powszechna, red. J. Pieszczachowicz i in., aut. A. Anczykowa i in., T. 14: Po – Q, Oficyna Wyd. „Fogra”, Kraków 1996, s. 9. ​ISBN 83-85719-24-5​.
 • D. Rafalska, Między marzeniami a rzeczywistością. Tygodnik „Po prostu” wobec głównych problemów społecznych i politycznych Polski w latach 1955–1957, Neriton, Warszawa 2008.
 • J. Szczerba, 50 lat Dyskusyjnego Klubu Filmowego „po prostu”, gazeta.pl, 4 listopada 2005.
 • M. Walas, 30 lat działalności dyskusyjnych klubów filmowych, Kraków 1986.
 • Dominika Rafalska, Likwidacja „Po prostu”
 • Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Czesław Czapów (ur. 25 października 1925, zm. 27 marca 1980) - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, twórca warszawskiej szkoły resocjalizacji oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Włodzimierz Godek (ur.23 października 1929 w Makowie Podhalańskim, zm. 24 kwietnia 1960 w Warszawie) – dziennikarz, członek kolegium redakcyjnego tygodnika "Po Prostu".
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Pałac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) – najwyższy budynek w Polsce (pod względem wysokości całkowitej), w centrum Warszawy na placu Defilad. Własność miasta stołecznego Warszawy. Obiektem zarządza miejska spółka „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” Sp. z o.o.
  Jerzy Urban, pseudonimy: Wanda Borkowicz Jerzy Kibic, Jan Rem, Klakson (ur. 3 sierpnia 1933 w Łodzi) – polski dziennikarz, publicysta, satyryk, pisarz i polityk, w latach 1981–1989 rzecznik prasowy Rady Ministrów, od 1990 redaktor naczelny tygodnika „NIE” i właściciel wydającej go spółki Urma.
  Dyktator (ang. The Great Dictator) film powstały w 1940 r. w reżyserii Charlie Chaplina, ukazujący w satyrycznym podejściu Adolfa Hitlera i narodowy socjalizm. Pierwszy film dźwiękowy Chaplina.
  Charles "Charlie" Spencer Chaplin (ur. 16 kwietnia 1889 w Londynie, zm. 25 grudnia 1977 w Vevey) – brytyjski aktor i reżyser okresu kina niemego, później także filmów udźwiękowionych; producent, scenarzysta i kompozytor muzyki filmowej.
  Gmach Główny Politechniki Warszawskiej – zabytkowy budynek administracyjny Politechniki Warszawskiej, który powstał na przełomie XIX i XX wieku. Usytuowany jest przy Placu Politechniki między ulicami Stanisława Noakowskiego i Nowowiejską w centrum stolicy. Jest najważniejszym obiektem Politechniki Warszawskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.842 sek.