• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poświerki

  Przeczytaj także...
  Plectrophenax – rodzaj ptaków z rodziny poświerków (Calcariidae), obejmujący gatunki występujące w Eurazji i Ameryce Północnej.Półkula północna – część kuli ziemskiej, półkula położona na północ od równika. Obejmuje szerokości geograficzne od 0° do 90°N.
  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.

  Poświerki (Calcariidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wyłoniona z trznadlowatych (Emberizidae). Obejmuje migrujące gatunki występujące na półkuli północnej, głównie w Ameryce Północnej.

  Przedstawicielami tej rodziny w Polsce są: poświerka zwyczajna (Calcarius lapponicus) i śnieguła zwyczajna (Plectrophenax nivalis).

  Systematyka[]

  Badania genetyczne wykazały, że gatunki z rodzajów Rhynchophanes, Calcarius i Plectrophenax nie należą bezpośrednio do trznadlowatych. Na tej podstawie utworzono dla nich nową rodzinę, która jest uważana za grupę bazalną dla kladu Emberizoidae. Do rodziny należą następujące rodzaje:

  Poświerka zwyczajna, poświerka szponiasta, poświerka (Calcarius lapponicus) – gatunek ptaka z rodziny poświerek (Calcariidae), wcześniej zaliczany do trznadlowatych, z rzędu wróblowych. Występuje w strefie tundry Eurazji i Ameryki Północnej. W Polsce nieliczny ptak przelotny i zimujący.Klad bazalny – w filogenetyce jest to najwcześniejsza gałąź ewolucyjna większego kladu, stanowiąca grupę zewnętrzną pozostałych przedstawicieli kladu.
 • Calcarius
 • Rhynchophanes – jedynym przedstawicielem jest Rhynchophanes mccownii – poświerka preriowa, takson wyodrębniony ostatnio z Calcarius.
 • Plectrophenax
 • Filogeneza[]

  Kladogram wg Aves—A Taxonomy in Flux 3.05 Introduction

  Przypisy

  1. Calcariidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. Systematyka i nazwy polskie za: P. Mielczarek, M. Kuziemko: Rodzina: Calcariidae Ridgway, 1901 - poświerki - Longspurs (wersja: 2015-05-27). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2015-12-10].
  3. P. Alström, U. Olsson, F. Lei, H.-t. Wang, W. Gao, P. Sundberg. Phylogeny and classification of the Old World Emberizini (Aves, Passeriformes). „Molecular Phylogenetics and Evolution”. 47 (3), s. 960-973, 2008. DOI: 10.1016/j.ympev.2007.12.007 (ang.). 
  4. F. Gill, D. Donsker: Longspurs, grosbeaks & saltators (ang.). IOC World Bird List: Version 5.4. [dostęp 2015-12-10].
  5. J. Klicka, R.M. Zink, K. Winker. Longspurs and snow buntings: Phylogeny and biogeography of a high-latitude clade (Calcarius). „Molecular Phylogenetics and Evolution”. 26 (2), s. 165-175, 2003. DOI: 10.1016/S1055-7903(02)00360-3 (ang.). 
  6. John H. Boyd III: Calcariidae: Longspurs, Snow Buntings (ang.). W: Aves—A Taxonomy in Flux 3.05 Introduction [on-line]. John Boyd's Home Page. [dostęp 2015-12-10].
  7. R.J. Carson, G.S. Spicer. A phylogenetic analysis of the emberizid sparrows based on three mitochondrial genes. „Molecular Phylogenetics and Evolution”. 29 (1), s. 43-57, 2004. DOI: 10.1016/S1055-7903(03)00110-6 (ang.). 
  8. J. Klicka, K. Burns, G.M. Spellman. Defining a monophyletic Cardinalini: A molecular perspective. „Molecular Phylogenetics and Evolution”. 45 (3), s. 1014-1032, 2007. DOI: 10.1016/j.ympev.2007.07.006 (ang.). 

  Zobacz też[]

 • ptaki Polski
 • Ameryka Północna – kontynent o powierzchni 24 242 000 km² (co stanowi 16,3% całkowitej powierzchni lądów na kuli ziemskiej), położony na półkulach: północnej i zachodniej. Do Ameryki Północnej należy Ameryka Środkowa.Trznadlowate (Emberizidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passriformes), obejmuje kilkaset gatunków. Są to małe lub średnie ptaki, odżywiające się przeważnie owadami bądź ziarnami. Większość gatunków zamieszkuje Amerykę Północną i Południową.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Liczba gatunków ptaków (Aves) stwierdzonych w Polsce i wpisanych na listę awifauny naszego kraju wynosiła 31 grudnia 2012 450 (według podziału przyjętego przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, która zajmuje się weryfikacją obserwacji). Są to ptaki, które według klasyfikacji AERC zostały zaliczone do kategorii A, B i C (pojaw naturalny lub wtórnie naturalny).
  Calcarius – rodzaj ptaków z rodziny poświerków (Calcariidae), obejmujący gatunki występujące w Eurazji i Ameryce Północnej.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Śnieguła zwyczajna, śnieguła, śnieżka (Plectrophenax nivalis) – gatunek małego ptaka wędrownego z rodziny poświerek (Calcariidae), wcześniej zaliczany do trznadlowatych (Emberizidae). Zamieszkuje obszary podbiegunowe Eurazji i Ameryki Północnej. Jest najdalej na północy gniazdującym ptakiem lądowym – występuje aż do północy Grenlandii. Zimuje w strefach umiarkowanych Eurazji i Ameryki Północnej oraz w północnej Afryce. W Polsce pojawia się nielicznie lecz regularnie podczas przelotów i w okresie zimowym, czyli od października do kwietnia.
  Rodzina (łac. familia) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa niż rząd (ordo), a wyższa niż rodzaj (genus). W kodeksach nomenklatury biologicznej nie określono kryteriów wydzielania rodzin, poza przyporządkowaniem: rodzina grupuje rodzaje, grupa rodzin tworzy rząd. W praktyce rodziny zwykle łączą grupy rodzajów różniące się morfologicznie od innych grup.
  Wróblowe (Passeriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Największy rząd ptaków, obejmujący około 5400 gatunków, czyli ponad połowę wszystkich występujących dziś gatunków ptaków. Nazwa rzędu wywodzi się od nazwy wróbla zwyczajnego (zwanego domowym) Passer domesticus. Wielu autorów uważa, że wróblowe wyewoluowały około 75 mln lat temu w środowisku leśnym na południowym kontynencie Gondwanie. Inni badacze, np. Gerald Mayr, uznają jednak za bardziej prawdopodobne, że wróblowe powstały już po wymieraniu kredowym, co miałoby być bardziej zgodne z danymi paleontologicznymi i paleobiogeograficznymi. Przystosowały się do życia w większości siedlisk lądowych na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Wśród innych ptaków wyróżniają się charakterystyczną budową podniebienia, krtani oraz stóp.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.