• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poślizg - krystalografia

  Przeczytaj także...
  Bliźniakowanie – jeden z mechanizmów odkształcenia plastycznego. Jest to nagły proces poślizgu zachodzący w niewielkim obszarze struktury, ściśle ograniczonym przez granice bliźniacze.Ciało krystaliczne – ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych. W objętości ciała cząsteczki zajmują ściśle określone miejsca, zwane węzłami sieci krystalicznej, i mogą jedynie drgać wokół tych położeń.

  Poślizg - jeden z mechanizmów odkształcenia plastycznego. Jest to przemieszczenie się jednej części kryształu względem drugiej po płaszczyźnie poślizgu.

  Poślizg sztywny zachodzi na całej powierzchni kryształu, a poślizg dyslokacyjny przebiegający przy współudziale dyslokacji ruchliwych, przemieszczającej się w aktywnej części kryształu.

  Zobacz też[]

 • Poślizg
 • Bliźniakowanie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.153 sek.