• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Południk kartograficzny

  Przeczytaj także...
  Odcięta (łac. abscissa) – pierwsza współrzędna w kartezjańskim układzie współrzędnych (zwanym też prostokątnym układem współrzędnych). Oznaczana jest przeważnie symbolem x, a jej oś symbolem OX.Południk magnetyczny – południk przechodzący przez bieguny magnetyczne. Igła magnetyczna kompasu ustawia się w położeniu równoległym (w płaszczyźnie poziomej) do południka magnetycznego.
  Mapa (z łac. mappa – obrus) – uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji. Najstarszą znaną mapą jest mapa na ścianie w anatolijskiej osadzie Çatalhöyük.

  Południk kartograficzny - oś odciętych układu współrzędnych geodezyjnych mapy. Siatka południków kartograficznych została stworzona dla obrazu ziemi przedstawianego na płaszczyźnie w średnich i dużych skalach. Na mapie topograficznej (wielkoskalowej) południki - w przeciwieństwie do południków geograficznych - są do siebie równoległe.

  Południk geograficzny - południk przechodzący przez bieguny geograficzne Ziemi, które leżą na jej osi obrotu. Umożliwia to wykorzystanie żyroskopu podczas wyznaczania kierunku południka geograficznego.

  Zobacz też[]

  południk geograficzny, południk magnetyczny
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.