• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Połączenie skurczowe

  Przeczytaj także...
  Połączenia w budowie maszyn wiążą elementy składowe tak, że mogą wspólnie się poruszać oraz przenosić obciążenia.Połączenie wciskowe - połączenie, w którym unieruchomienie części zapewnione jest przez tarcie pomiędzy ich powierzchniami. W połączeniu wciskowym elementy odkształcają się i związane z tym siły sprężystości materiału zapewniają odpowiedni docisk.
  Pojazd szynowy – urządzenie transportu lądowego, poruszające po torze kolejowym lub innych systemach szynowych. Ustawa transporcie kolejowym definiuje pojęcie pojazdu kolejowego - jako pojazdu dostosowanego do poruszania się na własnych kołach po torach trakcyjnych, a tym samym na wstępie zawęża definicję pojazdu szynowego do pojazdów kolejowych oraz pomija (nie występujące w zasadzie w Polsce) pojazdy szynowe na poduszce magnetycznej. Tak więc pojazdami szynowymi są zarówno pojazdy kolejowe (w tym wąskotorowe), a także tramwaje, metro, kolej przemysłowa (np. kopalniana) oraz część pojazdów liniowych (np. kolejka na Górę Parkową w Krynicy czy na Gubałówkę w Zakopanem).

  Połączenia skurczowe to rodzaj połączenia nierozłącznego wciskowego. Uzyskuje się je wykorzystując zjawisko rozszerzalności cieplnej materiałów. Rozgrzaną część zewnętrzną nakłada się na część wewnętrzną; po schłodzeniu, skurcz części zewnętrznej zaciska ją na części wewnętrznej.

  Materiał - słowo wieloznaczne. W najbardziej ogólnym sensie jest to surowiec w postaci pierwotnej lub częściowo przetworzony, z którego wytwarza się różne produkty. W języku potocznym nazwą tą określa się tkaniny.Rozszerzalność cieplna (rozszerzalność termiczna) – właściwość fizyczna ciał polegająca na zwiększaniu się ich długości (rozszerzalność liniowa) lub objętości (rozszerzalność objętościowa) w miarę wzrostu temperatury.

  Przykład zastosowania:

  Mianem zestawu kołowego określa się w taborze kolejowym kompletną oś z kołami (monoblokowymi – w nowszym taborze – lub obręczowanymi), a także tarczami hamulcowymi, jeśli zestaw jest częścią pojazdu z hamulcami tarczowymi. Zestawy pojazdów trakcyjnych (z napędem) do zestawu kołowego zalicza się elementy przekazujące napęd z silnika (koła zębate, wał drążony i sprzęgła łączące go z osią) - kompletny zestaw kołowy z silnikiem nazywa się zespołem napędowym.
 • zakładanie obręczy na koło bose zestawu kołowego pojazdu szynowego • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama