• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Połączenie dodzwaniane

  Przeczytaj także...
  Point to Point Protocol (PPP) – protokół komunikacyjny warstwy łącza danych używany przy bezpośrednich połączeniach pomiędzy dwoma węzłami sieci. PPP może być również skonfigurowany na interfejsie szeregowym asynchronicznym i synchronicznym. Służy również do prostego zestawiania tuneli. PPP jest stosowany w technologii WAN. Z protokołem tym wiąże się uwierzytelnianie PAP lub CHAP. Preferowany jest CHAP, ponieważ w przeciwieństwie do PAP jest uznawany za bezpieczniejszy (używa MD5).Sieć WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) – sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski).
  Neostrada – usługa Orange (do kwietnia 2012 r. Telekomunikacji Polskiej) oparta na technologii ADSL, ADSL2+, VDSL2 (Neostrada Fiber) lub FTTH oraz na standardzie wymagającym użycia kompatybilnego modemu do połączeń internetowych. Usługa umożliwia stały dostęp do Internetu tylko na analogowej linii telefonicznej lub dedykowanym łączu FTTH.

  Połączenie wdzwaniane, połączenie komutowane – sposób połączenia komputera z siecią komputerową polegający na wykorzystaniu modemu telefonicznego do połączenia się z serwerem dostępowym sieci. W celu uzyskania połączenia wykorzystywana jest zwykła stacjonarna linia telefoniczna (analogowa lub cyfrowa) w postaci metalowej pętli abonenckiej lub, rzadziej, jako radiowe łącze abonenckie) albo bezprzewodowe łącze telefonii komórkowej w publicznej sieci telekomunikacyjnej. Serwer dostępowy przekazuje ruch pochodzący z tak połączonego komputera do sieci komputerowej, np. sieci Internet.

  Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL (ang. asymetryczna cyfrowa linia abonencka) – technika umożliwiająca szerokopasmowy asymetryczny dostęp do sieci teleinformatycznych a w tym do Internetu i będąca odmianą DSL.UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System, pol. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji.

  Dostęp wdzwaniany jest popularnym sposobem dostępu do Internetu świadczonym przez dostawców usług internetowych, jako najprostsza, ale zazwyczaj też najdroższa w przeliczeniu na czas połączenia, forma dostępu do Internetu. Często jest to jedyna opcja połączenia z Internetem w krajach o słabo rozwiniętej szerokopasmowej infrastrukturze sieciowej. Poza tym, tego typu połączenia są używane jako sposób na łączenie się z siecią korporacyjną przez użytkowników zdalnych i jako łącza zapasowe w sieciach WAN (głównie kablowe linie cyfrowe ISDN).

  Warstwa łącza – druga warstwa w modelu OSI/ISO i w modelu TCP/IP (=modelu DoD). Protokoły tej warstwy służą do przemieszczania datagramu pojedynczym łączem. Protokół warstwy łącza danych definiuje format pakietów wymienianych między węzłami znajdującymi się na końcach łączy, a także działania podejmowane przez te węzły w trakcie wysyłania i odbierania pakietów. Jednostki danych przesyłane przez protokół warstwy łącza danych są nazywane ramkami, każda ramka zwykle kapsułkuje jeden datagram warstwy sieci.SLIP (ang. Serial Line Internet Protocol) - protokół używany dawniej przy połączeniach modemowych (połączenia dodzwaniane, ang. dial-up). Obecnie niemal całkowicie zastąpiony przez nowszy i bardziej elastyczny protokół PPP. Działanie protokołu sprowadza się do definicji sposobu ramkowania danych. Nie istnieje wykrywanie ani naprawa błędów. Jedynym jego celem jest wysyłanie pakietów na łącze szeregowe.

  Połączenia wdzwaniane jako sposób połączenia się Internetem tracą na popularności na rzecz technologii ADSL, na przykład Neostrada w sieci Orange Polska oraz stałych łączy. W większych miastach konkurencją dla połączeń wdzwanianych są też dostawcy telewizji kablowej oferujący szerokopasmowy dostęp do Internetu jako jedną z usług w pakiecie z programami telewizyjnymi. Wykorzystują do tego specjalne urządzenia zwane modemem kablowym.

  Użytkownik zdalny – jest to użytkownik komputera korzystający z usług sieciowych określonego komputera sieciowego, zwanego hostem, poprzez sieć komputerową, w tym Internet. Często określa się tak tych pracowników przedsiębiorstw, którzy łączą się zdalnie z siecią korporacyjną swojej firmy.EDGE (skrót od ang. Enhanced Data rates for GSM Evolution) – technologia używana w sieciach GSM do przesyłania danych.

  Połączenia wdzwaniane dzielą się na dwie główne kategorie:

 • połączenie analogowe, w którym szeregowy port komunikacyjny komputera łączy się za pośrednictwem modemu z siecią telefoniczną. Prędkość transmisji zazwyczaj nie przekracza 56 kb/s. Rozwiązanie to jest popularne ze względu na rozpowszechnienie sieci telefonicznej i niską cenę modemu. Korzysta się z niego często tam, gdzie założenie stałego łącza jest niemożliwe.
 • połączenie cyfrowe, korzystające z sieci cyfrowej z integracją usług ISDN lub sieci cyfrowej telefonii komórkowej GSM/GPRS/EDGE/UMTS. Rozwiązanie z użyciem ISDN jest najczęściej stosowane przez firmy, które posiadają stałe połączenie z Internetem, ale potrzebują dodatkowej przepustowości w określonych godzinach lub by zapewnić połączenie zapasowe uruchamiane w razie awarii podstawowego łącza do Internetu lub łącza korporacyjnej sieci WAN. W Polsce wykorzystanie połączeń ISDN jest niewielkie. Połączenia wdzwaniane wykorzystujące sieć telefonii komórkowej są używane głównie przez mobilnych zdalnych użytkowników sieci korporacyjnych i użytkowników telefonów komórkowych oferujących dostęp i przeglądanie Internetu bezpośrednio na telefonie.
 • Aby rozpocząć połączenie wdzwaniane, należy wybrać tzw. telefoniczny numer dostępowy, pod którym stale oczekuje na połączenia serwer dostępowy (ang. Network access server). W przypadku sieci telefonii komórkowej numerem dostępowym zwykle jest ciąg znaków *99***1# lub podobny zależnie od konfiguracji serwerów operatora sieci.

  Smartfon (ang. smartphone) – przenośne urządzenie telefoniczne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego (PDA – Personal Digital Assistant). Pierwsze smartfony powstały pod koniec lat 90., a obecnie łączą funkcje telefonu komórkowego, poczty elektronicznej, przeglądarki sieciowej, pagera, GPS, jak również cyfrowego aparatu fotograficznego i kamery wideo. W nowszych modelach dostępne są też funkcje typowe dla PDA, jak zarządzanie informacjami osobistymi (ang. Personal Information Management). Większość nowych modeli potrafi odczytywać dokumenty biurowe w formatach OpenOffice, LibreOffice, Microsoft Office i PDF.GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej (w drugim kwartale 2010 78% połączeń w sieciach komórkowych na całym świecie wykonano dzięki tej technologii). Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.

  Połączenia wdzwaniane są zwykle realizowane z użyciem protokołu PPP (dawniej też SLIP) w warstwie łącza, na którym bazują wyższe warstwy stosu TCP/IP.

  W oparciu o połączenia wdzwaniane działały serwisy typu BBS.

  Odwrotnością połączenia wdzwanianego pod względem sposobu inicjowania jest połączenie typu call back, czyli oddzwaniane. Polega ono na tym że użytkownik łączy się z serwerem dostępowym na czas najwyżej kilkunastu sekund podczas których następuje autoryzacja użytkownika i ewentualnie numeru, z którego nastąpiło połączenie, po czym serwer dostępowy przerywa połączenie i za chwilę oddzwania na ten sam lub inny wcześniej zdefiniowany numer telefoniczny użytkownika.

  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".Call back (ang. oddzwanianie) – sposób inicjowania połączeń telekomunikacyjnych przez publiczną sieć telefoniczną, polegający na zwrotnym oddzwanianiu.

  Zobacz też[]

 • ADSL
 • ISDN
 • połączenie stałe
 • Linki zewnętrzne[]

 • Tablica Zagospodarowania Numeracji NDSI - T3 (Numer Dostępu do Sieci Teleinformatycznych)



 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łącze stałe – to rodzaj podłączenia do Internetu polegający na tym, że użytkownik płacąc okresowo abonament w stałej wysokości ma nielimitowany czasem dostęp do Internetu. Niektórzy ISP stosują limity danych, po których przekroczeniu obniżana jest prędkość łącza, obecnie dostawcy w wyniku silnej konkurencji odchodzą od takich praktyk. Połączenie z Internetem w tego typu łączach nie uniemożliwia korzystanie z innych usług dostarczanych przy pomocy tej samej infrastruktury jak to miało miejsce np. w połączeniach połączeniach dodzwanianych (dial up).
  General Packet Radio Service (GPRS) – technika związana z pakietowym przesyłaniem danych w sieciach GSM. Oferowana w praktyce prędkość transmisji rzędu 30-80 kb/s umożliwia korzystanie z Internetu lub z transmisji strumieniowej audio/wideo. Użytkownik płaci w niej za faktycznie wysłaną lub odebraną ilość bajtów, a nie za czas, w którym połączenie było aktywne. GPRS nazywane jest często "technologią" 2.5G, ponieważ stanowi element ewolucji GSM (jako telefonii komórkowej drugiej generacji) do sieci w standardzie 3G.
  Bulletin Board System (w skrócie BBS) to serwis komputerowy, polegający na udostępnianiu na maszynie jego właściciela miejsca, gdzie można umieszczać i czytać ogłoszenia, obsługiwać własną skrzynkę pocztową, dokonywać transferu plików itp.
  Sieć korporacyjna – określenie sieci komputerowej będącej własnością przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Jest to sieć oparta na protokołach internetowych. Sieć korporacyjna może byc pojedynczą siecią LAN, obejmującą jeden lub kilka budynków, może być to kilka sieci LAN połączonych łączami WAN. Sieć korporacyjna może byc siecią, geograficznie, bardzo rozległą, obejmująca zasięgiem kilka lub więcej odległych lokalizacji w obrębie jednego kraju, kontynentu lub w przypadku dużych firm lub grup międzynarodowych może być siecią o zasięgu globalnym.
  Modem (od ang. MOdulator-DEModulator) – urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest zamiana danych cyfrowych na analogowe sygnały elektryczne (modulacja) i na odwrót (demodulacja) tak, aby mogły być przesyłane i odbierane poprzez linię telefoniczną (a także łącze telewizji kablowej lub fale radiowe). Jest częścią DCE (Data Communications Equipment), które w całości wykonuje opisane wyżej czynności. Nieodzowne do współpracy jest DTE (Data Terminal Equipment) i to dopiero stanowi całość łącza przesyłania danych. Dzięki modemowi można łączyć ze sobą komputery i urządzenia, które dzieli znaczna odległość.
  Internet Service Provider (ISP) (ang.) – dostawca usługi internetowej, czyli firma oferującą usługę dostępu do sieci Internet.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.