• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Połączenia wielowypustowe

  Przeczytaj także...
  Połączenia w budowie maszyn wiążą elementy składowe tak, że mogą wspólnie się poruszać oraz przenosić obciążenia.Wał – część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego. Na wale mogą być osadzone: koła zębate, piasty, tarcze hamulcowe itp.
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.
  Połączenie wielowypustowe
  Połączenie wielowypustowe

  Połączenie wielowypustowe (wielokarbowe) – połączenie rozłączne ruchowe bez elementów pośredniczących. Używane do osadzania piast na wałach.

  Połączenie wielowypustowe nie posiada wady połączenia wpustowego, polegającej na osłabiającym działaniu rowka wpustowego. Z tego powodu stosowane jest w bardziej odpowiedzialnych zastosowaniach. W połączeniu wielowypustowym na wałku nacięte są rowki, a piasta jest ukształtowana tak, by do nich pasowała. Połączenie wielowypustowe jest trudniejsze do wykonania niż wpustowe.

  Połączenie wpustowe – połączenie rozłączne, pośrednie (elementem pośredniczącym jest wpust), spoczynkowe lub ruchowe (przesuwne).Wpust czółenkowy (wpust Woodruffa) – to element połączenia wpustowego w kształcie odcina koła, służący do połączenia piasty z wałem. Wpusty Woodruffa stosuje się zarówno w złączach walcowych jak i stożkowych, ale zwykle nieprzekraczających średnicy 40 mm. Wykonuje się je najczęściej z pręta ciągnionego ze stali konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia St5 lub St7.

  Obliczenia wytrzymałościowe połączenia wielowypustowego opierają się na kryterium dopuszczalnego nacisku powierzchniowego :


  gdzie: - siła obwodowa działająca na połączenie];
  - liczba wypustów;
  - czynna wysokość pojedynczego wypustu;
  - czynna długość połączenia wielowypustowego;
  - dopuszczalny nacisk powierzchniowy;

  Piasta to w budowie maszyn część koła napędowego, przekładniowego lub jakiegokolwiek innego elementu montowanego na wale lub osi i bezpośrednio je obejmująca. W piaście instaluje się łożyska, jeśli połączenie jest ruchowe lub staje się ona częścią połączenia, np.: wpustowego, wielowypustowego, klinowego lub wciskowego. Najczęściej spotyka się piasty tłoka, piasty rowerowe i piasty koła.

  Wielkości połączeń wielowypustowych są znormalizowane przez Polską Normę PN/M-85016 i PN/M-85010.

  Zobacz też[]

 • połączenia wpustowe
 • wpust czółenkowy
 • wielowypust
 • wielokarb
 • połączenia wielokarbowe • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama