• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pneumatyczny system wtrysku paliwa

  Przeczytaj także...
  Pompa rozdzielaczowa (rotacyjna) - urządzenie stosowane do hydraulicznego wtrysku paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym, jest pompą wirnikową, wewnątrz której znajduje się cylinder i tłoczki podające dawkę paliwa.Wtryskiwacz - to integralna część starszych rozwiązań hydraulicznego systemu wtrysku paliwa którego zadaniem jest:
  Rudolf Alexander Diesel (ur. 18 marca 1858, zm. 29 września 1913) – niemiecki konstruktor, twórca silnika wysokoprężnego, nazywanego od jego nazwiska silnikiem Diesla.

  Pneumatyczny system wtrysku to obecnie historyczny system zasilania silnika wysokoprężnego. Jego konstruktorem był wynalazca silnika o zapłonie samoczynnym inż. Rudolf Diesel. System składał się z: dużych rozmiarów sprężarki sprężającej powietrze (powietrze jako nośnik dla paliwa) - podające w sprężonym powietrzu cząstki paliwa do silnika. (nie należy tego mylić ze sprężarką do doładowania silnika). Wartość sprężonego powietrza była wysoka (Ciśnienie ok. 80 atm - aby przewyższyć wartość ciśnienia w cylindrze). Do tego układ podający paliwo (Diesel zastosował olej arachidowy) wdmuchiwane pod koniec suwu sprężania do cylindra (nad tłokiem).

  Pompa sekcyjna (dawniej pompa wtryskowa) jest historycznie pierwszym urządzeniem zastosowanym do hydraulicznego wtrysku paliwa.Hydrauliczny system wtrysku to obecnie jedyny, praktycznie stosowany system zasilania silnika wysokoprężnego. Praktycznie wyparł on pneumatyczny system wtrysku paliwa zastosowany przez R.Diesla w swoim silniku. Polega on na podawaniu paliwa pod odpowiednio dużym ciśnieniem (od ok. 200 do 2000 i więcej atm). Spotyka się praktycznie cztery rozwiązania systemu hydraulicznego wtrysku paliwa. Należą do nich:

  Sprężanie powietrza w sprężarce do dość znacznych wartości (przekraczających ciśnienie sprężonego powietrza w samym silniku nad tłokiem) a podającego paliwo do silnika konsumowało znaczną część mocy silnika, było bardzo duże, posiadało znaczą masę i gabaryty. Z tego względu możliwe było jego zastosowanie jedynie do silników stacjonarnych.

  Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Zwłoka zapłonu to czas, jaki upływa od momentu podania dawki paliwa w silniku wysokoprężnym (zob. hydrauliczny system wtrysku paliwa) do momentu wystąpienia samozapłonu.

  Warto zwrócić uwagę, że podawanie paliwa w strudze sprężonego powietrza owocowało bardzo pożądanym i zupełnie dobrym rozpyleniem paliwa co owocowało krótką zwłoką zapłonu i oprócz samej koncepcji przesądziło o rozwoju silnika Diesla w przyszłości.
  Opracowanie hydraulicznego systemu wtrysku paliwa z jego małymi wymiarami zewnętrznymi spowodowało odejście od podawania dawki paliwa przez układ pneumatyczny. Jednakże stosowane w tym układzie początkowo niskie wartości ciśnienia wtrysku, rodzące się dopiero opracowania wtryskiwaczy skutkowały słabym rozpyleniem dawki paliwa, przez co właściwości pracy silnika uległy początkowo pogorszeniu (utrudniony rozruch, twarda praca). System ten miał jednak duże perspektywy rozwojowe i jego zaawansowane formy technologiczno-konstrukcyjne sprawiają, że jest stosowany obecnie praktycznie we wszystkich silnikach wysokoprężnych.

  Układ zasilania jest zespołem urządzeń zapewniających wytworzenie i dostarczanie odpowiedniej ilości i wymaganej jakości mieszanki paliwowo-powietrznej. Budowa tego układu zależy od typu silnika. W silnikach o zapłonie iskrowym stosowane sa dwa rodzaje układu zasilania: gaźnikowy (przechodzący do historii) i wtryskowy (obecnie powszechnie stosowany). Natomiast w silnikach wysokoprężnych stosuje się wyłącznie wtryskowy układ zasilania, w którym wtryskiwacz wtryskuje paliwo do komory wstępnej, komory wirowej bądź bezpośrednio do cylindra pod ciśnieniem 10 - 20 MPa (w najnowszych układach ponad 100MPa).Paliwo – substancja wydzielająca przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Energia uzyskana ze spalania paliwa wykorzystywana jest:


  Zapoznaj się również z:

 • pompa sekcyjna
 • pompa rozdzielaczowa
 • Pompowtryskiwacze
 • common-rail
 • Warto wiedzieć że... beta

  Common rail (z ang. wspólna szyna) – odmiana elektronicznie sterowanego systemu bezpośredniego wtrysku paliwa w silnikach wysokoprężnych.
  Atmosfera techniczna (at) – pozaukładowa jednostka miary ciśnienia powszechnie używana w technice. Odpowiada ciśnieniu wywoływanemu siłą kilograma-siły rozkładającej się na jednym cm² lub naciskowi 10 metrów słupa wody.
  Doładowanie silnika spalinowego – proces doprowadzania do silnika większej ilości czynnika roboczego (powietrza lub mieszanki paliwowo-powietrznej) niż silnik zassałby swobodnie z otoczenia. Jest to realizowane poprzez zwiększenie ciśnienia, a tym samym i jego gęstości i temperatury, czynnika na wlocie do silnika poprzez sprężarkę. Za pomocą odpowiednich układów sterujących pracą silnika i sprężarki, można wpłynąć również na zależność momentu obrotowego od obrotów silnika.
  Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór:
  Sprężarka – maszyna energetyczna, której zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu lub wymuszenie jego przepływu (nadanie energii kinetycznej).
  Olej z orzechów arachidowych (ziemnych) – olej roślinny otrzymywany z orzechów arachidowych (Arachis hypogaea). W postaci tłoczonej na zimno jest przejrzystym, żółtym olejem o intensywnym, orzechowym smaku i zapachu. Rafinowany olej nie ma prawie w ogóle zapachu.
  Silnik o zapłonie samoczynnym (znany powszechnie jako silnik wysokoprężny lub silnik Diesla, ZS) – silnik cieplny spalinowy tłokowy o spalaniu wewnętrznym, w którym ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych (z zapłonem iskrowym), a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny. Do cylindra dostarczane jest powietrze, kiedy tłok zbliża się do swojego GMP następuje wtrysk paliwa, które następnie spala się po przekroczeniu w komorze spalania temperatury jego zapłonu. Do zainicjowania zapłonu nie są potrzebne tak jak w przypadku silnika o zapłonie iskrowym zewnętrzne źródła ciepła. Stopień sprężania w silnikach wysokoprężnych mieści się w przedziale 12-25.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.673 sek.