• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pm3

  Przeczytaj także...
  Deutsche Reichsbahn – niemieckie koleje państwowe w latach 1920–1949, następnie w NRD. Po zjednoczeniu Niemiec i po połączeniu z Deutsche Bundesbahn weszły w skład Deutsche Bahn AG.Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:
  Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB), również Induktive Zugsicherung (Indusi) – system automatycznej kontroli pociągu instalowany na liniach kolejowych w Niemczech i w Austrii.

  Pm3 - niemiecki parowóz ekspresowy produkowany w latach 1939-1941 dla kolei niemieckich.

  Historia[]

  Parowozy ekspresowe Baureihe 03 zostały zaprojektowane do prowadzenia szybkich pociągów pasażerskich. Pierwsze dwie lokomotywy przekazano do użytku w grudniu 1939 roku. Wyprodukowano 60 parowozów na zamówienie kolei niemieckich. Parowozy otrzymywały ciemnoczerwone malowane otuliny aerodynamiczne. Stacjonowały w południowych Niemczech oraz zaanektowanej Austrii. Po drugiej wojnie światowej dziewięć parowozów oznakowanych jako Pm3 było eksploatowanych przez Polskie Koleje Państwowe do prowadzenia ciężkich dalekobieżnych pociągów pasażerskich. Ostatnia lokomotywa parowa została skreślona z inwentarza lokomotywowni Olsztyn w maju 1968 roku. Jedynym zachowanym parowozem w otulinie opływowej jest Pm3-5 jako eksponat Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Na kolejach krajów niemieckich lokomotywy zostały pozbawione otuliny aerodynamicznej i dokonano wymiany kotłów parowych. Na kolejach wschodnioniemieckich parowozy przebudowano na opalanie olejowe. Lokomotywy eksploatowano w Niemczech do 1980 roku. Jeden niemiecki parowóz zachowano jako czynny eksponat zabytkowy.

  Podgrzewacz wody – element kotła parowego i kotła odzyskowego, w którym następuje podgrzanie wody od temperatury wlotowej do temperatury wrzenia. Zlokalizowany jest w konwekcyjnym ciągu kotła. Konstrukcyjnie składa się zwykle z dużej ilości rur, w których płynie woda, a które opływane są z zewnątrz gorącymi spalinami.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Konstrukcja[]

  W parowozach zabudowano całkowite otuliny opływowe. Zastosowanie trzech cylindrów parowych z pojedynczym rozprężaniem pary zapewnia spokojne kursowanie przy wysokich prędkościach. W lokomotywie zamontowano stalowy kocioł parowy konstrukcji Wagnera z przegrzewaczem Schmidta. Kocioł posiadał dwa zawory bezpieczeństwa systemu Ackermanna i podgrzewacz wody Knorra. Zainstalowano jednokomorowy ciśnieniowy hamulec Knorra z dodatkowym hamulcem. Układ hamulcowy był zasilany przez czterocylindrową sprężarkę Knorra. Zastosowano urządzenia trzyczęstotliwościowego systemu samoczynnego hamowania wyprodukowane przez Siemens oraz szybkościomierz. W tendrze parowozu zamontowano łozyska toczne oraz teleskopową pokrywę nad skrzynią węglową.

  Świat Kolei - miesięcznik miłośników kolei wydawany przez EMI-PRESS. Poświęcony kolejnictwu i modelarstwu kolejowemu. Dzisiejszy miesięcznik Świat Kolei jest wydawany od 1988. Początkowo był to biuletyn Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych, wydawany co kwartał pod nazwą Parowozik ISSN 1231-1804. Przez pierwsze dwa lata było to skromne wydawnictwo formatu A5, powielane techniką kserograficzną. Wzrost zainteresowania ze strony czytelników z całej Polski wymuszał stały rozwój wydawnictwa - zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Przypisy

  1. Tomasz Roszak. Parowóz Pm3. „Świat Kolei”. 08/2001, s. 12-19. EMI-PRESS. ISSN 1234-5962 (pol.). 
  2. Paweł Terczyński: Atlas parowozów. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, 2003. ISBN 83-901902-8-1.
  3. Thorsten Reichert. Die Baureihe 03.10. „Eisenbahn-Journal”. 10/2005, s. 12-21. Fürstenfeldbruck: Verlagsgruppe Bahn. ISSN 0171-3671. 
  4. Robin Garn: Die Baureihe 03.10 der Deutschen Reichsbahn. Berlin: Lok Report-Verlag, 2005. ISBN 978-3-935909-23-5.
  Muzeum Kolejnictwa w Warszawie mieści się w budynku byłego Dworca PKP Warszawa Główna Osobowa, nieopodal stacji PKP Warszawa Ochota. Do zwiedzania oferuje ekspozycje stałe (historyczne) i czasowe, dużą ekspozycję modeli kolejowych w salach wystawowych oraz wystawę zabytkowego taboru normalnotorowego na wydzielonych torach w skansenie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.