• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pleszew  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Debelacja (łac. debellatio, „zawojowanie”) – całkowite zajęcie terytorium państwa i przejęcie kontroli nad nim; pozbawienie dotychczasowego suwerena władzy zwierzchniej.

  Pleszewmiasto w województwie wielkopolskim, w Kaliskiem, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Nerem, siedziba powiatu pleszewskiego i gminy Pleszew; muzeum (1983).

  W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa kaliskiego.

  Według danych z 21 czerwca 2014 roku miasto liczyło 20365 mieszkańców.

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Nawa – składowa część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. Oprócz świątyń jednonawowych występują dwu-, trzy-, pięcio- oraz siedmionawowe.

  Spis treści

 • 1 Komunikacja
 • 1.1 Transport kolejowy
 • 1.2 Transport drogowy
 • 1.3 Drogi krajowe i ekspresowe
 • 1.4 Drogi wojewódzkie
 • 1.5 Drogi powiatowe
 • 1.6 Drogi gminne
 • 1.7 Transport lotniczy
 • 2 Osiedla
 • 3 Gospodarka
 • 3.1 Sklepy wielkopowierzchniowe
 • 4 Aglomeracja pleszewska
 • 5 Historia
 • 5.1 Kalendarium
 • 6 Demografia
 • 7 Zabytki
 • 8 Atrakcje turystyczne
 • 9 Oświata
 • 10 Wspólnoty wyznaniowe
 • 11 Ludzie związani z Pleszewem
 • 12 Miasta partnerskie
 • 13 Zobacz też
 • 14 Przypisy
 • 15 Linki zewnętrzne
 • Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość.Kościół Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie - rzymskokatolicki kościół parafialny w mieście Pleszew. Mieści się przy Placu Kościelnym. Należy do dekanatu Pleszew.

  Komunikacja[]

  Z Ostrowa kursują autobusy komunikacji miejskiej do Pleszewa. Jest to MZK Ostrów Wlkp. obsługujący linię P. Kaliskie Linie Autobusowe zawiesiły z dniem 1 maja 2011. wszystkie kursy do tego miasta. W obrębie powiatu pleszewskiego od 1 lutego 2007 kursują linie 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 oraz linia A (do i z Kalisza) Pleszewskich Linii Autobusowych.

  Droga krajowa nr 12 – droga krajowa klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego) biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach. Przebiega przez 6 województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Przecina drogę krajową nr 18 (docelowo autostradę A18) na węźle Królów i autostradę A1 na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego (wiaduktem, bez węzła). Wschodnie odcinki trasy są częścią trasy europejskiej E372 (od Kurowa do Piask) i E373 (od Lublina do granicy z Ukrainą). Całkowita długość drogi nr 12 wynosi 746 km (z uwzględnieniem odcinków oznaczonych jako S12).Droga wojewódzka nr 443 (DW443) – droga wojewódzka o długości 61 km, łącząca Jarocin z Tuliszkowem. Trasa ta leży na obszarze województwa wielkopolskiego i przebiega przez teren powiatów jarocińskiego, pleszewskiego, konińskiego i tureckiego.

  Transport kolejowy[]

  Parowóz Px48 na stacji Pleszew Miasto Pleszewskiej Kolei Lokalnej
 • linia kolejowa nr 272 relacji Poznań Główny – Pleszew – Ostrów WielkopolskiKępnoKluczbork
 • Stacja kolejowa Pleszew znajduje się w Kowalewie, oddalonym 3 km od ścisłego centrum miasta. Stacja Pleszew Główny jest połączona z miastem liniami autobusowymi 20 (A, C, D), 23F, P oraz linią Pleszewskiej Kolei Dojazdowej, pozostałością dłuższej linii kursującej przez Dobrzycę do Krotoszyna (czynna od września 2006 r.). W mieście znajduje się też stacja Pleszew Miasto, która połączona jest węzłem kolejowym i komunikacyjnym ze stacją Pleszew Główny. Na obszarze miasta znajdują się trzy stacje kolejowe – jest to Pleszew Główny, Pleszew Miasto oraz Pleszew Wąskotorowy. Obecnie działają tylko 2 pierwsze stacje. Czwarta stacja Pleszew Wschód została zlikwidowana wraz z likwidacją połączenia do Broniszewic. Planowana budowa Linii Kolei Dużych Prędkości będzie przebiegać na terenie miasta Pleszewa.

  Archiwum Państwowe w Poznaniu – pierwsze archiwum w Poznaniu powstało w 1869 r. (Staatsarchiv Posen) jako placówka pruskiej sieci archiwów prowincjonalnych. Gromadziło księgi sądów grodzkich i ziemskich z okresu staropolskiego, akta i dokumenty ze skasowanych klasztorów oraz akta po zlikwidowanych urzędach pruskich.Dobrzyca – wieś o charakterze miejskim (od 1 stycznia 2014 r. miasto), położona w Polsce, województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim, w gminie Dobrzyca. Miejscowość ta jest druga pod względem liczby mieszkańców powiatu pleszewskiego.

  Transport drogowy[]

  Pleszew leży na skrzyżowaniu ważnych dróg krajowych:

  Drogi krajowe i ekspresowe[]

 • droga krajowa nr 11: droga krajowa nr 11 (KołobrzegKoszalinPoznań – Pleszew – Ostrów WielkopolskiLubliniecBytom),
 • droga krajowa nr 12: (ŁęknicaGłogów – Pleszew – KaliszPiotrków TrybunalskiLublinDorohusk),
 • droga krajowa 11 przebiega obwodnicą, niegdyś przebiegała przez centrum miasta,
 • Drogi wojewódzkie[]

 • droga wojewódzka nr 442 – połączenie bezpośrednie za pomocą drogi powiatowej nr 4308P oraz nr 4334P
 • droga wojewódzka nr 443 – połączenie bezpośrednie za pomocą drogi powiatowej nr 4308P
 • W Pleszewie rozpoczynająca swój bieg droga powiatowa nr 4308P relacji Pleszew -Grab/Gizałki jest łącznikiem dróg krajowych nr 11 i nr 12 z drogami wojewódzkimi nr 442 i nr 443, krzyżującymi się w miejscowości Gizałki. Droga powiatowa nr 4334P relacji Pleszew – Chocz łączy drogę krajową nr 12 z droga wojewódzką nr 442 w miejscowości Chocz. Droga powiatowa nr 4309P relacji Pleszew – Dobrzyca łączy drogi krajowe nr 11 i nr 12 z drogami krajowymi nr 15 i nr 36 w miejscowości Krotoszyn.

  Westerstede – miasto powiatowe w północno-zachodniej części Niemiec w kraju związkowym Dolna Saksonia, siedziba powiatu Ammerland.Lądowisko Pleszew-Szpital – lądowisko sanitarne w Pleszewie, w województwie wielkopolskim, położone przy ul. Poznańskiej 125A. Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg.

  Sieć dróg powiatowych mających bezpośrednie połączeniem z Pleszewem tworzą:

  Drogi powiatowe[]

 • droga powiatowa nr 4308P relacji Pleszew – Marszew – Czermin – Psienie-Ostrów – Pieruchy – Pieruszyce – Wieczyn – Grab (Gizałki)
 • droga powiatowa nr 4309P relacji Pleszew – Kowalew – Fabianów – Dobrzyca
 • droga powiatowa nr 4334P relacji Pleszew – Prokopów – Pacanowice – Pardelak – Broniszewice – Chocz
 • droga powiatowa nr 4329P relacji Pleszew – Kowalew
 • droga powiatowa nr 5288P relacji Pleszew – Nowa Wieś – Łaszew – Taczanów Drugi – Taczanów Pierwszy – Lubomierz – Sowina Błotna – Sowina – Bógwidze – Bronów
 • droga powiatowa nr 4343P relacji Pleszew – Zielona Łąka – Dobra Nadzieja – Chorzew – Cieśle – Kajew – Wszołów
 • droga powiatowa nr 4340P relacji Pleszew – Lenartowice – Zawidowice – Zawady – Rokutów – Turowy – Bogusławice – Bogusław
 • droga powiatowa nr 4338P relacji Pleszew – Lenartowice – Sulęcin – Grodzisko
 • Drogi gminne[]

 • droga gminna relacji Pleszew – Tomaszew – Korzkwy
 • droga gminna relacji Pleszew – Zielona Łąka
 • droga gminna relacji Pleszew – Baranówek
 • Transport lotniczy[]

  W 2014 przy ul. Poznańskiej oddano do użytku sanitarne lądowisko dla helikopterów.

  Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.Dawny Katolicki Dom Sierot – budynek ten znajduje się w mieście Pleszew, które leży w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim. Budynek ten powstał z inicjatywy szambelana Alfonsa hr. Taczanowskiego w 1866 roku. Pierwotnie miał on służyć jako szpital powiatowy. Niestety przez śmierć swojego fundatora budynek został oddany przez władze pruskie na aukcję. W wyniku tej aukcji, która miała miejsce 6 lipca 1872 roku nabywcą został ordynat Antoni Taczanowski, który przekazał swój nowy nabytek parafii pleszewskiej z przeznaczeniem na dom sierot.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prezbiterium, arch. chór kapłański – przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów). Zwykle jest wydzielone od reszty świątyni podwyższeniem, balustradą lub łukiem tęczowym i wyodrębniające się wizualnie z bryły kościoła. Nazwa pochodzi od słowa prezbiter - ksiądz.
  Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815, formalnie niepodległe, jednak w rzeczywistości podporządkowane napoleońskiej Francji państwo, było namiastką państwa polskiego. Władcą suwerennym Księstwa był król Królestwa Saksonii, które wchodziło w skład Związku Reńskiego, będącego protektoratem pierwszego Cesarstwa Francuskiego.
  Powiat pleszewski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pleszew.
  Piotrków Trybunalski – miasto na prawach powiatu w centralnej Polsce, położone na zachodzie Równiny Piotrkowskiej. Drugie pod względem wielkości miasto w województwie łódzkim i 47. w Polsce. Był miastem królewskim.
  Cmentarz żydowski w Pleszewie – został założony w 1817 i znajduje się na ul.Wojska Polskiego, przy dawnej ul. Hanki Sawickiej. Wskutek dewastacji z czasów II wojny światowej i PRL na terenie kirkutu nie zachował się żaden nagrobek. Miejscowe władze planują - w porozumieniu ze środowiskami żydowskimi - utworzenie lapidarium z ocalałych nagrobków. Cmentarz ma powierzchnię 0,5 ha.
  Pleszew Miasto - stacja kolejowa zlikwidowanej 12 stycznia 1986 roku linii Krotoszyńskiej Kolei Dojazdowej relacji Krotoszyn Wąskotorowy - Dobrzyca - Pleszew Wąskotorowy - Pleszew Miasto - Broniszewice znajdująca się w Pleszewie przy ulicy Kolejowej. W okresie swojej świetności w godzinach kursowania pociągów czynna była kasa biletowa. Budynek posiadał poczekalnię dla podróżnych. Budowa datowana jest na początki istnienia kolei na ziemi pleszewskiej, czyli na 1900 r. kiedy to otwarto:
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.059 sek.