• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Plemiona celtyckie  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Wał Antonina (także: Mur Antonina) – rzymska budowla obronna w Szkocji, zbudowana w 142 r n.e. na polecenie Antoninusa Piusa.Anatolia (tureckie Anadolu) – kraina, należąca do Turcji, na półwyspie Azja Mniejsza (którego jest synonimem), leżąca między Morzem Czarnym a Zatoką Aleksandretty.

  Plemiona celtyckie – grupy ludności celtyckiej zamieszkujące w starożytności teren Europy i Azji Mniejszej.

  Europa kontynentalna[ | edytuj kod]

  Orientacyjne rozmieszczenie plemion galijskich, 58 p.n.e.

  Plemiona zamieszkujące Europę kontynentalną w I w p.n.e. (Galowie):

  Galacja (gr. Galatike, łac. Gallograecia) – w starożytności kraina w centralnej Azji Mniejszej, położona wokół dzisiejszej Ankary, nazwana tak przez Rzymian od nazwy Galatów, przybyłego w ten rejon w III w. p.n.e. odłamu celtyckiej armii Brennusa, która splądrowała w roku 279 roku p.n.e. Macedonię, Tesalię i Epir. Po klęsce zadanej Celtom przez Antygona Gonatasa w bitwie pod Lizymachią część wojowników z rodzinami (ok. 20 tys. ludzi) przeprawiła się do Azji Mniejszej. W 275 roku p.n.e. Antioch I Soter, w wyniku zwycięskiej bitwy, zepchnął Galatów na tereny, na których powstała później Galacja.Durotrygowie (także: Durotriges) – celtyckie plemię zamieszkujące tereny południowej Brytanii w czasach poprzedzających inwazję Imperium Rzymskiego na Brytanię.

  Galia Narbońska ( | edytuj kod]

  Terytoria położone na zachód od Rodanu:

 • Wolkowie (Volcae), którzy dzielili się na: Wolków Arekomików (Volcae Arecomici) zamieszkujących okolice Nemausus (dzisiejsze Nîmes) oraz Wolków Tektosagów (Volcae Tectosages) w okolicach Tolosa (dzisiejsza Tuluza);
 • Helwiowie (Helvi),
 • Arwernowie (Arverni - "rolnicy, oracze");
 • Środkowy brzeg Rodanu:

 • Trykastynowie (Tricastini),
 • Lewy brzeg Rodanu:

  Catuvellauni (Katuwellaunowie) - celtyckie plemię belgijskie w południowo-wschodniej Brytanii. Przypuszczalnie główny ośrodek plemienia znajdował się w Wheathampstead - dzisiejszej wsi połóżonej na północ od St Albans. Jednakże po nieudanej próbie przeciwstawienia się Rzymianom Cassivellaunosa gród ten upadł i po jego wyludnieniu jego funkcje przejął Verlamion (51°44′58,6″N 0°21′17,3″W/51,749600 -0,354800Na mapach: 51°44′58,6″N 0°21′17,3″W/51,749600 -0,354800) - poźniejsze oppidum rzymskie Verulamium, a dzisiejsze St Albans.Gallia Belgica - prowincja rzymska w Galii na terenie dzisiejszej Belgii, Holandii i północnej Francji. Jej stolicą było Durocortorum (obecna nazwa: Reims). Podzielona później na 2 części:
 • Salluwiowie (Salluvi)wymieszani z Ligurami, dlatego często określano ich jako Celto – Ligurów,
 • Wokoncjowie (Vocontii)
 • Allobrogowie (Allobroges - "z innego kraju").
 • | edytuj kod]

 • Tarbellowie (Tarbelli – "ludzie byka"),
 • Auskowie (Ausci),
 • Eluzatowie (Elusates),
 • Bigerrionowie (Bigerriones),
 • Bojowie (Boii),
 • Galia "celtycka" zwana Celtyką[ | edytuj kod]

 • Wellawowie (Vellavi - "najlepsi"),
 • Gabalowie (Gabali),
 • Rutenowie (Ruteni),
 • Kadurkowie (Cadurci - "bojownicy"),
 • Eduowie (Aedui -" gwałtowni"),
 • Segusjawowie (Segusiavi - "potężni"),
 • Ambarrowie (Ambarri),
 • Lingonowie (Lingones),
 • Mandubiowie (Mandubii - "ludzie z Doubs"),
 • Aleurkowie Brannowikowie (Aleurci Brannovices),
 • Sekwanowie (Sequani - "ludzie Sekwany"),
 • Helwetowie (Helvetii - "leśni"),
 • Leukowie (Leuci - "lśniący"),
 • Trykassowie (Tricasses, cass - "wyróżniający się, miły; szybki"),
 • Meldowie (Meldi - "łagodni, spokojni"),
 • Senonowie (Senones - "dawni"),
 • Paryzjowie (Parisii - "ci, co działają"),
 • Karnutowie (Carnutes),
 • Biturygowie Kubowie (Bituriges Cubi, Bituriges - "królowie świata"),
 • Turonowie (Turoni),
 • Piktonowie (Pictones lub Pictavi),
 • Lemowikowie (Lemovices),
 • Petrokoriowie (Petrocorii – "cztery kohorty"),
 • Wasatowie (Vasates),
 • Biturygowie Wiwiskowie (Bituriges Vivisci),
 • Nitiobrygowie (Nitiobriges – "mocni w boju"),
 • Lexowiowie (Lexovii),
 • Sejowie (Seii),
 • Widukassowie (Viducasses),
 • Essuwiowie (Essuvii)
 • Brannowikowie (Brannovices),
 • Aulerkowie Eburowikowie (Aulerci Eburovices),
 • Aulerkowie Cenomanowie (Aulerci Cenomani),
 • Aulerkowie Diablintowie (Aulerci Diablintes),
 • | edytuj kod]

 • Bajokassowie (Baiocassi),
 • Unellowie (Unelli),
 • Abrykatuowie (Abricatui),
 • Andowie (Andes lub Andecavii),
 • Namnetowie (Namnetes - "ludzie doliny"),
 • Redonowie (Redones - "ci, co biegną"),
 • Osysymowie (Osismi - "bardzo wysocy"),
 • Wenetowie (Veneti),
 • Belgia ( | edytuj kod]

 • Weliokassowie (Veliocasses - "skromni i znakomici"),
 • Kaletowie (Caleti),
 • Bellowakowie (Bellovaci - "wojownicy"),
 • Sylwanektowie (Silvanectes - "leśni"),
 • Ambianowie (Ambiani - "ci, co mieszkają po dwóch stronach rzeki"),
 • Wiromanduowie (Viromandui - "ludzie posługujący się końmi pociągowymi"),
 • Atatuakowie (Atatuci),
 • Menapiowie (Menapii),
 • Nerwiowie (Nervii - "ludzie mocni"),
 • Morynowie (Morinii - "morscy"),
 • Atrebatowie (Atrebates),
 • Suessjonowie (Suessiones - "dobrze osiedleni"),
 • Remowie (Remi - "pierwotni"),
 • Katuellaunowie (Catuvellauni - "najlepsi w boju"),
 • Mediomarykowie (Mediomatrici - "Ci, co są pośrodku obydwu Matra", czyli rzek Marny i Modery niegdyś nazywanych Matrona i Matra),
 • Trewerowie (Treveri - "mieszkańcy"),
 • Trybokowie (Triboci),
 • Nemetowie (Nemetes - "uświęceni"),
 • Eburonowie (Eburones, celt.eburo -"cis")
 • Wolkowie – celtyckie plemię zasiedlające w okresie lateńskim tereny Moraw. Od ich łacińskiej nazwy Volcae, bezpośrednio z germańskiego Walh pochodzi słowiańskie określenie ludów romańskich (Włosi i Wołosi/Rumuni) żyjące na południe od Słowian – Wołch, Wlach, Valach, a następnie Włoch, Włochy, a także Wołoszczyzna.Eduowie (łac. Aedui lub Haedui) - jedno z najpotężniejszych plemion celtyckich zamieszkujących Galię, głównie tereny między Loarą (Liger) i Saoną (Arar). Ich głównym ośrodkiem było Bibracte.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Galatowie grecka nazwa nadana Celtom , którzy wtargnęli do Grecji i Macedonii na początku III w. p.n.e. i osiedlili się w Azji Mniejszej zachowując etniczną odrębność.
  Icenowie – plemię Brytów zamieszkujące w starożytności obszary dzisiejszych hrabstw Norfolk i Suffolk (Wielka Brytania). Wsławili się w 60 r. n.e. zrywem powstańczym pod wodzą Boudiki.
  Allobrogowie – starożytne plemię celtyckie zamieszkujące kiedyś tereny między Rodanem i Izerą. Główne ośrodki to Vienna Allobbrogum (ob. Vienne), Genava (ob. Genewa) i Cularo (ob. Grenoble). Znane z relacji o przejściu przez ich tereny Hannibala. Pokonane przez Rzymian w 121 roku p.n.e. i wcielone do Galii Narbonensis. W 63 r. p.n.e. dopomogli Cyceronowi i przyczynili się do ujawnienia spisku Katyliny.
  Bojowie – duże celtyckie plemię zasiedlające w okresie lateńskim terytorium dzisiejszych Czech, Bawarii, zachodniej Słowacji i Węgier, później północnej Italii. Ich język nie jest znany.
  Arwernowie to historyczne plemię galijskie, zamieszkujące tereny nad górnym Ligerem (obecnie rzeka Loara) i skupione wokół grodu-twierdzy Gergowia w Masywie Centralnym środkowej Francji (obecnie 6 km od miasta Clermont-Ferrand).
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Akwitania (fr. Aquitaine) – kraina historyczna i region administracyjny we Francji, położony na wybrzeżu atlantyckim w południowo-zachodniej części kraju. Graniczy z Hiszpanią oraz regionami: Poitou-Charentes, Limousin i Midi-Pyrénées. Dzieli się na pięć departamentów: Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne i Pyrénées-Atlantiques.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.