• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Plemiona celtyckie

  Przeczytaj także...
  Catuvellauni (Katuwellaunowie) - celtyckie plemię belgijskie w południowo-wschodniej Brytanii. Przypuszczalnie główny ośrodek plemienia znajdował się w Wheathampstead - dzisiejszej wsi połóżonej na północ od St Albans. Jednakże po nieudanej próbie przeciwstawienia się Rzymianom Cassivellaunosa gród ten upadł i po jego wyludnieniu jego funkcje przejął Verlamion (51°44′58,6″N 0°21′17,3″W/51,749600 -0,354800Na mapach: 51°44′58,6″N 0°21′17,3″W/51,749600 -0,354800) - poźniejsze oppidum rzymskie Verulamium, a dzisiejsze St Albans.Wolkowie – celtyckie plemię zasiedlające w okresie lateńskim tereny Moraw. Od ich łacińskiej nazwy Volcae, bezpośrednio z germańskiego Walh pochodzi słowiańskie określenie ludów romańskich (Włosi i Wołosi/Rumuni) żyjące na południe od Słowian – Wołch, Wlach, Valach, a następnie Włoch, Włochy, a także Wołoszczyzna.
  Eduowie (łac. Aedui lub Haedui) - jedno z najpotężniejszych plemion celtyckich zamieszkujących Galię, głównie tereny między Loarą (Liger) i Saoną (Arar). Ich głównym ośrodkiem było Bibracte.

  Plemiona celtyckie

  Galowie na północy Francji. Piktowie, Pikatowie i Kaledończycy zwani Szkotami, mieszkający w północnej Brytanii, w mało dostępnych górach. Rzymianie odgrodzili się od nich Wałem Hadriana.

  Plemiona celtyckie w I w p.n.e.:

  - Galia Narbońska: Terytoria położone na zachód od Rodanu:

 • Wolkowie (Volcae), którzy dzielili się na: Wolków Arekomików (Volcae Arecomici) zamieszkujących okolice Nemausus (dzisiejsze Nîmes) oraz Wolków Tektosagów (Volcae Tectosages) w okolicach Tolosa (dzisiejsza Tuluza);
 • Helwiowie (Helvi),
 • Arwernowie (Arverni - "rolnicy, oracze");
 • Środkowy brzeg Rodanu:

  Icenowie – plemię Brytów zamieszkujące w starożytności obszary dzisiejszych hrabstw Norfolk i Suffolk (Wielka Brytania). Wsławili się w 60 r. n.e. zrywem powstańczym pod wodzą Boudiki.Allobrogowie – starożytne plemię celtyckie zamieszkujące kiedyś tereny między Rodanem i Izerą. Główne ośrodki to Vienna Allobbrogum (ob. Vienne), Genava (ob. Genewa) i Cularo (ob. Grenoble). Znane z relacji o przejściu przez ich tereny Hannibala. Pokonane przez Rzymian w 121 roku p.n.e. i wcielone do Galii Narbonensis. W 63 r. p.n.e. dopomogli Cyceronowi i przyczynili się do ujawnienia spisku Katyliny.
 • Trykastynowie (Tricastini),
 • Lewy brzeg Rodanu:

 • Salluwiowie (Salluvi)wymieszani z Ligurami, dlatego często określano ich jako Celto - Ligurów,
 • Wokoncjowie (Vocontii)
 • Allobrogowie (Allobroges - "z innego kraju").
 • - Akwitania (Aquitania):

 • Tarbellowie (Tarbelli - "ludzie byka"),
 • Auskowie (Ausci),
 • Eluzatowie (Elusates),
 • Bigerrionowie (Bigerriones),
 • Bojowie (Boii),
 • - Galia "celtycka" zwana Celtyką:

 • Wellawowie (Vellavi - "najlepsi"),
 • Gabalowie (Gabali),
 • Rutenowie (Ruteni),
 • Kadurkowie (Cadurci - "bojownicy"),
 • Eduowie (Aedui -" gwałtowni"),
 • Segusjawowie (Segusiavi - "potężni"),
 • Ambarrowie (Ambarri),
 • Lingonowie (Lingones),
 • Mandubiowie (Mandubii - "ludzie z Doubs"),
 • Aleurkowie Brannowikowie (Aleurci Brannovices),
 • Sekwanowie (Sequani - "ludzie Sekwany"),
 • Helwetowie (Helvetii - "leśni"),
 • Leukowie (Leuci - "lśniący"),
 • Trykassowie (Tricasses, cass - "wyróżniający się, miły; szybki"),
 • Meldowie (Meldi - "łagodni, spokojni"),
 • Senonowie (Senones - "dawni"),
 • Paryzjowie (Parisii - "ci, co działają"),
 • Karnutowie (Carnutes),
 • Biturygowie Kubowie (Bituriges Cubi, Bituriges - "królowie świata"),
 • Turonowie (Turoni),
 • Piktonowie (Pictones lub Pictavi),
 • Lemowikowie (Lemovices),
 • Petrokoriowie (Petrocorii - "cztery kohorty"),
 • Wasatowie (Vasates),
 • Biturygowie Wiwiskowie (Bituriges Vivisci),
 • Nitiobrygowie (Nitiobriges - "mocni w boju"),
 • Lexowiowie (Lexovii),
 • Sejowie (Seii),
 • Widukassowie (Viducasses),
 • Essuwiowie (Essuvii)
 • Brannowikowie (Brannovices),
 • Aulerkowie Eburowikowie (Aulerci Eburovices),
 • Aulerkowie Cenomanowie (Aulerci Cenomani),
 • Aulerkowie Diablintowie (Aulerci Diablintes),
 • -Armoryka (Armorica lub Aremorica):

  Bojowie – duże celtyckie plemię zasiedlające w okresie lateńskim terytorium dzisiejszych Czech, Bawarii, zachodniej Słowacji i Węgier, później północnej Italii. Ich język nie jest znany.Plemiona polskie – termin używany przez niektórych historyków dotyczący plemion zachodniosłowiańskich z grupy plemion lechickich, które wywarły wpływ na etnogenezę oraz genotyp współczesnych Polaków. Czynnikiem podstawowym dla powstania narodu był moment polityczny: zjednoczenie wszystkich plemion szczepu lechickiego przez dynastię Piastów w jedno państwo.
 • Bajokassowie (Baiocassi),
 • Unellowie (Unelli),
 • Abrykatuowie (Abricatui),
 • Andowie (Andes lub Andecavii),
 • Namnetowie (Namnetes - "ludzie doliny"),
 • Redonowie (Redones - "ci, co biegną"),
 • Osysymowie (Osismi - "bardzo wysocy"),
 • Wenetowie (Veneti),
 • -Belgia (Gallia Belgica):

 • Weliokassowie (Veliocasses - "skromni i znakomici"),
 • Kaletowie (Caleti),
 • Bellowakowie (Bellovaci - "wojownicy"),
 • Sylwanektowie (Silvanectes - "leśni"),
 • Ambianowie (Ambiani - "ci, co mieszkają po dwóch stronach rzeki"),
 • Wiromanduowie (Viromandui - "ludzie posługujący się końmi pociągowymi"),
 • Atatuakowie (Atatuci),
 • Menapiowie (Menapii),
 • Nerwiowie (Nervii - "ludzie mocni"),
 • Morynowie (Morinii - "morscy"),
 • Atrebatowie (Atrebates),
 • Suessjonowie (Suessiones - "dobrze osiedleni"),
 • Remowie (Remi - "pierwotni"),
 • Katuellaunowie (Catuvellauni - "najlepsi w boju"),
 • Mediomarykowie (Mediomatrici - "Ci, co są pośrodku obydwu Matra", czyli rzek Marny i Modery niegdyś nazywanych Matrona i Matra),
 • Trewerowie (Treveri - "mieszkańcy"),
 • Trybokowie (Triboci),
 • Nemetowie (Nemetes - "uświęceni"),
 • Eburonowie (Eburones, celt.eburo -"cis")
 • -Wyspy Brytyjskie (I w.n.e):

  Arwernowie to historyczne plemię galijskie, zamieszkujące tereny nad górnym Ligerem (obecnie rzeka Loara) i skupione wokół grodu-twierdzy Gergowia w Masywie Centralnym środkowej Francji (obecnie 6 km od miasta Clermont-Ferrand).Kaledończycy – mieszkańcy Kaledonii (dzisiejszej północnej Szkocji) w czasach starożytnych i we wczesnym średniowieczu.
 • Dumnonie,
 • Durotrygowie,
 • Belgowie,
 • Atrebatowie,
 • Regnowie,
 • Kantiowie,
 • Katuwellaunowie,
 • Trynowantowie,
 • Dobunnowie,
 • Demetowie,
 • Sylurowie
 • Icenowie,
 • Korytanie,
 • Ordowikowie,
 • Kornowiowie,
 • Brygantowie,
 • Parisjowie,
 • - na pn. od Wału Hadriana:

 • Selgowie,
 • Otadynowie,
 • Nowantowie,
 • Damnonie,
 • - na pn. od Wału Antonina:

 • Kaledończycy
 • Kornawiowie
 • - plemiona piktyjskie i małe królestwa celtyckie:

  Piktowie (łac. picti – "pomalowani", ze względu na ciała pokryte tatuażami) – nazwa stosowana przez starożytnych Rzymian na określenie grupy plemion zamieszkujących ziemie obecnej Szkocji (na północ od rzek Forth i Clyde) w okresie między przybyciem Rzymian do północnej Brytanii (ok. 100 roku n.e.) a połową IX wieku. W okresie panowania rzymskiego dwoma ważnymi plemionami piktyjskimi byli Werturionowie (Verturiones), którzy mieszkali nad górnym Forth i rzeką Earn, oraz Kaledończycy. Źródła piktyjskie używają nazwy Cruithin jako nazwy własnej.Paryzjowie – historyczne plemię celtyckie w Galii, skupione wokół głównej ich osady Lutecji na wyspie na środkowej Sekwanie, zwanej przez Rzymian Lutecja Parisorum. Stąd nazwa miasta Paryż, jakie rozwinęło się z Lutecji.
 • Cumbria - Brytonowie,
 • Brytonowie ze Strathclyde,
 • Goddodin,
 • Lothian,
 • Cinél Comgaill lub Gabrain,
 • Fortrenn,
 • Fib,
 • Circenn,
 • Athfótla,
 • Cinél Loairn,
 • Cinél Baetain,
 • Scetis,
 • Cait.
 • Przypisy

  1. J.Markale, Wercyngetoryks, Wraszawa 1988, s 25 i dalsze
  2. M.Dillon, N.Chadwick, Ze świata Celtów, Warszawa 1975, s. 230 -232.

  Zobacz też[]

  Celtowie, plemiona polskie, plemiona słowiańskie, plemiona niemieckie

  Galowie to nazwa, którą Rzymianie określali celtycką ludność Galii - tj. dzisiejszej Francji, Belgii, północnych Włoch, południowej Holandii i zachodnich Niemiec.Szkoci (ang. i scots Scots, gael. Albannaich) – naród celtycki zamieszkujący Szkocję i Irlandię Północną. Mówią językami: angielskim (70% ludności), szkockim lallans (30% ludności) i celtyckim językiem gaelickim (1% ludności, głównie wyspy Hebrydy); te dwa ostatnie języki są stopniowo wypierane przez język angielski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Senonowie - historyczne plemię celtyckie, które zasiedlało okolice dzisiejszych miast: Sens, Auxerre i Melun w górnym biegu Sekwany. Część członków tego plemienia około 400 roku p.n.e. przeszła Alpy i osiedliła się na wybrzeżu Adriatyku, pomiędzy Ankoną a Ariminum, gdzie założyli miasto Sena.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.