• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Plejone - gwiazda

  Przeczytaj także...
  Orbita – tor ciała (ciała niebieskiego lub sztucznego satelity) krążącego wokół innego ciała niebieskiego. W Układzie Słonecznym Ziemia, inne planety, planetoidy, komety i mniejsze ciała poruszają się po swoich orbitach wokół Słońca. Z kolei księżyce krążą po orbitach wokół planet macierzystych.Jednostka astronomiczna, oznaczenie au (dawniej również AU, w języku polskim czasem stosowany jest skrót j.a.) – pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii równa dokładnie 149 597 870 700 m. Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pekinie w 2012 roku.
  Międzynarodowa Unia Astronomiczna (ang. International Astronomical Union; fr. Union Astronomique Internationale – IAU/UAI/MUA) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca 10871 zawodowych astronomów (wymagane jest posiadanie co najmniej doktoratu) rekomendowanych przez odpowiednie Komitety Narodowe. Koordynuje działalność badawczą w dziedzinie astronomii na świecie, organizuje kongresy generalne co trzy lata (ostatni, XXVII, odbył się w sierpniu 2012 w Pekinie), sympozja i inne konferencje specjalistyczne, prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną (np. telegramy o nowych odkryciach). Zorganizowana jest w 37 komisji specjalistycznych grupujących się w 12 zespołach. Obecnym prezydentem MUA jest Robert Williams, a sekretarzem generalnym Ian F. Corbett.

  Plejonegwiazda podwójna w gromadzie otwartej Plejady (M45) w gwiazdozbiorze Byka. Położona jest w odległości około 390 lat świetlnych od Ziemi.

  Nazwa[ | edytuj kod]

  Gwiazda ta nosi tradycyjną nazwę Plejone, wywodzącą się z mitologii greckiej. Plejone była matką siedmiu Plejad. Grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej do spraw uporządkowania nazewnictwa gwiazd zatwierdziła użycie nazwy Plejone dla określenia tej gwiazdy. Gwiazda ma oznaczenie Flamsteeda 28 Tauri.

  Linia spektralna — ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości.Oznaczenie Flamsteeda – sposób oznaczania gwiazd, w którym każda z nich jest definiowana przez liczbę oraz łacińską dopełnieniową nazwę gwiazdozbioru, w którym się znajduje. Liczba gwiazd z oznaczeniem Flamsteeda wynosi 2554.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Jest to błękitna gwiazda ciągu głównego, należąca do typu widmowego B. Świeci blisko 190 razy jaśniej niż nasze Słońce, przy temperaturze powierzchni równej w przybliżeniu 12 000 K. Jest to gwiazda zmienna typu gamma Cassiopeiae, w widmie ma silne linie emisyjne wodoru, pochodzące od dysku gazu otaczającego Plejone. Jego istnienie jest związane ze szczególnie szybkim obrotem gwiazdy wokół osi, blisko prędkości rozerwania, co powoduje jej dość znaczne spłaszczenie.

  Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.Promień Słońca – używana w astronomii pozaukładowa jednostka miary używana do określania promienia gwiazd; równa się połowie obecnej średnicy Słońca:

  Obserwacje prowadzone przy pomocy interferometrii plamkowej wykazały, że Plejone jest gwiazdą podwójną, jednak nie udało się od razu jednoznacznie wyznaczyć parametrów zarówno orbity, jak i dokładniejszych danych dotyczących drugiego składnika układu. W 1996 roku zespół naukowców złożony z japońskich i francuskich astronomów wyznaczył okres orbitalny na 218 dni oraz odległość składników na 20 promieni Słońca. Z kolei według Washington Double Star Catalog odległość między składnikami wynosi 0,2 sekundy łuku, co odpowiada 24 au, przy założeniu, że układ leży w odległości 120 parseków od Ziemi.

  Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.Kelwin – jednostka temperatury w układzie SI równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody, oznaczana K. Definicja ta odnosi się do wody o następującym składzie izotopowym: 0,00015576 mola H na jeden mol H, 0,0003799 mola O na jeden mol O i 0,0020052 mola O na jeden mol O.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • lista gwiazd w gwiazdozbiorze Byka
 • lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Pleione w bazie SIMBAD (ang.)
  2. Jim Kaler: Pleione (ang.). STARS. [dostęp 2016-11-04].
  3. David Darling: Taurus (constellation) (ang.). [dostęp 2016-11-04].
  4. Celaeno (ang.). Alcyone ephemeris. [dostęp 2016-11-04].
  5. Richard Hinckley Allen: Star Names Their Lore and Meaning. Dover: 1963, s. 407–411.
  6. Eric Mamajek i inni, Bulletin of the IAU Working Group on Star Names, t. 2, Międzynarodowa Unia Astronomiczna, październik 2016, s. 7.
  7. Ryuko Hirata. Interpretation of the Long-Term Variation in Late-Type Active Be Stars. „Publications of the Astronomical Society of Japan”. 47, s. 195–218, 1995. Bibcode1995PASJ...47..195H. 
  8. Jun-ichi Katahira et al.. Period Analysis of the Radial Velocity in Pleione. „Publications of the Astronomical Society of Japan”. 48, s. 317-334, kwiecień 1996 (ang.). 
  Gwiazdozbiór (konstelacja) – grupa gwiazd zajmujących określony obszar sfery niebieskiej. Z czasem gwiazdy te połączono w symboliczne kształty i nadano im nazwy pochodzące z mitologii (np. gwiazdozbiór Centaura, Cefeusza itp). Gwiazdy tworzące gwiazdozbiór nie są ze sobą zazwyczaj fizycznie związane, a ich bliskie położenie na niebie jest wywołane geometrycznym efektem rzutowania ich położeń na sferę niebieską.Plejady (gr. Πληἰαδες Plēíades, Πλειάδες Pleiádes, od peleiades ‘gołębice’ lub pleín ‘żeglować’, łac. Pleiades, Vergiliae) – w mitologii greckiej nimfy, siedem sióstr:
  Warto wiedzieć że... beta

  Gromada otwarta – grupa nawet do kilku tysięcy luźno połączonych grawitacją gwiazd (w odróżnieniu od gromad kulistych, które są ciasno skupione), powstałych z jednej olbrzymiej chmury molekularnej. Gromady otwarte znajdują się wyłącznie w galaktykach spiralnych i nieregularnych, gdzie wciąż odbywa się proces powstawania gwiazd. Zwykle ich wiek nie przekracza kilkuset milionów lat. Podczas swojej wędrówki wokół centrum galaktyki, gromady otwarte są narażone na bliski kontakt z innymi gromadami czy chmurami gazu – mogą wtedy widocznie zmieniać kształt lub nawet wytracać poszczególne gwiazdy.
  Spłaszczenie – wielkość używana w astronomii, opisująca odstępstwo od kulistego kształtu planety lub gwiazdy. Wyraża je stosunek różnicy długości promienia równikowego i biegunowego do promienia równikowego
  Sekunda – jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 minuty czyli 1/3600 stopnia oznaczana 1″. Nie należy do układu SI.
  Plejady (w katalogu Messiera M45 lub Messier 45; inne nazwy: Baby, Kurczęta, Kokoszki, Siedem Sióstr, Kościół Masoński) – najbardziej znana gromada otwarta na niebie. Swoją popularność zawdzięczają głównie temu, że można je swobodnie podziwiać nawet nieuzbrojonym okiem. Gromada ta znajduje się w gwiazdozbiorze Byka i jest odległa od nas o około 444 lata świetlne (136 parseków). Ta młoda gromada – mająca około 100 mln lat – jest otoczona piękną, niebieską mgławicą, która widoczna jest na zdjęciach wykonanych odpowiednią techniką.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Rotacja gwiazd – taki obrót gwiazd dookoła własnej osi obrotu, którego skutkiem jest obserwowane poszerzenie linii widmowych.
  Interferometria plamkowa – metoda eliminowania szkodliwego wpływu atmosfery ziemskiej, rozmywającej obrazy gwiazd w teleskopach. Następuje to na skutek ruchów turbulentnych, które rozbijają obraz punktowy na wiele plamek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.