• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Plazmosfera

  Przeczytaj także...
  Magnetosfera – obszar wokół ciała niebieskiego, w którym ruchy i zjawiska dotyczące naładowanych cząstek są zdominowane przez pole magnetyczne danego obiektu. W Układzie Słonecznym następujące ciała niebieskie posiadają magnetosferę: Słońce, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Ziemia, Merkury oraz Ganimedes, księżyc Jowisza. Pojęcie to jest również stosowane jako określenie obszaru zdominowanego przez oddziaływanie pola magnetycznego, pochodzącego od obiektów astronomicznych jak np. magnetosfera pulsara.Plazma – zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie. Mimo że plazma zawiera swobodne cząstki naładowane, to w skali makroskopowej jest elektrycznie obojętna.
  Wiatr słoneczny – strumień cząstek wypływających ze Słońca, składający się przede wszystkim z protonów i elektronów o dużej energii. Protony spokojnej fazy wiatru mają energię około 0,5 keV, zaś podczas rozbłysków rejestrowane są cząstki o energii do 1 GeV. Rozchodzą się one promieniście we wszystkich kierunkach. Badania sondy Ulysses wykazały, że w płaszczyźnie słonecznego równika prędkość wiatru jest średnio ponad dwukrotnie mniejsza, niż na szerokościach heliograficznych obszaru polarnego. Podczas szczytu aktywności słonecznej, gdy zanikają polarne dziury koronalne, prędkość wiatru emitowanego w kierunku bliskim osi obrotu Słońca zmniejsza się.
  Plazmosfera oznaczona cyfrą 7

  Plazmosfera – obszar wewnątrz ziemskiej magnetosfery, bogaty w plazmę. Region ten jest zlokalizowany ponad jonosferą.

  Stosunkowo wysoka gęstość występującej tam plazmy jest wynikiem linii ziemskiego pola magnetycznego, które łapią i przetrzymują swobodne elektrony i jony pochodzące m.in. z wiatru słonecznego.

  Plazmosfera jest gorąca – temperatura plazmy waha się w przedziale od ok. 6000 K do ok. 35 000 K. Plazmosfera kończy się plazmopauzą.

  Jonosfera – zjonizowana warstwa atmosfery występująca powyżej 50–60 km nad powierzchnią Ziemi (do wysokości 1000 km) w termosferze.
  Reklama

  Czas generowania strony: 1.025 sek.