Playback

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Playback (wym. /pleɪbæk/) – odtwarzanie wcześniej nagranej ścieżki dźwiękowej.

Mikrofon – przetwornik elektroakustyczny służący do przetwarzania fal dźwiękowych na przemienny prąd elektryczny.Aranżacja - "ogół czynności twórczych i technicznych, związanych z rozwinięciem utworu muzycznego i nadaniem mu nowego obrazu dźwiękowego. W węższym znaczeniu, w jakim używa się tego terminu w muzyce rozrywkowej, aranżacją (opracowaniem) nazywamy przystosowanie utworu [...] do konkretnych warunków wykonania i tendencji panujących aktualnie w muzyce" .

Używa się go najczęściej na koncertach i festiwalach muzycznych, głównie ze względów technicznych lub braku umiejętności wokalnych osoby śpiewającej, czy braku umiejętności grania na instrumentach muzycznych instrumentalistów. Czasami też wykorzystywany jest, gdy muzycy z pewnych powodów nie mogą grać lub śpiewać (np. choroby aparatu mowy, niesprawnych instrumentów muzycznych) lub nie wyrażają chęci do śpiewania na żywo. Powszechnie stosuje się go także, gdy choreografia wymaga od artysty większego wysiłku. Śpiew z playbacku można zauważyć nie tylko po wyjątkowym podobieństwie do utworu studyjnego, ale i po ruchach ust, niepasujących do muzyki.

Aparat mowy to narządy biorące udział w tworzeniu dźwięków ludzkiej mowy. Narządy te stanowią część układu oddechowego i jako takie nie są specyficzne tylko dla człowieka. Budowa narządów, które uczestniczą w tworzeniu dźwięków, jest u innych naczelnych bardzo podobna i nie wyjaśnia sama w sobie zjawiska wykształcenia się mowy u człowieka.Odtwarzanie – proces, polegający na wydobywaniu informacji z pamięci. W potocznym języku zwykle jest używany zamiennie z terminem przypominanie. W psychologii poznawczej przypominanie ma jednak znaczenie szersze i prócz odtwarzania dotyczy także procesów rozpoznawania i identyfikacji.

Wówczas muzycy „udają”, że grają, a wokaliści „udają” śpiew. Tak naprawdę instrumenty są wytłumione, a mikrofon wyciszony. Niekiedy mikrofon wyciszany jest tylko na czas śpiewania, a przed śpiewaniem i po nim mikrofon z powrotem jest włączany, aby nadać wrażenie, że śpiew nie jest odtwarzany z playbacku.

Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.Koncert (łac. concerto – spieram się, walczę, współzawodniczę) – występ artysty muzyka (bądź grupy muzyków) na żywo przed publicznością. Jeśli muzyk występuje solo, określa się to mianem recitalu, w przypadku występu grupy muzyków, może występować orkiestra, chór, bądź grupa muzyczna. Mogą to być także występy mieszane, np. solista z towarzyszeniem chóru czy orkiestry.

Odmiany playbacku[ | edytuj kod]

 • „Natural playback” (z ang. Naturalny playback) – całkowity playback utworu oryginalnego (płytowego)
 • „Live playback” (z ang. Żywy playback), zwany również „Instrumental playbackiem” (z ang. Playback instrumentalny); materiał wcześniej nagrany w studiu, przygotowany specjalnie z myślą o koncertach, przeważnie trochę aranżowany, przetransponowany i ogólnie zmodyfikowany. Słuchacze łatwiej uwierzą, iż tak zmodyfikowany utwór jest wykonywany na żywo, niż utwór identyczny z utworem płytowym.
 • „Half playback” (z ang. Półplayback). To taka odmiana, w której muzyka jest odtwarzana z odtwarzacza (dokładniej: z zapisu cyfrowego), natomiast wokal jest na żywo (analogowo). Rzadsza sytuacja jest wówczas, gdy wokal jest odtwarzany (sygnał cyfrowy), a zespół gra na żywo (sygnał analogowy); wówczas nosi on nazwę „Half playback averse” (Półplayback odwrotny).
 • Jeszcze inną, ciekawą odmianą jest tzw. „Special playback” (z ang. Specjalny playback). Polega to na tym, że gdy wokalista nie śpiewa, wówczas słychać playback, jednak im głośniej wokalista śpiewa, tym ciszej słychać playback, i odwrotnie. Dzięki temu można do utworu w dowolnym momencie wstawiać swój głos, aby widzowie bardziej uwierzyli, iż utwór nie jest odtwarzany z playbacku. Jednocześnie uzupełnia to braki w wokalu w momentach, gdy wokalista np. nie może w danej chwili zaśpiewać danego fragmentu (np. gdy musi „złapać oddech” lub gdy „zakrztusi się” śliną).
 • Samogłoska prawie otwarta przednia niezaokrąglona - typ samogłoski spotykany w językach naturalnych. Symbol, który przedstawia ten dźwięk w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym, to æ (ligatura ae).Tonacja – konkretna gama durowa lub molowa, na której materiale dźwiękowym oparty jest utwór muzyczny. Tonację utworu (lub jego fragmentu) określa się, biorąc pod uwagę znaki przykluczowe oraz akordy lub dźwięki zaczynające i kończące utwór.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Transpozycja to przeniesienie utworu muzycznego lub jego części, o ustalony interwał w górę lub w dół, co odpowiada zmianie tonacji utworu. Transpozycji dokonuje się zwykle w celu dostosowania utworu do możliwości wykonawczych konkretnego instrumentu, przy wykonywaniu utworu na innym instrumencie niż przewidziane zostało to przez kompozytora.
  Festiwal muzyczny – cykl imprez i widowisk, najczęściej kilkudniowych, których głównym elementem są występy muzyczne zaproszonych wykonawców. Festiwale muzyczne przyjmują nierzadko formułę konkursu. Festiwale odbywają się najczęściej w sezonie letnim.
  Utwór muzyczny – jednolita kompozycja muzyczna złożona z: rytmu i metrum, melodii, harmonii, barwy dźwięku, dynamiki, agogiki oraz budowy formalnej, przeznaczona do wykonania lub odtwarzania, najczęściej posiadająca autora(-ów). Utwór muzyczny może przyjąć formę tylko muzyczną lub słowno-muzyczną w przypadku, gdy w utworze wykorzystano tekst.
  Samogłoska półprzymknięta przednia niezaokrąglona - typ samogłoski spotykany w językach naturalnych. Symbol, który przedstawia ten dźwięk w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym, to e (zwykłe e).
  Ścieżka dźwiękowa (z ang. soundtrack, OST – original sound track – oryginalna ścieżka dźwiękowa) – zapis motywu lub całej ścieżki dźwiękowej utworu muzycznego, która pojawia się w filmie lub grze wideo, jak również wydania płytowe złożone z kolekcji takich utworów. Dotyczy ona głównie ilustracji muzycznych, ale również jest to zapis konkretnych utworów, które zostały przygotowane specjalnie na potrzeby filmu lub gry.

  Reklama