• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 •                  Informacje o badaniu         Biorę udział       Nie obchodzi mnie to 

  Platynowa płyta

  Przeczytaj także...
  Złota płyta jest powszechnie stosowaną na świecie nazwą wyróżnienia przyznawanego wydawnictwom muzycznym. Warunkiem uzyskania przez płytę statusu złotej jest osiągnięcie przez nią określonego progu sprzedaży.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) – polskie stowarzyszenie producentów fonogramów i wideogramów. Przewodniczącym zarządu jest Andrzej Puczyński.

  Platynowa płyta – wyróżnienie na lokalnym rynku dla wydawnictwa fonograficznego za odpowiednio wysoką sprzedaż egzemplarzy (różne progi w różnych krajach, poza tym zależne od typu nośnika fonograficznego). Jest formą wyróżnienia za „kasowość” nagrań – większej rangi niż złota płyta, a mniejszej niż diamentowa. Może mieć wartość wielokrotną.

  Wytwórnia płytowa, wytwórnia fonograficzna, wydawnictwo muzyczne (ang. record label, label) – organizacja przemysłu muzycznego, zajmująca się produkcją, nagrywaniem, dystrybucją i promocją nagrań audio, a czasem wideo (np. z koncertu).

  Zasady certyfikacji platynowych płyt[]

  Platynowa płyta w Polsce[]

  To wyróżnienie było już przyznawane w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej od lat 70. Po powstaniu stowarzyszenia producentów fonowideografii ZPAV w Polsce w 1994 roku, od kolejnego – 1995 roku, zaczęto przyznawać wyróżnienia typu złota/platynowa płyta według nowo ustalonych reguł. Platynową płytę otrzymywał album (CD + kasety) za sprzedaż 250 000 egzemplarzy dla wydawnictw polskich, zaś 100 000 dla zagranicznych. Okres znamiennego spadku sprzedaży płyt spowodował obniżenie progów; od 2003 roku „platynę” otrzymywał album polski za sprzedaż 100.000, zaś zagraniczny 70 000 sztuk, a od 2006 roku – odpowiednio: 30 000 i 20.000.

   Zobacz więcej w artykule Związek Producentów Audio-Video, w sekcji Certyfikaty sprzedaży.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama