• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Platforma sprzętowa

  Przeczytaj także...
  RISC (Reduced Instruction Set Computer) – nazwa architektury mikroprocesorów, która została przedstawiona pod koniec lat 70. w teoretycznych pracach na uniwersytecie Berkeley oraz w wynikach badań Johna Cocke z Thomas J. Watson Research Center.Pamięć – zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń, informacji, występująca u ludzi, niektórych zwierząt i w komputerach. W każdym z tych przypadków proces zapamiętywania ma całkowicie inne podłoże fizyczne oraz podlega badaniom naukowym w oparciu o różne zestawy pojęć.
  Java Platform, Micro Edition lub Java ME (znana wcześniej jako Java 2 Platform, Micro Edition lub J2ME) – specyfikacja opracowana przez firmę Sun Microsystems opisująca uproszczoną wersję platformy Java. Platforma Java ME została zaprojektowana z myślą o tworzeniu aplikacji mobilnych dla urządzeń o bardzo ograniczonych zasobach, takich jak telefony komórkowe lub palmtopy. Ze względu na ograniczenia techniczne takich urządzeń, tj. wolniejsze procesory, mniejszą pamięć, Java ME posiada swój własny, okrojony w stosunku do Java SE zbiór klas zwanych konfiguracją (ang. configuration). Konfiguracje są uzupełniane przez profile (ang. profiles) dodające do istniejących klas swoje własne klasy zapewniające wykonywanie określonych zadań na konkretnych urządzeniach. Profile mogą natomiast być wzbogacone o pakiety opcjonalne (ang. Optional Packages). Taka różnorodność API (Application Programming Interface) daje projektantom i programistom dużą elastyczność w tworzeniu oprogramowania dla urządzeń wyposażonych w różne konfiguracje sprzętowe. Środowisko Java ME posiada także w zależności od wybranej konfiguracji swoje własne maszyny wirtualne.

  Platforma sprzętowa (też: architektura sprzętowa) – zestaw czynników sprzętowych a także często programowych decydujących o sposobie realizacji programu komputerowego. Platformę sprzętową definiuje głównie procesor lub ich grupa: układ wieloprocesorowy lub procesor wielordzeniowy, ale często także sposób dostępu do pamięci czy rodzaj karty/procesora graficznego.

  VMS (ang. Virtual Memory System), co można tłumaczyć jako "system z obsługą pamięci wirtualnej", to serwerowy system operacyjny opracowany przez firmę Digital (Digital Equipment Corporation) dla produkowanych przez siebie dużych komputerów z rodziny VAX oraz późniejszych z rodziny Alpha. Firma Digital w 1998 r. przejęta została przez Compaq, a w 2002 r. razem z Compaqiem przez koncern Hewlett-Packard.XUL (wym. "zul", ang. XML-based User-interface Language) jest językiem zgodnym z XML używanym do opisu interfejsu WEB oraz GUI, wykorzystywanym między innymi w programach Mozilla Suite, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Nvu itp.

  Przykłady systemów operacyjnych[]

 • AmigaOS, AmigaOS 4
 • FreeBSD, NetBSD, OpenBSD
 • Linux
 • Mac OS X
 • Microsoft Windows
 • OS/2
 • Solaris
 • Unix
 • IBM VM/370, VM/BSEP, VM/SEP, VM/XA, VM/ESA, z/VM
 • Google Chrome OS
 • Na urządzenia mobilne[]

 • Android
 • Bada
 • BlackBerry OS
 • iOS
 • Embedded Linux
 • Palm OS
 • Symbian
 • Nokia Series 60, Series 80, Series 90
 • UIQ
 • WebOS
 • Windows Mobile
 • Windows Phone
 • BREW
 • Qt Extended
 • OpenMoko
 • Maemo
 • Platformy programowe[]

 • Adobe AIR
 • Java, JDK i JRE
 • Mono
 • Mozilla Prism XUL i XULRunner
 • .NET Framework
 • Oracle Database
 • Vexi
 • Mobilne[]

 • APOXI
 • Binary Runtime Environment for Wireless (BREW)
 • Java Platform, Micro Edition (Java ME)
 • JavaFX Mobile
 • Qt
 • Smartface Platform
 • Platformy sprzętowe[]

 • Wintel, czyli Intel x86 lub inny sprzęt komputerowy kompatybilny z systemem Windows
 • Architektura ARM w urządzeniach mobilnych
 • x86 z uniksopodobnym systemem, np. BSD
 • Komputery CP/M oparte na szynie danych S-100
 • Konsole gier wideo
 • Macintosh
 • Urządzenia bazujące na procesorach RISC
 • SPARC architektura komputerowa z systemem Solaris
 • Klaster komputerowy DEC Alpha z systemem OpenVMS
 • Komputery Midrange z systemami operacyjnymi, np. IBM OS/400
 • Komputery Mainframe z systemami operacyjnymi, np. IBM z/OS
 • Architektury superkomputerów
 • Zobacz też[]

 • architektura procesora
 • architektura komputera
 • Architektura komputera – sposób organizacji elementów tworzących komputer. Pojęcie to używane jest dosyć luźno. Może ono dzielić systemy komputerowe ze względu na wiele czynników, zazwyczaj jednak pod pojęciem architektury komputera rozumie się organizację połączeń pomiędzy pamięcią, procesorem i urządzeniami wejścia-wyjścia.Wintel – nieformalna, popularna architektura komputerów zawierająca system operacyjny Microsoft Windows i procesor zgodny z architekturą Intela (IA-32). Wintel posiada też bardzo bogatą bazę aplikacji i sterowników. W materiałach reklamowych zazwyczaj jest określana mianem PC, co nawiązuje do historycznej zgodności z komputerem IBM PC. Od połowy lat ’90 firma IBM praktycznie nie posiada jednak żadnego wpływu na jej kształtowanie.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Openmoko, Inc. - tajwańska firma tworząca przenośne urządzenia Open Hardware i oprogramowanie FLOSS do tych urządzeń.
  System uniksopodobny – mianem tym określa się system operacyjny zbliżony budową do systemu Unix, jednakże niewywodzący się bezpośrednio lub pośrednio z kodu BSD lub System V. Oznacza to, że kod źródłowy systemu został napisany od zera lub został zaczerpnięty z innego systemu niebędącego systemem Unix. System taki posiada interfejs programistyczny i interfejs użytkownika zbliżony do standardów używanych przez systemy Unix lub oparty jest na standardach POSIX.
  Centralny Związek Osadników Wojskowych (CZOW) – związek powołany w marcu 1922 roku w Warszawie przez osadników wojskowych na Kresach Wschodnich, którzy osiedli tam na mocy ustawy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego.
  Wieloprocesorowy system komputerowy jest systemem komputerowym, w którym do dyspozycji jest więcej niż jeden procesor.
  Symbian - nazwa systemu operacyjnego open source, dołączonych do niego bibliotek, rozwiązań interfejsu użytkownika oraz specyfikacji dla programów narzędziowych wyprodukowanych przez konsorcjum Symbian, w skład którego wchodzą najwięksi producenci telefonów komórkowych (Nokia, Motorola, Siemens, Sony Ericsson). Symbian został stworzony w oparciu o system EPOC, wykorzystywany w PDA firmy Psion PLC.
  Procesor graficzny, inaczej GPU (ang. Graphics Processing Unit) – jest główną jednostką obliczeniową znajdującą się w nowych kartach graficznych.
  UIQ (skrót od ang. User Interface Quartz) – otwarty interfejs oparty na systemie operacyjnym Symbian wykorzystywany w telefonach komórkowych oraz platforma rozwojowa dla oprogramowania rozszerzającego ich funkcjonalność. Każdy programista może tworzyć aplikacje przeznaczone do wykorzystywania w UIQ w języku C++ przy użyciu opublikowanego na stronie projektu (już niedostępnego do pobrania stamtąd) zestawu narzędzi programistycznych (SDK) lub wykorzystując narzędzia do pisania apletów w języku Java, który jest obsługiwany przez UIQ.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.