• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Platforma Inteligo

  Przeczytaj także...
  World Wide Web [ˌwɜ:ldˌwaɪdˈwɛb] (sieć ogólnoświatowa, światowa rozległa sieć komputerowa), w skrócie WWW lub Web – hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny oparty na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF i W3C. WWW jest usługą internetową, która ze względu na zdobytą popularność bywa błędnie utożsamiana z całym Internetem, szczególnie przez początkujących użytkowników. IVR (ang. Interactive Voice Response) to nazwa systemu w telekomunikacji, umożliwiającego interaktywną obsługę osoby dzwoniącej.
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski, PKO BP) – polski bank uniwersalny założony w 1919 jako Pocztowa Kasa Oszczędności, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; największy bank uniwersalny w Polsce; od 2009 prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.

  Platforma Inteligo – rozwiązanie informatyczne w bankowości elektronicznej oraz w usługach finansowych oferowanych online. Stworzona i rozwijana przez spółkę projektowo-informatyczną Inteligo Financial Services S.A.

  Z rozwiązań Platformy Inteligo korzystają obecnie (stan na 2009):

 • PKO Bank Polski SA – w ramach usługi bankowości elektronicznej iPKO (dawniej PKO Inteligo)
 • Inteligo – konto internetowe prowadzone przez PKO BP
 • Bank Pocztowy S.A. – Pocztowy24
 • Kredobank S.A. – KredoDirect
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA – PZUonline
 • Koncepcję Platformy Inteligo charakteryzuje pełna integracja wszystkich kanałów dostępu. Każda transakcja zlecana przez klienta jest natychmiast przetwarzana i widoczna w każdym z wykorzystywanych kanałów dostępu do konta internetowego.

  SMS (ang. Short Message Service) – usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej. Usługa ta jest wprowadzana także do sieci telefonii stacjonarnej.Telefaks (potocznie faks) – współczesna nazwa usługi symilograficznej dla abonentów, polegająca na przesyłaniu wiadomości w postaci obrazów nieruchomych pomiędzy aparatami symilograficznymi, realizowana za pośrednictwem łączy telefonicznych z komutacją automatyczną. Początki rozwoju telefaksu przypadają na koniec lat 70. Istnieje kilka norm komunikacji pomiędzy telefaksami. Najczęściej jest używana norma analogowa G3 (14400 bit/s), jest też cyfrowa G4 (64000 bit/s) dla ISDN.
 • www – dostępu przez stronę internetową
 • Serwis Mobilny Inteligo – wersja serwisu transakcyjnego na telefony komórkowe i urządzenia mobilne
 • Call center – możliwość dokonywania zleceń konsultantowi na infolinii
 • IVR – automatyczny serwis telefoniczny
 • SMS – powiadomienia o transakcjach i możliwość uzyskania informacji o rachunkach
 • Fax, e-mail – wyciągi z konta wysyłane w wybrany przez klienta sposób
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Platforma Inteligo
 • Bank Pocztowy – bank komercyjny w Polsce, oferujący usługi finansowe dla klientów indywidualnych z uzupełniającą ofertą dla mikro- i małych przedsiębiorstw, w placówkach sieci własnej oraz w placówkach Poczty Polskiej.Inteligo – internetowe konto bankowe prowadzone przez PKO BP, którego obsługę zapewnia Inteligo Financial Services S.A.
  Warto wiedzieć że... beta

  Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń, PZU (Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA) – firma ubezpieczeniowa działająca w Polsce, spółka akcyjna.
  Call center (ang. dosłownie – centrum telefoniczne, spotykane tłumaczenie polskie to: centrum obsługi telefonicznej, biuro obsługi klienta (BOK), centrum kontaktów z klientami) – całość elementów sprzętowych, programowych służących do obsługi masowych kontaktów z klientami przy użyciu telefonu jako medium. Jeden z kluczowych elementów wchodzących w skład zarządzania firmą opartą na CRM. Obecnie, z uwagi na wzbogacenie o inne niż telefon sposoby kontaktu, standardem stała się ulepszona wersja zwana contact center. Standardowo Call Center oparte jest na trzech rozwiązaniach technologicznych zwanych „świętą trójcą”:
  Inteligo Financial Services S.A. – spółka projektowo-informatyczna zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań informatycznych w bankowości elektronicznej oraz w usługach finansowych oferowanych online. Spółka jest własnością PKO BP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.788 sek.