• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Plac Rady Europy w Katowicach

  Przeczytaj także...
  Restauracja – lokal gastronomiczny z obsługą kelnerską, w którym konsumpcja odbywa się przy stolikach. Podrzędna restauracja potocznie określana jest jako knajpa. Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.
  Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach zasadniczo obejmują pięć okresów: czasy Cesarstwa Niemieckiego, czasy II Rzeczypospolitej, czasy niemieckiej okupacji Polski, czasy Polski Ludowej i czasy najnowsze. Uchwały o zmianie nazw ulic lub placów podejmował magistrat, Rada Miasta lub w czasach PRL − Miejska Rada Narodowa.
  .mw-parser-output .street-course__cell{background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output .street-course__cell--street{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ikona_ulica.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--pedestrain{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Deptak.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--grass{background:#73d216}
  Tablica pamiątkowa na pl. Rady Europy

  Plac Rady Europy w Katowicachplac usytuowany w Śródmieściu, po południowej stronie torów kolejowych. Na wschód od placu znajduje się dzielnica Osiedle Paderewskiego-Muchowiec. Położony jest na styku ulic Granicznej (od wschodu), Powstańców (od południa), księdza Konstantego Damrota (od zachodu) oraz Przemysłowej (od strony północnej). Od północy znajdują się wyloty krótkich ulic św. Jacka i Prostej.

  W Katowicach istnieje kilkadziesiąt placów i skwerów, pełniących funkcje reprezentacyjne, rekreacyjne lub komunikacyjne:Ulica księdza Konstantego Damrota w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic w katowickiej dzielnicy Śródmieście. W swojej południowej części prowadzi do osiedla Ignacego Paderewskiego.

  Plac zaczęto nazywać w ten sposób w związku z planowaną przed kilkunastu laty budową nowoczesnego gmachu Biblioteki Śląskiej. Oficjalna nazwa funkcjonuje od 1998. Bibliotekę otwarto 24 października 1998. Gmach zaprojektowało trzech architektów Marek Gierlotka, Jurand Jarecki i Stanisław Kwaśniewicz. W południowo-wschodnim narożniku placu znajduje się stacja pogotowia ratunkowego.

  Kawiarnia - lokal gastronomiczny będący przede wszystkim miejscem spotkań towarzyskich. Podawane są tam głównie napoje i dania deserowe, głównie kawa, zazwyczaj również: ciastka, lody, herbata, czy wino.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski, PKO BP) – polski bank uniwersalny założony w 1919 jako Pocztowa Kasa Oszczędności, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; największy bank uniwersalny w Polsce; od 2009 prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.

  Młot spadowy, zlokalizowany przed wejściem do Biblioteki Śląskiej, został objęty ochroną konserwatorską.

  Na północ od pogotowia stoi zdewastowany budynek biurowy. Wejście znajduje się od ulicy Granicznej 32. W gmachu tym działał m.in. Śląski Instytut Naukowy, prowadzący prace badawcze, dotyczące województwa śląskiego, zwłaszcza w dziedzinie nauk społecznych. Instytut zlikwidowano w latach 90. XX wieku.

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.Cmentarz przy ul. Francuskiej w Katowicach powstał w 1870 roku w związku z budową kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej wartościowych pod względem historycznym nekropolii w Katowicach.

  Na północ od Placu Rady Europy znajduje się centrum handlowe "Belg". Odnowiony obiekt otwarto 15 września 2004. Skupia na dwóch kondygnacjach ponad 50 punktów handlowo-usługowych. W centrum otwarte są restauracja "Hellas Taverna", kawiarnia "Cafe Metro" oraz ciastkarnia "Bończyk".

  15 września jest 258. (w latach przestępnych 259.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 107 dni.Architekt (gr. architéktōn – kierownik budowy, majster budowniczy) – interdyscyplinarny zawód trudny do jednoznacznego zdefiniowania i w zależności od kraju, w różnym czasie, przedstawiciele tego zawodu spełniali nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Architektami nazywa się:

  Na placu znajduje się tablica poświęcona pamięci spoczywających na byłym cmentarzu ewangelickim, w tym założycieli miasta i innych wybitnych obywateli Katowic. Po stronie zachodniej placu, na miejscu byłego cmentarza niemieckiego, znajduje się zieleniec ze starodrzewem. Teren ten był porządkowany w latach 80. XX wieku w ramach prac społecznych przez mieszkańców miasta.

  Biblioteka Śląska w Katowicach – biblioteka publiczna i wojewódzka o statusie naukowym, samorządowa jednostka kultury. Gromadzi, opracowuje i udostępnia różnorodne zbiory, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa dotyczącego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz nauk społecznych i humanistycznych. Książnica śląska jest jedną z piętnastu bibliotek w Polsce, które mają prawo do egzemplarza obowiązkowego wszystkich publikacji ukazujących się w kraju. Dzięki temu jej księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany o nowości wydawnicze i może służyć jako podstawa źródłowa do badań prowadzonych w ośrodkach akademickich.Plac (niem. Platz – puste miejsce; z łac. platea – szeroka ulica, bulwar, plac; od gr. πλατεῖα ὁδός – plateia hodos – szeroka ulica) – wolna, niezabudowana przestrzeń miejska, zwykle w kształcie prostokąta lub kwadratu, ograniczona zabudową, ulicami, zielenią, przeważnie wyłączona z ruchu pojazdów. Często plac zdominowany jest przez charakterystyczną budowlę lub ich zespół (obiekty sakralne, gmachy użyteczności publicznej, zamki i pałace), a w jego obrębie znajdują się zazwyczaj pomniki, kolumny, fontanny, słupy ogłoszeniowe i inne obiekty małej architektury.

  Z placem Rady Europy sąsiadują od zachodu zabytkowe cmentarze (ul. ks. Konstantego Damrota), od południa siedziby banków PKO oraz mBanku (przy ul. Powstańców), od północy skwer Richarda Holtzego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Place w Katowicach
 • Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Urząd Miasta Katowice: Nadanie placowi w rej. ulic Damrota i Powstańców Śl. nazwy Plac Rady Europy (pol.) www.bip.um.katowice.pl [dostęp 2011-08-19]
  2. Historia, w: www.bs.katowice.pl, dn. 28 maja 2007.
  3. Chaos na katowickim placu Rady Europy, w: www.biznespolska.pl, dn. 28 maja 2007.
  4. Urząd Miasta Katowice: Wartości dziedzictwa kulturowego (załącznik 1.9) (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2011-07-18].
  5. Nieruchomość na sprzedaż, w: www.kredyttrade.pl, dn. 28 maja 2007.
  6. Belg Nasze Centrum Handlowe w Katowicach, w: www.belg.pl, dn. 28 maja 2007.
  7. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach: Ewidencja miejsc pamięci województwa śląskiego: miasto Katowice (pol.). www.katowice.uw.gov.pl. [dostęp 2011-07-18].
  8. Skwer Richarda Holtzego (pol.) www.katowice.eu [dostęp 2011-07-18]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku, red. Ewa Chojecka, wydawca: Muzeum Śląskie, Katowice 2004, ​ISBN 83-87455-77-6​, s. 474.
 • Ulica Powstańców w Katowicach − jedna z najważniejszych ulic w katowickiej dzielnicy Śródmieście. Prowadzi do dzielnicy osiedle Paderewskiego-Muchowiec.mBank (pełna nazwa: "mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA") – polski bank internetowy, część BRE Banku. Powstały w 2000 roku bank jest największym bankiem wirtualnym (bankowość elektroniczna) oraz trzecim pod względem wielkości bankiem detalicznym w Polsce (2011: obsługuje 2,7 mln klientów). Obecnym prezesem BRE Banku jest Cezary Stypułkowski, a dyrektorem mBanku Paweł Kucharski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego, instytucja naukowo-badawcza istniejąca w XX wieku w Katowicach przy ul. Granicznej. Została założona w 1957. Zajmowała się badaniem zjawisk społecznych Górnego Śląska i ich popularyzacją. Od 1971 podlegała Polskiej Akademii Nauk. Swą działalnością nawiązywała do istniejącego w latach 1934–1939 oraz 1945–1948 Instytutu Śląskiego w Katowicach.
  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.
  Ulica Graniczna w Katowicach − jedna z ulic w katowickim Śródmieściu, łącząca je z dzielnicą Osiedle Paderewskiego-Muchowiec.
  Śródmieście – dzielnica Katowic położona w zespole dzielnic o tej samej nazwie (Śródmieście), stanowiąca ścisłe centrum Katowic. Jej obszar zajmuje powierzchnię 3,81 km, a liczba jej mieszkańców wynosi 35 927 (stan na rok 2007).
  Starodrzew – jedna z ostatnich faz rozwoju drzewostanu obejmująca drzewa powyżej 100 lat, o średniej pierśnicy powyżej 50 cm . Drzewostan w tej fazie stopniowo traci zdolność przyrostu wysokości i grubości oraz przejawia oznaki starzenia się. Faza ta charakteryzuje się obumieraniem pojedynczych drzew oraz tym, że w lukach drzewostanu pojawia się obfity nalot.
  Centrum handlowe – forma koncentracji przestrzennej różnorodnych detalicznych jednostek handlowych i usługowych, prowadzonych zazwyczaj przez różne przedsiębiorstwa, stanowiąca pewną całość i przystosowana do kompleksowej obsługi klientów.
  24 października jest 297. (w latach przestępnych 298.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 68 dni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.