• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Plac Inwalidów w Krakowie

  Przeczytaj także...
  Wyzwolenie Krakowa – walki o Kraków oddziałów 1 Frontu Ukraińskiego 18 stycznia 1945 roku podczas operacji wiślańsko-odrzańskiej.Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.
  Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej (KW MO) – nazwa jednostek terenowych Milicji Obywatelskiej istniejących w Polsce od 1944 r. W początkowych latach struktury te funkcjonowały w ramach resortu bezpieczeństwa publicznego, a w 1954 r. weszły w skład resortu spraw wewnętrznych. Od 1956 r. komendy pełniły podwójną rolę, gdyż komendanci wojewódzcy, oprócz wykonywania zadań z zakresu ochrony porządku publicznego, sprawowali również ogólny nadzór nad pionem Służby Bezpieczeństwa na podległym im obszarze. W 1983 r. KW MO zostały przemianowane na Wojewódzkie Urzędy Spraw Wewnętrznych (działające na analogicznych zasadach do 1990 r.).
  Dom profesorów UJ

  Plac Inwalidów – plac w Krakowie, usytuowany u zbiegu ulic Królewskiej i Juliusza Lea, łączący się kompozycyjnie z Alejami Trzech Wieszczów. Obok niego znajduje się Park Krakowski i oddział "Ulica Pomorska" Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (w "Domu Śląskim" przy ulicy Pomorskiej).

  Park Krakowski – park miejski znajdujący się w Krakowie pomiędzy ulicami Czarnowiejską, Szymanowskiego, pl. Inwalidów i al. Adama Mickiewicza.Ludwik Wojtyczko (ur. 1873 w Krakowie, zm. 1949 tamże) – polski architekt, tworzący m.in. w stylu secesji i modernizmu, projektant wnętrz i przedmiotów użytkowych.

  Wytyczony w latach 30. na kształcie trójkąta. W roku 1937 otrzymał obecną nazwę. W latach 1955-1991 przemianowany przez władze PRL na Plac Wolności. W latach 1958-1991 pośrodku placu stał Pomnik Braterstwa w formie wysokiego obelisku, upamiętniający wyzwolenie Krakowa przez Armię Czerwoną 18 stycznia 1945. W ostatnich latach planowane było ustawienie na jego miejsce pomnika ofiar represji komunistycznych lub pomnika Orła Białego, poświęconego wszystkim ofiarom faszyzmu i komunizmu w latach 1939-1989.

  Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych (WUSW) – jednostka terenowa Ministerstwa SW istniejąca w latach 1983–1990 i podlegająca Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej (w zakresie działań MO) oraz kierownictwu Służby Bezpieczeństwa MSW (w zakresie działań SB).Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Przy placu pod numerem 3 mieściła się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, przeniesiona po przemianowaniu aparatu bezpieczeństwa publicznego na Służbę Bezpieczeństwa nieopodal (w ramach tego samego kompleksu budynków) na ulicę Królewską (wówczas 18-go Stycznia) 4 gdzie mieściła się później siedziba części Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej / Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie.

  Ulica Królewska – ulica w Krakowie, zaczyna się przy Placu Inwalidów i ciągnie się do ulicy Kazimierza Wielkiego. Jej kontynuacją jest ulica Podchorążych na północny zachód i ulica Karmelicka na południowy wschód.Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).

  Pod numerem 4 mieści się wybudowany w latach 1924–1928 dom profesorów UJ, jeden z kilku wzniesionych w tamtym czasie. Kamienicę zaprojektowali: Ludwik Wojtyczko, Piotr Jurkiewicz oraz Stefan Żelenski.

  Zobacz też[]

 • Lista krakowskich pomników
 • Przypisy

  1. Dawid Hajok: Plac Inwalidów zmieni wygląd (pol.). Gazeta Wyborcza Kraków, 2008-11-26. [dostęp 2009-01-22].

  Linki zewnętrzne[]

 • Pomnik Braterstwa na pl. Wolności (obecnie pl. Inwalidów), usunięty w 1991 - fragment
 • Uroczystości pod pomnikiem Braterstwa na pl. Wolności (obecnie pl. Inwalidów)
 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – muzeum historyczne założone w 1899 roku, którego główna siedziba mieści się w Pałacu pod Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 w Krakowie.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) – jednostka terenowa organu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, (do 1 stycznia 1945 r. Resortu Bezpieczeństwa Publicznego przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego), utworzona w sierpniu 1944 roku w Lublinie.
  Oddział "Ulica Pomorska" – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa mieszczący się w Domu Śląskim przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Faszyzm (wł. fascismo, od łac. fasces – wiązki, rózgi liktorskie i wł. fascio – wiązka, związek) – doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennym we Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarne silne przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny). Faszyzm podkreślał wrogość wobec zarówno liberalizmu, jak i komunizmu. Początkowo nazwa odnosiła się tylko do włoskiego pierwowzoru, później była stosowana wobec pokrewnych ruchów w latach 20. i 30. XX wieku, zwłaszcza narodowego socjalizmu w Niemczech, oraz współczesnych ruchów wywodzących się z partii faszystowskich (neofaszyzm i postfaszyzm). Faszyzm uważany jest na ogół za doktrynę skrajnie prawicową lub (przez takich politologów jak Zeev Sternhell, Hugh Seton-Watson, Eugen Weber) hybrydalną, tzn. łączącą elementy lewicowe i prawicowe. Sami faszyści uważali tradycyjny podział za przestarzały; twierdzili, że nie są "ani prawicą, ani lewicą".
  Ulica Juliusza Lea – ulica w Krakowie, która biegnie od Placu Inwalidów w kierunku zachodnim do zakrętu ul. Armii Krajowej.
  Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.
  Aleje Trzech Wieszczów – ciąg trzech krakowskich alei, które otaczają centralny obszar miasta od zachodu i północnego zachodu, stanowiąc duży fragment II obwodnicy Krakowa. Przed ich powstaniem w latach 30. XX wieku, znajdował się w ich miejscu nasyp powstałej w latach 1887-1888 kolei obwodowej, a po jego zewnętrznej stronie – zespół fortów Twierdzy Kraków.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.