• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Plac Alfreda w Katowicach

  Przeczytaj także...
  Transport tramwajowy w Katowicach stanowi część systemu komunikacji tramwajowej konurbacji górnośląskiej, działający na terenie Katowic od 1896 r. Sieć tramwajowa znajduje się głównie w północnej części miasta i łączy dzielnice: Brynów-Osiedle Zgrzebnioka, Dąb, Koszutka, Osiedle Tysiąclecia, Piotrowice-Ochojec (pętla Brynów), Szopienice-Burowiec, Śródmieście, Wełnowiec-Józefowiec, Załęże i Zawodzie.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach zasadniczo obejmują pięć okresów: czasy Cesarstwa Niemieckiego, czasy II Rzeczypospolitej, czasy niemieckiej okupacji Polski, czasy Polski Ludowej i czasy najnowsze. Uchwały o zmianie nazw ulic lub placów podejmował magistrat, Rada Miasta lub w czasach PRL − Miejska Rada Narodowa.
  .mw-parser-output .street-course__cell{background-size:20px;background-repeat:repeat-y}.mw-parser-output .street-course__cell--street{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Ikona_ulica.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--pedestrain{background-image:url("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Deptak.svg")}.mw-parser-output .street-course__cell--grass{background:#73d216}
  Pętla tramwajowa linii tramwajowej nr 16 w Katowicach przy placu Alfreda

  Plac Alfreda w Katowicach − plac na granicy katowickiej jednostki pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec i osiedla Juliana Tuwima w Siemianowicach Śląskich, przy skrzyżowaniu ulicy Telewizyjnej z aleją Wojciecha Korfantego, obok Lasku Alfreda. Wziął swoją nazwę od szybu Alfred w kolonii Alfred.

  W Katowicach istnieje kilkadziesiąt placów i skwerów, pełniących funkcje reprezentacyjne, rekreacyjne lub komunikacyjne:Kolonia Alfred − osada robotnicza, założona w połowie XIX wieku dla pracowników nieistniejącej już kopalni "Alfred", założonej w 1834 (w 1859 połączonej z kopalnią "Hohenlohe"). W 1951 tereny kolonii weszły w skład miasta Katowice. W sierpniu 1978 kolonia, zlokalizowana przy placu Alfreda 1−13, została wpisana do rejestru zabytków. Obecnie są to tereny Wełnowca-Józefowca − dzielnicy Katowic, zlokalizowane przy Lasku Alfreda, placu Alfreda i al. Wojciecha Korfantego.

  W połowie XIX wieku w rejonie dzisiejszego placu Alfreda powstała kolonia Alfred dla pracowników kopalni o tej samej nazwie, powstałej w roku 1834. Zabytkowe budynki szybu "Alfred" zachowały się do dziś. Po 1923 kopalnia "Hohenlohe" przystosowała je do zamieszkania. W okresie Polski Ludowej plac nosił nazwę plac Zwycięstwa.

  Ulica Telewizyjna w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic w katowickiej dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Jest granicą między miastami Siemianowice Śląskie i Katowice.Polska Ludowa – potoczna nazwa państwa polskiego w okresie rządów Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i zależności od ZSRR w latach 1944-1989.

  Plac Alfreda nazwany został od szybu kopalni "Alfred" i kolonii domków robotniczych. Stanowią zabytek dawnej techniki. Obecnie w zabytkowych budynkach przy placu Alfreda zamieszkuje ok. 100 osób. Administratorem budynków jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach (KZGM).

  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) - związek międzygminny w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym założony 19 września 1991 w celu współpracy gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.Siemianowice Śląskie (śl. Śymjanowicy, niem. Siemianowitz, Laurahütte; 1923-27 Huta Laura-Siemianowice) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, położone na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, położone nad rzeką Brynicą, na Wyżynie Śląskiej, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Jest jednym z ośrodków centralnych konurbacji górnośląskiej.

  Przy placu Alfreda 1−13 znajdują się historyczne obiekty − dawne zbudowania szybu Alfred byłej kopalni Wełnowiec (dawniej Hohenlohe), obejmujące:

 • budynek nadszybia,
 • budynek maszyny wyciągowej,
 • budynek cechowni,
 • budynek kuźni,
 • budynek kotłowni,
 • budynek łaźni,
 • budynek administracji,
 • budynek wagi,
 • budowle towarzyszące,
 • położone na zachód od tego kompleksu pozostałości hałd przemysłowych,
 • Kompleks wpisano do rejestru zabytków 19 sierpnia 1978 (nr rej.: A/1228/78). Granice ochrony obejmują wymienione budowle wraz z otoczeniem, stanowiące jako zespół enklawę w układzie przestrzennym dzielnicy wydzieloną naturalnym ekranem zieleni.

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Urząd Miasta Katowice − biuro organów wykonawczych miasta Katowice. Oficjalną siedzibą urzędu miasta jest magistrat przy ul. Młyńskiej 4 w dzielnicy Śródmieście. Urząd Miasta Katowice wykonuje zadania powierzone przez władze samorządowe oraz realizuje uchwały Rady Miasta Katowice, jego kierownikiem jest Prezydent Katowic.

  Przy placu zlokalizowana jest pętla tramwajowa i przystanki autobusowe KZK GOP.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Place w Katowicach
 • Zmiany nazw ulic i placów w Katowicach
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Raport o stanie miasta Katowice 2005. Urząd Miasta Katowice. [dostęp 2011-07-21].
  2. Katowice - Plan miasta, wyd. Demart SA, Warszawa 2009/2010.
  3. Lech Szaraniec: Osady i osiedla Katowic. Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2010, s. 76−78. ISBN 978-83-7164-636-2.
  4. Michał Bulsa: Ulice i place Katowic. Katowice: Prasa i Książka, 2012, s. 98. ISBN 978-83-933-665-8-3. (pol.)
  5. Urząd Miasta Katowice: Lokalny Program rewitalizacji miasta Katowice na lata 2007-2013 (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2011-07-21].
  6. Lech Szaraniec: Osady i osiedla Katowic. Katowice: "Śląsk", 1980, s. 25, 27. ISBN 83-216-0147-2.
  7. Nikt nie pamięta o placu Alfreda (pol.) www.katowice.gazeta.pl [dostęp 2011-07-21]
  8. Urząd Miasta Katowice: Protokół nr 47/10 z posiedzenia Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice. (pol.) www.bip.um.katowice.pl [dostęp 2011-07-21]
  9. Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2010−2013 (pol.) www.slaskie.pl [dostęp 2011-07-21]
  10. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach: Rejestr zabytków w Katowicach (pol.). www.wkz.katowice.pl. [dostęp 2011-07-21].
  11. Urząd Miasta Katowice: Wykaz obiektów chronionych poprzez wpis do rejestru zabytków (pol.). www.bip.um.katowice.pl. [dostęp 2011-07-21].
  12. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo śląskie. 2020-09-30. [dostęp 2011-07-21].
  13. KZK GOP: Kursy dla przystanku Wełnowiec Plac Alfreda (pol.) www.rozklady.kzkgop.pl [dostęp 2011-07-21]
  Lasek Alfreda (nazywany także parkiem Alfreda) − teren parkowy i zespół zieleni urządzonej w Katowicach, w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, pomiędzy aleją Wojciecha Korfantego a placem Alfreda, w rejonie Kolonii Alfred.Wełnowiec - Józefowiec (niem. Hohenlohehütte-Josephsdorf) to dzielnica Katowic położona w zespole dzielnic północnych. Zajmuje ona powierzchnie 3,15 km², a liczba ludności wynosi 15 924 (stan 2007). Sąsiaduje z WPKiW. Wełnowiec jako historyczna dzielnica wraz z osiedlem Józefowiec tworzy dzielnicę Wełnowiec−Józefowiec.
  Warto wiedzieć że... beta

  Aleja Wojciecha Korfantego w Katowicach – jedna z arterii komunikacyjnych Katowic, biegnąca ze Śródmieścia w kierunku północnym. Jest bezpośrednim połączeniem drogowym centrum miasta z Siemianowicami Śląskimi. Znajdują się przy niej budynki użyteczności publicznej, powstałe głównie w czasach PRL. Nosi imię jednego z bohaterów Górnego Śląska − Wojciecha Korfantego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.874 sek.